Köpläge i PledPharma

Köpläge i PledPharma Bevaka tråd

Startad av löparn

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Ett abstract med prekliniska data och betitlat “Calmangafodipir is a new treatment for late stage liver toxicity after acetaminophen overdose”
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.29500/full
presenteras 22 oktober 8.00 - 9.30 lokal tid vid American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) internationella konferens i Washington DC.

Calmangafodipir är substansnamnet på PledPharmas preparat Aladote (liksom på PledOx). Det kemiska namnet är tetracalcium monomanganese penta(dipyridoxyl diphosphate) som förkortat skrivs Ca4Mn(DPDP)5.
Acetaminophen är ett annat namn på paracetamol.

Av abstractet framgår att man med djurförsök har visat att calmangafodipir i dosen 10 mg/kg hade effekt mot paracetamol-förgiftning även om det sätts in relativt sent, efter 6 timmar. Enzymet alanintransaminas är mycket starkt förhöjt vid paracetamolorsakad leverskada och minskningen var mycket starkt signifikant (p<0.001), medan dagens enda motmedel vid tidig behandling acetylcystein inte ens hade signifikant effekt efter 2.5 timmar, men däremot efter 1 timme (p=0.004)
Halten av alanintransaminas sänktes dessutom med calmangafodipir till bara halva den nivå som uppkom efter acetylcystein-behandling vid respektive tidpunkt.
Calmangafodipir gav effekt även vid kombination med acetylcystein.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

PledPharmas Fas III-studier initieras i år.

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosu...

Redeyes kommentar :

https://www.redeye.se/company/pledpharma/570384/pledpharma-blir-tydliga-...

En successiv omvärdering uppåt känns motiverad nu.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

17 november kom ett PM om att Fas IIb-studien (PLIANT) med PledOx publicerades i Acta Oncologica.
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosu...

Den vetenskapliga artikeln finns här
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0284186X.2017.1398836

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Licensavtal ! 20 november kom ett PM om att PledPharma och Solasia Pharma har ingått ett licensavtal avseende utveckling och kommersialisering av PledOx® i Japan, Kina, Hong Kong, Macau, Sydkorea och Taiwan. Avtalet ger PledPharma upfront och potentiella milestones uppgående till ca 700 Mkr med nuvarande valutakurser och dessutom royalty efter eventuella marknadsgodkännanden. Därutöver ska Solasia finansiera en expansion av Fas III-studierna till Asien. En Fas I-studie ska även genomföras i japanska och kaukasiska friska frivilliga, med fokus på säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik.
Avtalet visar även på en potential för ett ännu större värde för ett framtida licensavtal på de sammanlagt betydligt större marknaderna i Europa och USA, och förväntningar om detta bör kunna gynna en långsiktig omvärdering uppåt i PledPharma.

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosu...

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

PM 1 december :

"PledPharma AB meddelar idag att den första gruppen patienter har inkluderats i fas I-studien SUNCIST för att utvärdera säkerhet, tolerans och farmakokinetik av PledOx® i japanska och kaukasiska friska försökspersoner. PledPharma och dess partner för utveckling och kommersialisering i Asien, Solasia Pharma K.K., planerar att efter interaktioner med regulatoriska myndigheter expandera det planerade globala fas III-programmet till att inkludera asiatiska patienter."

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosu...

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

"PLEDPHARMA REDEYE SER MÖJLIG KURSDUBBLING I MOTIVERAT VÄRDE

2017-12-05 11:19

STOCKHOLM (Direkt) Redeye höjer sitt motiverade värde för forskningsbolaget Pledpharma till 42 kronor från tidigare 36 kronor.

Med en aktiekurs på 19:20 kronor runt klockan 11.15 på tisdagen skulle det motiverade värdet innebära mer än en kursdubbling.

Pledpharma uppges ha blivit tydligare kring fas 3-programmet för Pledox. Bolaget ska även ha överraskat Redeye genom det asiatiska licensavtalet med Solasia Pharma gällande flera viktiga asiatiska marknader.

Redeye räknar nu med att Pledox når marknaden under 2023 gentemot tidigare 2026.

"Trots positiv kursutveckling i spåren av de positiva nyheterna framstår förväntningarna fortsatt försiktiga och aktien handlas betydligt lägre än jämförbara bolag", skriver Redeye i sin analys."

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

PledPharma - PM

"Huvudprövare James Dear presenterar Aladote som en potentiellt ny behandling av akut leversvikt vid överdosering av paracetamol

PledPharma meddelar idag att ett abstrakt med prekliniska resultat för calmangafodipir har accepterats och kommer att presenteras vid British Pharmacological Society's årliga farmakologikonferens i London den 11-13 december 2017.

Stockholm, 2017-12-12 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Arbetet är baserat på samarbetet mellan Dr. James Dear, hans grupp vid the University of Edinburgh och PledPharma. Abstraktet, “Mouse and human translational drug development of calmangafodipir as a new treatment for paracetamol overdose”, har blivit accepterat för muntlig presentation vid the British Pharmacological Society's årliga farmakologikonferens, som äger rum vid the Queen Elizabeth II Conference Centre i London den 11-13 december 2017. Presentationen kommer att omfatta resultat från prekliniska studier samt utformningen av den pågående kliniska studien med Aladote. Resultat indikerar att calmangafodipir kan användas som en effektiv behandling av patienter som överdoserat paracetamol och sökt vård i ett så sent skede av förgiftningsförloppet att standardbehandlingen N-acetylcystein (NAC) inte längre fungerar tillfredsställande.

Baserat på dessa prekliniska data har en proof of principle-studie, med fokus på säkerhet och tolerabilitet hos patienter inlagda på sjukhus efter en överdos av paracetamol, startat vid Edinburgh Royal Infirmary och den första patienten inkluderades i juni.

"Det faktum att abstraktet har valts ut för muntlig presentation vid läkemedelskonferensen understryker de intressanta prekliniska resultaten för calmangafodipir som en potentiell behandlingstyp för patienter som överdoserat paracetamol, och illustrerar det växande behovet av ett bättre medicinskt för denna patientgrupp ", säger Nicklas Westerholm, vd, PledPharma.

Abstract Number: OC013;

Abstract Title: Mouse and human translational drug development of calmangafodipir as a new treatment for paracetamol overdose.

Tidpunkt: tisdag den 12 december 2017, kl 15:45. Oral Communications: Clinical Pharmacology II. "

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosu...

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Kursfallet sedan de högsta kursnivåerna i vintras som var en bra bit över 20 kr verkar kraftigt överdrivet till ca 13 kr främst pga en enda dålig nyhet, dvs förseningen av Fas III-starten, jämfört med flera bra nyheter sedan i oktober 2017, inkl licensavtalet om PledOx i Asien.

Redeye har 40 kr i basvärdering och kursen är nu således knappt 1/3 av den motiverade fundamentalt sett med deras analys som utgångspunkt. Det borde vara ett bra köpläge nu på risk/reward sett på lite sikt.
http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80869&user=9801

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG