Emotra - nylistat medtechbolag med hisnande kurspotential på aktietorget

Emotra - nylistat medtechbolag med hisnande kurspotential på aktietorget Bevaka tråd

Startad av CfoSthlm

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotras förberedelsearbete under året borde kunna ge positiva utfall under 2021 - vd

Medicinteknikbolaget Emotras 'viktiga' förberedelsearbete som skett under det utmaningsfyllda året med coronapandemin borde kunna ge positiva utfall under 2021. Det skriver vd:n Daniel Poté i en summering inför 2021.

"Som många andra bolag har även Emotra upplevt de utmaningar som covid-19 fört med sig med. Förseningar i verksamheten, där de samarbetsprojekt som påbörjats för klinisk forskning, har påverkats mest. Dock bör majoriteten av dessa projekt ses som investeringar i aktiviteter som kommer att kunna bära frukt när situationen förbättras", skriver Poté.

Det uppges även att den nyligen publicerade publikationen inom återfall i depression kommer att underlätta arbetet framöver.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Ny skriverier kursen rusar

Emotra meddelar att data för återfall i depression har publicerats i vetenskaplig tidskrift
Medicinteknikbolaget Emotra meddelar att den första studien som redogör för sambandet mellan hyporeaktivitet och ökad risk för återfall i depression har publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMC Psychiatry. Publikationen visar att hyporeaktiva har nästan fem gånger högre sannolikhet att återfalla i depression. Det framgår av ett pressmeddelande.

Artikeln med rubriken "Clinical effectiveness of the electrodermal orienting reactivity test for evaluating relapse and recurrence risk in patients hospitalized for depression" har nu publicerats i BMC Psychiatry.

I studien genomfördes test med Emotras metod EDOR på patienter i slutenvård med en uppföljning om cirka tio månader. Resultaten visar att sannolikheten för återfall i depression inom tio månader efter utskrivning var tre gånger högre bland hyporeaktiva individer jämfört med reaktiva patienter.

När förväxlingsfaktorer, så kallade "confounding factors", som kön, antal och längd på tidigare depressionsepisoder inkluderades i analysen tydliggjordes skillnaden mellan grupperna ytterligare. Sannolikheten att hyporeaktiva återfaller i depression blev nästan fem gånger högre jämfört med reaktiva patienter. I studien var det endast hyporeaktivitet som var associerad med återfall i depression. Ingen annan av de variabler som analyserades i studien kunde associeras med återfall.

De här resultaten behöver nu bekräftas i en större multicenterstudie, vilken planeras starta under 2021 under förutsättningen att situationen med den pågående coronapandemin tillåter det. Dessa vetenskapliga data och genomförda marknadsundersökningar har varit viktiga faktorer bakom Emotras beslut att fokusera användningen av EDOR till återfall i depression. Den nya inriktningen erbjuder goda möjligheter till breddning av metodens användningsområde.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Pengarna snart slut igen

Emotra rapporterar något högre rörelseförlust, 'fokus på att finna och rekrytera kliniker'

Medicinteknikbolaget Emotra redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -2,0 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet före och efter skatt var -2,0 miljoner kronor (-1,5). Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (-0,06).

Ingen utdelning föreslås (0).

Likvida medel uppgick till 4,3 miljoner kronor (2,6).

"Fokus under de kommande månaderna kommer att ligga på att försöka finna och rekrytera kliniker för att delta i Emotras återfallsstudie. Klinikerna kommer huvudsakligen att vara i Sverige
och Tyskland förutom den klinik i Warszawa, Polen, som redan undertecknat avtal om deltagande", kommenterar vd:n Daniel Poté.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG