Emotra - nylistat medtechbolag med hisnande kurspotential på aktietorget

Emotra - nylistat medtechbolag med hisnande kurspotential på aktietorget Bevaka tråd

Startad av CfoSthlm

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotra ska jobba kostnadsmedvetet efter halvfull emission - vd
Medicinteknikbolaget Emotra fick in drygt hälften av kapitalet i sin företrädesemission och kommer nu att jobba kostnadsmedvetet med de planerade marknadssatsningarna. Bolagets vd Daniel Poté kan inte svara på hur långt kapitalet väntas räcka men uppger att bolaget kontinuerligt kommer att behöva utvärdera olika finansieringssätt tills dess att det står på egna ben.

Teckningsperioden för emissionen avslutades den 29 november och emissionen hade då tecknats till cirka 53 procent, vilket gav bolaget 10,15 miljoner kronor före emissionskostnader på cirka 2,9 miljoner kronor.

- Det hade självklart varit positivt att kunna säkra en större del av emissionen, men givet förutsättningarna för Emotra och marknaden generellt så är det ett acceptabelt resultat, kommenterar Daniel Poté för Finwire.

Kapitalet från emissionen ska användas för fortsatt introduktion av bolagets produkt Edor till sjukhus och kliniker i Europa. Daniel Poté anser att bolaget inte kommer att behöva prioritera om utan siktar på att jobba kostnadsmedvetet med marknadsbearbetningen.

- Prioriteringarna ändras inte för oss, vi kommer att använda likviden så som vi kommunicerat till våra ägare och marknaden under emissionen, att kostnadseffektivt bearbeta marknaden för att nå en första plattform av kunder för fortsatt expansion. Vissa projekt eller aktiviteter får skjutas på framtiden till det att vi har en mer fördelaktig situation, eller så får vi se om det finns möjligheter att arbeta tillsammans med andra.

Inför emissionen uppgav Daniel Poté att emissionen, om den blir fulltecknad, skulle räcka i cirka 30 månader, om bolaget inte räknar med intäkter under perioden. Emotra-vd:n kan dock inte ge besked hur långt kapitalet väntas räcka under rådande omständigheter.

- Det finns förstås inget precist svar på den frågan. På det hela taget kommer vi att arbeta kostnadsmedvetet ungefär så som vi har gjort under 2018, säger Daniel Poté och uppger att bolaget befinner sig i början av sin marknadsföring och kommer att anpassa sig i takt med att bolaget får mer erfarenhet av hur marknaden reagerar på bolagets metod.

Kommer ni se över andra finansieringssätt för att täcka upp kapitalbehovet?

- Ett bolag som Emotra kommer att kontinuerligt behöva utvärdera och pröva olika sätt att kunna kapitaliseras till dess att man kan stå på egna ben. Olika finansieringssätt är dock inget som vi lägger mycket fokus på, eftersom det inte är del av den strategiska målsättningen som vi jobbar med i det här skedet.

-93% på 3 år säger väl det mesta, och det är väl den vägen 95% av alla nynoteringar gått de senaste 15åren

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Medicinteknikbolaget Emotra fick in drygt hälften av kapitalet i sin företrädesemission , detta visar ju att intresset bland investerare är väldigt lågt .

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotra rapporterar små förändringar av resultatet
Medicinteknikbolaget Emotra redovisar små förändringar av sitt resultat.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -2 miljoner kronor (-2,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,14 kronor (-0,18).

Emotra föreslår 0 kronor i utdelning (0).

Emotra har under 2018 haft starkt geografiskt fokus på några av storstäderna i Europa.

"Under hösten 2018 har Emotra utbildat och genomfört uppstart av de första tyska och engelska psykiatriska sjukhusen. Ett ledande psykiatriskt sjukhus i London har tecknat avtal som innebär att sjukhuset undersöker förutsättningarna för att införa EDOR i den rutinmässiga vården. Att det tar viss tid att få till stånd ett kommersiellt avtal beror på att de läkare som bolaget kommit överens med måste förankra det rutinmässiga införandet av en ny metod både uppåt och nedåt i organisationen. Bolagets bedömning är emellertid att det enbart är en tidsfråga innan det första kommersiella avtalet i Storbritannien är på plats", skriver vd Daniel Poté i rapporten.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotra ser inga skäl att tvivla på Edor - kommenterar uppgifter från forskare

Det har inte framkommit några skäl för Emotra att tveka på den vetenskapliga dokumentation som visar att produkten Edor identifierar hyporeaktiva deprimerade patienter.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande där man säger sig ha mottagit frågor från oroliga aktieägare efter att "kommunikation från en enskild forskare nått ut till den finansiella marknaden".

"Det har nu kommit till Emotras kännedom att en enskild forskare på egen hand har författat och spridit ett reviderat så kallat konsensusuttalande, som påstås sammanfatta vilka slutsatser som kan dras från resultaten i Eudor-A", heter det.

Emotra uppger att ett nytt konsensusmöte inte har hållits, och att det nya uttalandet är att betrakta som en inlaga från en enskild forskare.

"Efter en lång väntan finns nu ett manuskript framme som kommer att skickas in till en vetenskaplig tidskrift för publicering. Eftersom artikeln skall granskas och därmed kan ändras mycket innan publicering ser bolaget ingen anledning att kommentera innehållet innan den antagits. Som vi redan klargjort har vi startat och kommer att fortsätta utveckla marknadsintroduktionen som förbättras över tid. Vi får i våra möten återkoppling om ett stort intresse och att man är i stort behov av moderna tekniska hjälpmedel i sitt dagliga arbete", uppger vd Daniel Poté.

Dr. Flinks bild

Bengt-Erik Freiholtz skrev 5 mar, 19:03

Emotra ser inga skäl att tvivla på Edor - kommenterar uppgifter från forskare

Det har inte framkommit några skäl för Emotra att tveka på den vetensk...
Pil nerSe hela citeringen

Bengt-Erik Freiholtz skrev 5 mar, 19:03

Emotra ser inga skäl att tvivla på Edor - kommenterar uppgifter från forskare

Det har inte framkommit några skäl för Emotra att tveka på den vetenskapliga dokumentation som visar att produkten Edor identifierar hyporeaktiva deprimerade patienter.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande där man säger sig ha mottagit frågor från oroliga aktieägare efter att "kommunikation från en enskild forskare nått ut till den finansiella marknaden".

"Det har nu kommit till Emotras kännedom att en enskild forskare på egen hand har författat och spridit ett reviderat så kallat konsensusuttalande, som påstås sammanfatta vilka slutsatser som kan dras från resultaten i Eudor-A", heter det.

Emotra uppger att ett nytt konsensusmöte inte har hållits, och att det nya uttalandet är att betrakta som en inlaga från en enskild forskare.

"Efter en lång väntan finns nu ett manuskript framme som kommer att skickas in till en vetenskaplig tidskrift för publicering. Eftersom artikeln skall granskas och därmed kan ändras mycket innan publicering ser bolaget ingen anledning att kommentera innehållet innan den antagits. Som vi redan klargjort har vi startat och kommer att fortsätta utveckla marknadsintroduktionen som förbättras över tid. Vi får i våra möten återkoppling om ett stort intresse och att man är i stort behov av moderna tekniska hjälpmedel i sitt dagliga arbete", uppger vd Daniel Poté.

Nu är det ju inte vilken forskare som helst, utan självaste prof. Marco Sarchiapone - ordförande av EPA-SS.

Hans uppbackning av EDOR var avgörande för mitt tålamod i bolaget. Jag är djupt besviken på det sätt Emotra skött kommunikationen med oss aktieägare.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Att publicera en artikel i en Predatory journal är inte seriöst, man vill genom en sådan publicering ge sken att det artikeln genomgått oberoende vetenskaplig granskning, annars kunde han ju bara skickat ut artikeln som ett PM. Jag menar att denna publicering är ett sätt att manipulera marknaden att tro att artikel har ett större vetenskapligt värde än den har. Om artikeln har ett vetenskapligt värde är det inga problem att få in den i mer normal tidskrift.

De aktieägare som finns kvar i bolaget måste vara nytillkomna , har ju haft möjlighet att sälja under en resa från 12 kronor ned till 27 öre på två år , ett BV på 7 miljoner är vad som finns kvar .

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Saxat från en diskussionssajt

Vetenskapliga rådet i Östergötland dömde ut metoden redan 2012 och skrev att den behövde ytterligare studier. Detta är känt av marknaden för den som valt att ta till sig resultatet.

2013 börsintroducerades Emotra. Ett antal nyemissioner har genomförts med syfte att lansera Edor på marknaden trots att metoden inte validerats. En studie initierades och slutfördes 2017 varefter ett antal forskare skulle sammanställa resultatet som skulle publiceras i lämplig tidskrift.

Sedan dess har att antal spretiga PM från Emotra förekommit. Olika kliniker anses ha visat intresse för metoden och testerna skulle betalas av klinikerna. Trots det lyser intäkterna med sin frånvaro.
Under senaste nyemissionsrundan signalerar grundaren/forskaren att han har nyheter som ska släppas. Ett annat PM handlar om att man funderar på att patentera Edor för en annan tillämpning.

Nu har en av de inblandade forskarna släppt information angående studien att Edor inte alls är den framgång som Emotra förespeglat.

Frågan är när Emotra blev medvetna om detta. Definitivt visste de detta vid den senaste nyemissionen. Kanske även tidigare.

Var jag aktieägare skulle jag, tillsammans med andra aktieägare, fundera på att stämma Emotras ledning OM det visar sig att det material som nu kommit fram från forskaren är sant för då innebär det att Emotra på falska grunder förespeglat att Edor har bättre resultat än vad som egentligen är fallet.

Jag har förstått att Edor slår an en sträng hos ett antal aktieägare som är starkt engagerade i just självmord utifrån egna erfarenheter men det bör inte grumla sikten om det visar sig att Emotra istället för att lägga ner bolaget fortsatt att ta in nyemission efter nyemission trots att studiens resultat visat att Edor inte håller en tillräcklig vetenskaplig höjd för att kunna säljas in på psykiatrins område.

Bosaks bild
  • Bosak
  • Kön: Man
  • Yrke: pensionär

Jag tillhör kategori småsparare, som vid inköp av aktien Emotra förlitat mig på rekommendationer från Bo Eloff, då jag på den tiden betalade för hans service. Han har som bekant rekommenderat aktien gång på gång och även visat att han själv tror på aktien och bl a framfört att han ser det som självklart att delta i emmissionerna.

Om det nu visar sig att Emotra på falska grunder förespeglat att Edor har bättre resultat än vad som egentligen är fallet så vore det väl skäligt att "Aktieexperterna" företräder oss kunder i en process emot Emotras ledning.

Johan Didrons bild

Lottlös skrev 7 mar, 18:03

Jag tillhör kategori småsparare, som vid inköp av aktien Emotra förlitat mig på rekommendationer från Bo Eloff, då jag på den tiden betalade för hans ...
Pil nerSe hela citeringen

Lottlös skrev 7 mar, 18:03

Jag tillhör kategori småsparare, som vid inköp av aktien Emotra förlitat mig på rekommendationer från Bo Eloff, då jag på den tiden betalade för hans service. Han har som bekant rekommenderat aktien gång på gång och även visat att han själv tror på aktien och bl a framfört att han ser det som självklart att delta i emmissionerna.

Om det nu visar sig att Emotra på falska grunder förespeglat att Edor har bättre resultat än vad som egentligen är fallet så vore det väl skäligt att "Aktieexperterna" företräder oss kunder i en process emot Emotras ledning.

Hej,

Jag sitter i samma båt som du. Jag har investerat mycket pengar (i mina mått) i Emotra. Kapitalet har gått ned med 95% och nu finns det knappt något värde kvar. Riktigt surt! Jag har dock inte hängt med i nyhetssvängarna mer än att jag sett värdet sjunka och hört talas om x antal emissioner. Du verkar vara mer insatt i vad som hänt. Men förutom aktieägare är jag även representant och grundare till AktieExperterna så jag känner ändå ett ansvar att hjälpa till här. Jag väljer därför att vara lyhörd och öppen till den väg du vill att vi ska gå framåt. Vad mer specifikt är det du föreslår?

I sammanhanget bör nämnas att AktieExperterna är ett forum som drivits som ett fritidsprojekt av två individer. Vi har båda helttidsarbeten vid sidan om. Informationen på denna sajt är allmän information. Alltså inte personlig rådgivning. Jag är därför osäker om det varken är lämpligt, effektivt eller rätt att företräda verkliga personer i ärendet. Vi har ingen erfarenhet av liknande processer tidigare i varje fall. Däremot ställer vi gärna upp och bekräftar/delger information i solidariskt hänseende, då vi som sagt, sitter i samma båt i positionerna som missnöjda aktieägare.

Det vore nog mer slagkraftigt om du/vi vände oss till AktieSpararna som kanske har bedrivit dessa processer tidigare? Rent krasst, AktieExperterna är en liten spelare som riskerar att bli överkörd ganska lätt. AktieSpararna har helt andra resurser. Jag föreslår att du//vi vänder oss till dom till att börja med. Vad tror du om det?

Mvh Johan Didron

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG