Komplettering till FI-anmälan av NeuroVive

Komplettering till FI-anmälan av NeuroVive Bevaka tråd

Startad av löparn

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

löparns bild
  • löparn
  • Kön: Man
  • Ålder: 65
  • Yrke: Nej men är aktiep...

Jag rekommenderar FI att noga studera den artikel i Realtid.se som skrevs strax efter min anmälan blev känd :

http://www.realtid.se/ArticlePages/201011/01/20101101135109_Realtid203/2...

Citat ur artikeln där Mikael Brönnegård uttalar sig :

"Realtid.se ringer Brönnegård, som säger sig inte ha skrivit det mail till den enskilda aktieägaren som ”Löparns” fru besvarar.

– Vi har inget med det där att göra. Vi svarar över huvud taget inga enskilda aktieägare, framför allt inte bloggare."

Det låter osannolikt. Jag har själv fått flera mail-svar från både nuvarande VD Mikael Brönnegård och ännu fler av f d VD Eskil Elmér fr o m det att jag skev min första aktieanalys i april 2010. PÅ aktieforum kan man ofta läsa inklippta mail från t ex VD Brönnegåtd i NeuroVive. Är alla dessa förfalskningar ?

Vidare i artikeln

"Ser du BHR Pharma som en konkurrent?
– Självklart, men i prospektet stod att de konkurrenter som angavs inte på något sätt gav en heltäckande bild av konkurrensen."

Men däremot stod det i prospektet :

"

Ansvar

Styrelsen för NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd."


Den feta stilen är min markering.

Vidare står det i prospektet på pdf-sida 44 att "Konkurrerande läkemedel, enligt enligt NeuroVives bedömning inte visat sig vara lika effektiva som cyklosporin-A i publicerade djurförsök"
Men prospektet nämner aldrig att i KLINISKA försök dvs på människa har progesteron som BHP Pharma, LLC (som nu är i fas 3) inlicensierat visat 50 % minskad dödliget vid TBI

Källa : http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100219204407.htm

"The earlier trial found evidence that progesterone is safe for use in patients suffering from traumatic brain injuries. Results also showed a 50 percent reduction in mortality in those patients treated with progesterone. "

NeuroVive har själva endast slutfört en fas 1-studie. För TBI är deras enda kliniska resultat en extern kombinerad fas 1-2-studie.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2770729/

"

Conclusions
In patients with acute TBI who received cyclosporine at doses up to 5 mg/kg/day, administered intravenously, with treatment initiated within 8 hours of injury, the rate of mortality or other adverse events was not significantly different from that of the placebo group."


Cyklosporin-A visade alltså ingen skillnad i dödlighet mellan TBI-patienter och obehandlade !


Hur NeuroVive mot bakgrund av detta helt kan utelämna BHR Pharma, LLC och deras progesteronpreparat i nyemisionsprospektet framstår som ännu mer underligt. Jfr VD Bönnegård hur han återges i Realtid.se :

"Brönnegård menar att det skulle bli en ganska komplicerad förklaring om han skulle gå in på alla de kommersiella och vetenskapliga bedömningar som ledde fram till beslutet om vilka konkurrenter som skulle tas med i prospektet och vilka som skulle utelämnas.

Min fru PhD i molekylär cellbiologi Ann-Cathrin Engwall kommenterar hans uttalande så här :

"Jag har följt detta med intresse och är förvånad över Brönnegårds uttalande i Realtid. Det verkar inte så smart att bortförklara att man medvetet valt att inte ta upp konkurrensen från BHR Pharma i nyemissionsprospektet med att ”det skulle bli en ganska komplicerad förklaring”. Med tanke på att BHR Pharmas produkt har kommit längre i den kliniska utvecklingen (FasIII) och troligen kommer att kunna ta betydande marknadsandelar om de lyckas inom samma indikationsområde som Neurovives egen produkt NeuroSTAT är avsedd för så kan det snarare för en utomstående verka vara ett mycket strategiskt val.
Kanske har man genom att använda sig av ”komplicerade kommersiella och vetenskapliga bedömningar” och därmed utelämna BHR Pharma i prospekttexten medvetet höjt intresset för att investera i Neurovive."

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG