clinical laserthermia system

clinical laserthermia system Bevaka tråd

Startad av pman

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Fredrik Westman, ny i insynslistan köper 25000

Mysgubbens bild

Hmm skrev 4 mar, 21:03

Fredrik Westman, ny i insynslistan köper 25000

Vad jag hört från olika "källor", så var det inget nytt köp, bara en registrering av hans redan befintliga aktier, som måste göras enligt Aktietorgets regler, då han nu hamnat på insynslistan.

Intressant att se vad det är för filur dock !

Uniqiuss bild

Mysgubben skrev 21 feb, 15:02

OK, kan så vara. En definitionsfråga som ger olika åsikter.

"Det CLS säger behöver inte vara lögn, det kan vara så att i deras studie så hände det p...
Pil nerSe hela citeringen

Mysgubben skrev 21 feb, 15:02

OK, kan så vara. En definitionsfråga som ger olika åsikter.

"Det CLS säger behöver inte vara lögn, det kan vara så att i deras studie så hände det precis som de skrev. Men om det vore ett tillräckligt bevis på att metoden fungerar undrar man varför inte CLS erbjuder cancerbehandling på en egen klinik."

Intressant idé, men troligen inte nån stoor pengamaskin därför att detta inte skulle ge något snabbt genomslag i sjukhusvärlden, speciellt inte utanför Sverige dit man snabbt vill nå. Man vill ju sälja metoden (burken) och fibrerna. Däri ligger pengarna.

Därför behövs "ovedersägliga" bevis från ett välrenommerat sjukhus, så detta kan framgå i provresultat/artiklar/releaser mm. som har/får en helt annan spridning än att ha ett litet eget cancerbehandlingscenter.

Frågan är väl också om LMV & någon Etikprövningsnämnd skulle ge tillstånd till att dom kör marknadstesterna själva ?

Jag vet inte ?

börssiaren skrev 25 feb, 16:02

CLS Bokslutskommuniké.

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID_News=64679&Language=1

Kassa på 7 miljoner kronor sista december.
Burnrate drygt...
Pil nerSe hela citeringen

börssiaren skrev 25 feb, 16:02

CLS Bokslutskommuniké.

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID_News=64679&Language=1

Kassa på 7 miljoner kronor sista december.
Burnrate drygt 1 miljon kr/ månad.

Nytt är att VD nu talar om fler pilotstudier.

Detta stärker min tes om snar nyemmission som jag skrivit om tidigare men fått mycket kritik för.

Mysgubben skrev 25 feb, 17:02

Ja, tyvärr är man väl under 5 mille i kassa nu, även om man snart får till en ny plats för pilottest, så ser jag inte hur man ska undvika NE. Tidplane...
Pil nerSe hela citeringen

Mysgubben skrev 25 feb, 17:02

Ja, tyvärr är man väl under 5 mille i kassa nu, även om man snart får till en ny plats för pilottest, så ser jag inte hur man ska undvika NE. Tidplanen hängde ju på att allt skulle gå framåt på Hbg.

Vet inte riktigt vad du menar att VD talar om fler pilotstudier skulle vara nåt nytt. Man har ju redan förut deklarerat att man söker efter nytt sjukhus. Eller har jag missat nåt? Pressreleasen sa ju inget nytt.

Jag har äntligen fått tid att läsa igenom 2012 års bokslutskommunike och fundera lite kring dagsläget.

Som aktieägare sedan början av 2010 och som långsiktig sådan har jag hunnit med både positiva som negativa händelser, händelsen med Helsingborgs sjukhus fanns inte alls med i "mina" planer. Tron på bolaget och dess framtid är lika stark som tidigare, men jag har följande funderingar och mottager gärna era tankar kring mina funderingar.

Kassan var enligt bokslutet cirka 7mkr den siste december, och bolaget har kostnader på ungefär 3,5mkr per kvartal. Detta gör (allt annat lika) att kassan i slutet av mars bör ligga på cirka 3,5mkr, vilket känns lite tunnt. Att det blir lite förseningar innan piloten startar och därmed även försening av intäkterna är nu ett faktum. Hur gör man nu?

Givetvis finns möjligheten att kalla till en extra stämma och ansöka om bemyndigande att genomföra en emission. Detta tar lite tid och tid är som vi vet pengar. Finns det något annat alternativ?
Efter att ha läst igenom det gamla bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 4 jan -12, där stämman gav ett godkännande till styrelsen att genomföra emissioner om max 20mkr fram till nästa stämma. Om min beräkning stämmer har man under 2012 och de genomförda emissionerna fått in sammanlagt nästan 17mkr fördelat enligt följande 8,1mkr (14/2), 2,9mkr (25/5), 160000kr (14/6), 140 000kr (19/9) & 5,66mkr (5/12). Detta skulle innebära en möjlighet att utan att kalla till en extra stämma genomföra en ny emission om cirka 3mkr och få lite andrum fram till ordinarie stämma som planeras att hållas i juni enligt bokslutskommuniken. Om man inte gör någonting är kassan slut i slutet av juni beräknat utifrån kassan på 7mkr den 31/12-12 och kostnader på 3,5mkr per kvartal. Genom att utnyttja den återstående emissionsmöjligheten kan man istället invänta den ordinarie stämman och där ansöka om nytt bemyndigande att genomföra emissioner framöver. Har jag missförstått det?

Utifrån detta scenarie kan ett PM komma när som helst där bolaget vill genomföra en ny emission, om än en liten. Vad skulle då emissionskursen sättas till?, utgår man från lite tidigare siffror skulle jag tippa på en kurs runt 7kr, vad tror ni?

Anledningen till mina funderingar är att jag sitter sitter med en del likvider och har funderingar på hur jag skall göra i ett par andra aktier.
- funderar på att gå in tyngre i C-rad och även teckna mig i pågående emission
- ett nytt intressant bolag är på väg att lista sig där jag ansökt om att teckna.
- funderar på att gå in ytterligare i CLS, men dagens finansieringssituation gör mig fundersam.

Tacksam för era tankar

Hils

svenbertilks bild
  • svenbertilk
  • Kön: Man
  • Ålder: 65
  • Yrke: entreprenör/rådgi...

börssiaren skrev 25 feb, 16:02

CLS Bokslutskommuniké.

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID_News=64679&Language=1

Kassa på 7 miljoner kronor sista december.
Burnrate drygt...
Pil nerSe hela citeringen

börssiaren skrev 25 feb, 16:02

CLS Bokslutskommuniké.

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID_News=64679&Language=1

Kassa på 7 miljoner kronor sista december.
Burnrate drygt 1 miljon kr/ månad.

Nytt är att VD nu talar om fler pilotstudier.

Detta stärker min tes om snar nyemmission som jag skrivit om tidigare men fått mycket kritik för.

Mysgubben skrev 25 feb, 17:02

Ja, tyvärr är man väl under 5 mille i kassa nu, även om man snart får till en ny plats för pilottest, så ser jag inte hur man ska undvika NE. Tidplane...
Pil nerSe hela citeringen

Mysgubben skrev 25 feb, 17:02

Ja, tyvärr är man väl under 5 mille i kassa nu, även om man snart får till en ny plats för pilottest, så ser jag inte hur man ska undvika NE. Tidplanen hängde ju på att allt skulle gå framåt på Hbg.

Vet inte riktigt vad du menar att VD talar om fler pilotstudier skulle vara nåt nytt. Man har ju redan förut deklarerat att man söker efter nytt sjukhus. Eller har jag missat nåt? Pressreleasen sa ju inget nytt.

Uniqius skrev 5 mar, 22:03

Jag har äntligen fått tid att läsa igenom 2012 års bokslutskommunike och fundera lite kring dagsläget.

Som aktieägare sedan början av 2010 och som l...
Pil nerSe hela citeringen

Uniqius skrev 5 mar, 22:03

Jag har äntligen fått tid att läsa igenom 2012 års bokslutskommunike och fundera lite kring dagsläget.

Som aktieägare sedan början av 2010 och som långsiktig sådan har jag hunnit med både positiva som negativa händelser, händelsen med Helsingborgs sjukhus fanns inte alls med i "mina" planer. Tron på bolaget och dess framtid är lika stark som tidigare, men jag har följande funderingar och mottager gärna era tankar kring mina funderingar.

Kassan var enligt bokslutet cirka 7mkr den siste december, och bolaget har kostnader på ungefär 3,5mkr per kvartal. Detta gör (allt annat lika) att kassan i slutet av mars bör ligga på cirka 3,5mkr, vilket känns lite tunnt. Att det blir lite förseningar innan piloten startar och därmed även försening av intäkterna är nu ett faktum. Hur gör man nu?

Givetvis finns möjligheten att kalla till en extra stämma och ansöka om bemyndigande att genomföra en emission. Detta tar lite tid och tid är som vi vet pengar. Finns det något annat alternativ?
Efter att ha läst igenom det gamla bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 4 jan -12, där stämman gav ett godkännande till styrelsen att genomföra emissioner om max 20mkr fram till nästa stämma. Om min beräkning stämmer har man under 2012 och de genomförda emissionerna fått in sammanlagt nästan 17mkr fördelat enligt följande 8,1mkr (14/2), 2,9mkr (25/5), 160000kr (14/6), 140 000kr (19/9) & 5,66mkr (5/12). Detta skulle innebära en möjlighet att utan att kalla till en extra stämma genomföra en ny emission om cirka 3mkr och få lite andrum fram till ordinarie stämma som planeras att hållas i juni enligt bokslutskommuniken. Om man inte gör någonting är kassan slut i slutet av juni beräknat utifrån kassan på 7mkr den 31/12-12 och kostnader på 3,5mkr per kvartal. Genom att utnyttja den återstående emissionsmöjligheten kan man istället invänta den ordinarie stämman och där ansöka om nytt bemyndigande att genomföra emissioner framöver. Har jag missförstått det?

Utifrån detta scenarie kan ett PM komma när som helst där bolaget vill genomföra en ny emission, om än en liten. Vad skulle då emissionskursen sättas till?, utgår man från lite tidigare siffror skulle jag tippa på en kurs runt 7kr, vad tror ni?

Anledningen till mina funderingar är att jag sitter sitter med en del likvider och har funderingar på hur jag skall göra i ett par andra aktier.
- funderar på att gå in tyngre i C-rad och även teckna mig i pågående emission
- ett nytt intressant bolag är på väg att lista sig där jag ansökt om att teckna.
- funderar på att gå in ytterligare i CLS, men dagens finansieringssituation gör mig fundersam.

Tacksam för era tankar

Hils


skynda skynda nu går tåget i CLS igen
europapatent & finansieringsförsäljningarna för C-rad emission är klar.

CLS: Svar från European Patent Office gällande patent

12:50


Clinical Laserthermia Systems AB (publ) har fått ett så kallat Intention to grant från European Patent Office, EPO, gällande en av bolagets patentansökningar. EPO har inga invändningar mot de patentkrav som CLS framfört. Patentprocessen kan därmed fortsätta och bolaget bedömer att patentet kan börja gälla i utvalda länder i Europa under andra halvåret 2013. Det aktuella patentet, Apparatus and Methods for the Positioning of Implantable Leads, ingår i den så kallade patentfamilj ett.

Bolaget arbetar kontinuerligt med sin patentstrategi. Ytterligare patentansökningar kommer därför att lämnas in under året.

Mats Gessbos bild

CLS söker kliniskt ansvarig läkare.

Se länken

http://www.stepstone.se/jobb--Kliniskt-ansvarig-laekare-Lund-Radeptus-i-...

Positivt!

Mats Gessbo skrev 20 mar, 20:03

CLS söker kliniskt ansvarig läkare.

Se länken

http://www.stepstone.se/jobb--Kliniskt-ansvarig-laekare-Lund-Radeptus-i-...

Positivt!

En undran!

Söker Ivarsson tjänsten?

Någon som vet om han blir trogen Helsingborgs lasarett eller ger sig in i detta spännande bolag!

MVH

börssiarens bild

Mats Gessbo skrev 20 mar, 20:03

CLS söker kliniskt ansvarig läkare.

Se länken

http://www.stepstone.se/jobb--Kliniskt-ansvarig-laekare-Lund-Radeptus-i-...

Positivt!

kanblinåt skrev 20 mar, 21:03

En undran!

Söker Ivarsson tjänsten?

Någon som vet om han blir trogen Helsingborgs lasarett eller ger sig in i detta spännande bolag!

MVH

Hej! Hur ser ni på CLS idag ni som tidigare varit så kritiska till mina inlägg här? Ligger ni kvar med era innehav?
Kursmässigt så har ju inte aktien varit någon succé i år precis.
Om man tittar tillbaks i tråden så känns det som att jag var helt rätt ute med mina tidigare inlägg. Eller vad säger bl a Uniqus och BertilK om historiken i CLS tråden?

Jag tror ju att det borde vara emmissionsdax vilken dag som helst nu,men som erfoderligt bland småbolagen så brukar det ju först komma några försök till kurshöjande PM,ja PM som vid närmare efterforskningar egentligen är ganska intetsägande och just precis endast försök från ledningen för att få upp kursen. Ungefär som det patent relaterade PM et som släpptes för ett tag sedan om att patentansökan nog kommer att accepteras snart.

Kan vara bra att hålla ögonen öppna efter fler sådana PM för då kan det vara dax. Men en del bolag släpper även sådana PM under pågående emmission för att få fulltecknat.

Därmed inte sagt att CLS kommer att göra så,men risken finns.

Mvh

svenbertilks bild
  • svenbertilk
  • Kön: Man
  • Ålder: 65
  • Yrke: entreprenör/rådgi...

Mats Gessbo skrev 20 mar, 20:03

CLS söker kliniskt ansvarig läkare.

Se länken

http://www.stepstone.se/jobb--Kliniskt-ansvarig-laekare-Lund-Radeptus-i-...

Positivt!

kanblinåt skrev 20 mar, 21:03

En undran!

Söker Ivarsson tjänsten?

Någon som vet om han blir trogen Helsingborgs lasarett eller ger sig in i detta spännande bolag!

MVH

börssiaren skrev 4 apr, 09:04

Hej! Hur ser ni på CLS idag ni som tidigare varit så kritiska till mina inlägg här? Ligger ni kvar med era innehav?
Kursmässigt så har ju inte aktien...
Pil nerSe hela citeringen

börssiaren skrev 4 apr, 09:04

Hej! Hur ser ni på CLS idag ni som tidigare varit så kritiska till mina inlägg här? Ligger ni kvar med era innehav?
Kursmässigt så har ju inte aktien varit någon succé i år precis.
Om man tittar tillbaks i tråden så känns det som att jag var helt rätt ute med mina tidigare inlägg. Eller vad säger bl a Uniqus och BertilK om historiken i CLS tråden?

Jag tror ju att det borde vara emmissionsdax vilken dag som helst nu,men som erfoderligt bland småbolagen så brukar det ju först komma några försök till kurshöjande PM,ja PM som vid närmare efterforskningar egentligen är ganska intetsägande och just precis endast försök från ledningen för att få upp kursen. Ungefär som det patent relaterade PM et som släpptes för ett tag sedan om att patentansökan nog kommer att accepteras snart.

Kan vara bra att hålla ögonen öppna efter fler sådana PM för då kan det vara dax. Men en del bolag släpper även sådana PM under pågående emmission för att få fulltecknat.

Därmed inte sagt att CLS kommer att göra så,men risken finns.

Mvh

jag vädrar morgonluft i juni-juli kommer en doktoravhandling angående immunitet. jag tycker det är köpläge själv har jag trejdat i CLS om varit med i emissioner så mitt ingångsvärde i CLS är ner i noll.
har köpt 6.000 aktier snitt under 10 kr senaste dagarna
tänker fortsätta köpa på denna nivå. .avtalet med kineserna finns i ryggen som en altarnativ exit. De utgår från sina egna erfarenheter och bryr sig inte om patent,pilotstudier CE märkning gnabb och kebbel då de har mer än 1000 års
erfarenhet av värmebehandling av patienter.

Mysgubbens bild

Mats Gessbo skrev 20 mar, 20:03

CLS söker kliniskt ansvarig läkare.

Se länken

http://www.stepstone.se/jobb--Kliniskt-ansvarig-laekare-Lund-Radeptus-i-...

Positivt!

kanblinåt skrev 20 mar, 21:03

En undran!

Söker Ivarsson tjänsten?

Någon som vet om han blir trogen Helsingborgs lasarett eller ger sig in i detta spännande bolag!

MVH

börssiaren skrev 4 apr, 09:04

Hej! Hur ser ni på CLS idag ni som tidigare varit så kritiska till mina inlägg här? Ligger ni kvar med era innehav?
Kursmässigt så har ju inte aktien...
Pil nerSe hela citeringen

börssiaren skrev 4 apr, 09:04

Hej! Hur ser ni på CLS idag ni som tidigare varit så kritiska till mina inlägg här? Ligger ni kvar med era innehav?
Kursmässigt så har ju inte aktien varit någon succé i år precis.
Om man tittar tillbaks i tråden så känns det som att jag var helt rätt ute med mina tidigare inlägg. Eller vad säger bl a Uniqus och BertilK om historiken i CLS tråden?

Jag tror ju att det borde vara emmissionsdax vilken dag som helst nu,men som erfoderligt bland småbolagen så brukar det ju först komma några försök till kurshöjande PM,ja PM som vid närmare efterforskningar egentligen är ganska intetsägande och just precis endast försök från ledningen för att få upp kursen. Ungefär som det patent relaterade PM et som släpptes för ett tag sedan om att patentansökan nog kommer att accepteras snart.

Kan vara bra att hålla ögonen öppna efter fler sådana PM för då kan det vara dax. Men en del bolag släpper även sådana PM under pågående emmission för att få fulltecknat.

Därmed inte sagt att CLS kommer att göra så,men risken finns.

Mvh

"Kursmässigt så har ju inte aktien varit någon succé i år precis. "

:-O Sålde 2/3-delar på 25:- i februari (det är väl i år?). En typ 300% vinst blev det. Det blev ju en sanslös kursökning bara på pilotstartsbeskedet (överreaktion) då. Nu är jag tillbaka igen i CLS med de 2/3-delarna (11,50).

Så för mig är det succe, och jag hoppas/tror på en fortsättning. Håller med om att det kanske är bättre att bearbeta Kina direkt. Här i Sverige verkar ingen ha tid/resurser att ta emot CLS. Kräksjukor, överbeläggning, personalbrist osv. verkar det vara på vartenda sjukhus.

Uniqiuss bild

Mats Gessbo skrev 20 mar, 20:03

CLS söker kliniskt ansvarig läkare.

Se länken

http://www.stepstone.se/jobb--Kliniskt-ansvarig-laekare-Lund-Radeptus-i-...

Positivt!

kanblinåt skrev 20 mar, 21:03

En undran!

Söker Ivarsson tjänsten?

Någon som vet om han blir trogen Helsingborgs lasarett eller ger sig in i detta spännande bolag!

MVH

börssiaren skrev 4 apr, 09:04

Hej! Hur ser ni på CLS idag ni som tidigare varit så kritiska till mina inlägg här? Ligger ni kvar med era innehav?
Kursmässigt så har ju inte aktien...
Pil nerSe hela citeringen

börssiaren skrev 4 apr, 09:04

Hej! Hur ser ni på CLS idag ni som tidigare varit så kritiska till mina inlägg här? Ligger ni kvar med era innehav?
Kursmässigt så har ju inte aktien varit någon succé i år precis.
Om man tittar tillbaks i tråden så känns det som att jag var helt rätt ute med mina tidigare inlägg. Eller vad säger bl a Uniqus och BertilK om historiken i CLS tråden?

Jag tror ju att det borde vara emmissionsdax vilken dag som helst nu,men som erfoderligt bland småbolagen så brukar det ju först komma några försök till kurshöjande PM,ja PM som vid närmare efterforskningar egentligen är ganska intetsägande och just precis endast försök från ledningen för att få upp kursen. Ungefär som det patent relaterade PM et som släpptes för ett tag sedan om att patentansökan nog kommer att accepteras snart.

Kan vara bra att hålla ögonen öppna efter fler sådana PM för då kan det vara dax. Men en del bolag släpper även sådana PM under pågående emmission för att få fulltecknat.

Därmed inte sagt att CLS kommer att göra så,men risken finns.

Mvh

Årets början med CLS har varit en berg och dalbana, inget har egentligen förändrats gällande potentialen, men en viss tidsförskjutning är ju nu ett faktum.

Jag är fortsatt aktieägare, en del av den korta portföljen avyttrades med väldigt bra utveckling och dessa pengar förädlas just nu på annat håll. Självklart kommer jag att gå tyngre in i CLS igen när jag finner tiden lämplig.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG