Emotra - nylistat medtechbolag med hisnande kurspotential på aktietorget

Emotra - nylistat medtechbolag med hisnande kurspotential på aktietorget Bevaka tråd

Startad av CfoSthlm

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Bo Eloffs bild
aktieexpert

Lottlös skrev 26 okt, 11:10

Just nu, HAmpie, lär det knappast finnas köpare och från nuläget är det väl inte så orealistiskt att aktien kan stiga några 100%, så valet är inte så ...
Pil nerSe hela citeringen

Lottlös skrev 26 okt, 11:10

Just nu, HAmpie, lär det knappast finnas köpare och från nuläget är det väl inte så orealistiskt att aktien kan stiga några 100%, så valet är inte så svårt. Men det är ju alltid tråkigt att se de röda siffrorna i innehållsförteckningen!

HAmpie skrev 27 okt, 02:10

Mm, en så kallad hård lärdom:)

EMOTRA

Emotra flyttar till Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal (Finwire)

2020-01-30 15:58

Medicinteknikbolaget Emotra kommer att flytta till Astra Zenecas forskningsanläggning Bioventurehub i Mölndal. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Inom ramen för ett tidigare samarbete, Eudor-A studien, har nu ett manuskript lämnats in till en vetenskaplig tidskrift. Ingen tidsplan finns för publikation då artikeln kommer att gå igenom den review-process som publikationer i den här typen av vetenskapliga tidskrifter har.

Samtidigt fortsätter arbetet med att planera fortsatta studier för att verifiera den nya indikationen och söka nya samarbeten för Edor-testet.

Aktien är upp 335% i år

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Upp 335 procent sedan 24 januari snarare , tänk vad en flytt kan göra .

Jag vet vad jag skulle ha gjort om jag hade ägt aktien .

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotra ......200% för att de flyttar till nya lokaler !

https://www.sahlgrenskasciencepark.se/nyheter/bioventure-hub-ska-vaxa-kr...

BioVenture Hub är en del av den öppna innovationskultur som växer fram i Västsverige. Stora företag släpper in mindre externa aktörer i sina forskningsmiljöer.– I dagsläget har vi cirka 27 företag på 2 500 kvadratmeter och den ytan kommer vi nu att fördubbla, säger Matti Ahlqvist, till LIFe-time.se.Vilken mäktig uppgång på lokalbyte. Aldrig varit om liknande.

Bo Eloffs bild
aktieexpert

Bengt-Erik Freiholtz skrev 31 jan, 01:01

Emotra ......200% för att de flyttar till nya lokaler !

https://www.sahlgrenskasciencepark.se/nyheter/bioventure-hub-ska-vaxa-kr...

BioVenture Hub...
Pil nerSe hela citeringen

Bengt-Erik Freiholtz skrev 31 jan, 01:01

Emotra ......200% för att de flyttar till nya lokaler !

https://www.sahlgrenskasciencepark.se/nyheter/bioventure-hub-ska-vaxa-kr...

BioVenture Hub är en del av den öppna innovationskultur som växer fram i Västsverige. Stora företag släpper in mindre externa aktörer i sina forskningsmiljöer.– I dagsläget har vi cirka 27 företag på 2 500 kvadratmeter och den ytan kommer vi nu att fördubbla, säger Matti Ahlqvist, till LIFe-time.se.Vilken mäktig uppgång på lokalbyte. Aldrig varit om liknande.

EMOTRA

Emotra tecknar avtal med sjukhus för studier av återfall i depression. (Cision)

2020-02-05 10:25

Bolaget tar nu ett första viktigt steg för den nya indikationen för EDOR[®] Test; återfall i depression. Psykiatriska kliniken vid Warszawas Universitetssjukhus har nu tecknat ett avtal för forskningssamarbete där den centrala forskningsfrågan är associationen mellan hyporeaktivitet och återfall i depression.

Under 2019 tog Bolaget del av material från en studie utförd av forskare vid ett psykiatriskt sjukhus som visar att hyporeaktiva patienter med depression har signifikant högre risk att återfalla i depression jämfört med normalt reaktiva, så som de identifieras i EDOR[®] Test. Sedan en tid tillbaka har diskussioner förts med forskare och kliniker om möjligheter att genomföra studier i syfte att verifiera resultaten från den första studien. Bolaget siktar på att bygga en portfölj med resultat från olika kliniska centra, bland annat för återfall i depression i olika kliniska situationer. Diskussioner med forskargrupper på olika håll pågår för ytterligare studier, vilka bör addera information och stärka hyporeaktivitet som biomarkör för psykisk ohälsa. Inom psykiatrin finns ingen objektiv metod för att identifiera riskpatienter för återfall i depression. Tillgång till markörer som kan hjälpa till att identifiera risk för återfall är en av de mer trängande behoven inom psykiatrin idag. Man räknar med att hälften av de patienter som återhämtar sig från sin första depression kommer att ha en eller två ytterligare episoder i livet och att 80 procent av de som haft två episoder kommer att återfalla igen. Antalet patienter är stort, vilket resulterar i höga kostnader för samhället. Bara i Sverige har kostnaderna för mental ohälsa beräknats kosta svenska samhället 75 miljarder årligen, där depression står för den största delen, cirka 35 miljarder. De höga årliga kostnaderna är kopplat till sjukskrivningar och produktionsbortfall men beror även till stor del på att depressioner är återkommande. Här kan tidig diagnostik tillföra värdefull biologisk information som gör det möjligt att individualisera vårdplaner med målsättningen att undvika framtida återfall. Viktigt i sammanhanget att påpeka att en minskad förekomst av återfall i depression även leder till lägre risk för självmord och självmordsförsök.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Perfekt tajmat. Precis när kursen var på väg mot sin gamla nivå så kommer det ett avtal om samarbete , denna gång med ett sjukhus i Warszawa ,belöning + 50 procent . 

Marknaden Emotra finns på är tragiskt nog stor. Grundaren tog fram sin metod på 80-talet och bestämde sig för att ta den till börsen 2013. Man kan ha haft de bästa intentioner med idén men den har med tiden gått från att de knappt tog ut någon lön och gnodde på i forskarvärlden till att skriva PM  eller mycket vagt formulerade meningar om vad som ska uppnås varje gång de behöver mer pengar i form av en nyemission. 

Lyckas Emotra att förverkliga sitt projekt och att tjäna pengar så är vi alla att gratulera, särskilt patienterna.

Bo Eloffs bild
aktieexpert

Bengt-Erik Freiholtz skrev 5 feb, 18:02

Perfekt tajmat. Precis när kursen var på väg mot sin gamla nivå så kommer det ett avtal om samarbete , denna gång med ett sjukhus i Warszawa ,belöning...
Pil nerSe hela citeringen

Bengt-Erik Freiholtz skrev 5 feb, 18:02

Perfekt tajmat. Precis när kursen var på väg mot sin gamla nivå så kommer det ett avtal om samarbete , denna gång med ett sjukhus i Warszawa ,belöning + 50 procent . 

Marknaden Emotra finns på är tragiskt nog stor. Grundaren tog fram sin metod på 80-talet och bestämde sig för att ta den till börsen 2013. Man kan ha haft de bästa intentioner med idén men den har med tiden gått från att de knappt tog ut någon lön och gnodde på i forskarvärlden till att skriva PM  eller mycket vagt formulerade meningar om vad som ska uppnås varje gång de behöver mer pengar i form av en nyemission. 

Lyckas Emotra att förverkliga sitt projekt och att tjäna pengar så är vi alla att gratulera, särskilt patienterna.

Här är årets sexton kursdubblare

Kl. 14:51, 10 feb 2020 0

Börs 2020 har hittills producerat inte mindre än sexton aktier som stigit med minst 100 procent. Ytterligare 24 aktier har stigit med drygt 60 procent.

Kommentar av Karl Lans

Samtliga tre aktier i topp 2020 är aktier som tidigare stått betydligt högre än vad de gör idag.

Årets bästa aktie är medicinsäkerhetsbolaget Emot-
ra, vars aktie stigit med inte mindre än 352 procent under årets första handelsdagar. Börsvärdet uppgår till knappt 16 miljoner kronor.

Emotra sysslar med att utveckla produkter för att öka patientsäkerheten inom vård och omsorg. Huvudprodukten är EDOR som är ett mätningsinstrument som ska underlätta i bedömningen av patienters självmordsbenägenhet.

Kunderna består av psykiatriska specialistmottagningar, universitet och forskningsinstitut. Emotras huvudkontor ligger i Sävedalen.

I början av februari meddelade bolaget att man tecknat avtal med psykiatriska kliniken vid Warszawas universitetssjukhus om ett forskningssamarbete.

Aktien handlas på spotlightmarknaden sedan den 28 juni 2013, och har handlats till betydligt högre nivåer än idag.

2020 års näst bästa aktie hittills är it-plattformsbolaget Curando Nordic, vars aktie är upp 299 procent.

Curando Nordic sysslar med att utveckla IT-plattformar som är särskilt anpassade för vård och omsorg.

Tanken bakom är att på så vis effektivisera vården och skapa snabbare vårdkontakt och läkemedelsleverans.

Bolaget har bytt namn och hette tidigare Rethinking Care. Huvudkontoret ligger i Lund.

Börsvärdet ligger på knappt 31 miljoner kronor.

Årets tredje bästa aktie är Zaplox som  är upp 211 procent i år. Företaget utvecklar mobila nyckeltjänster till hotell- och semesterboenden. Förutom det säljer Zaplox in- och utcheckningstjänster, bokningstjänster, rumsuppgradering och betaltjänster.

Bolaget grundades 2010 och har sitt säte i Lund.

En av Zaplox kunder är vinterturismbolaget Skistar. I slutet av januari meddelade bolaget att man fått ytterligare en stor order från Skistar.

Marknaden värderar Zaplox till drygt 70 miljoner kronor. Största ägare i Zaplox är LMK Ventures som kontrollerar 30 procent av aktierna.

Andra aktier som stigit med minst 100 procent hittills under 2020 är: it-bolaget Fastout, teknikbolaget Bambuser, klädkedjan Wesc, tillverkningsbolaget Alelion Energy, domarutrustningsbolaget Spintso, medicinteknikbolaget Alphahelix, reklamaktien Vertical Ventures, teknikaktien Adventure Box, komponentbolaget Finepart, flödesplattbolaget Cell Impact, mobilhandelsbolaget Crunchfish, it-bolaget Mobiplus och byggsystemaktien Willak.  

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotra redovisar som planerat små förändringar av resultatet

Medicinteknikbolaget Emotra redovisar som planerat små förändringar av resultatet.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -1,5 miljoner kronor (-2). Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,14).

Emotra föreslår 0 kronor i utdelning (0).

Göteborgsföretaget har nu breddat indikationsområdena genom att inkludera återfall av depression. Det är ett av de största indikationsområdena inom sjukvården.

Företaget kommer nu att bugga upp en grund med evidens för indikationen i olika kliniska miljöer.

"Strategiskt gäller samma målsättning som tidigare, att etablera en första plattform av användare och partners för en vidare expansion. För Emotra kommer således marknaden att byggas upp stegvis över tid. För Emotras del, kan det komma fram mer information som kan vara av intresse eller öka potentialen för produkten via dessa samarbeten. Under förutsättning att dessa studier faller väl ut,öppnar sig en betydligt större och mer lättillgänglig marknad än den Emotra tidigare fokuserat på", skriver vd Daniel Poté i rapporten.


Emotra, Mkr Q4-2019 Q4-2018
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,5 -2
Resultat före skatt -1,5 -2
Nettoresultat -1,5 -2
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,14
Utdelning per aktie, kronor 0 0

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG