Emotra - nylistat medtechbolag med hisnande kurspotential på aktietorget

Emotra - nylistat medtechbolag med hisnande kurspotential på aktietorget Bevaka tråd

Startad av CfoSthlm

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

lugdes bild
  • lugde
  • Kön: Man
  • Ålder: 32
  • Yrke: Murare

Har ni kvar era aktier i Emotra? Ja sitter kvar och väntar med spänning på Mars månad. Undra vad detta bolag kan bli värt. Känns ju som att intresset är stort från klinikerna och marknaden är ju enorm!

Mushis bild

Lång tid har passerat men nu har det börjat hända saker med Emotra aktien!
Nu närmar sig resultaten av den avgörande studien (EUDOR-A) och dessa kommer att presenteras 2-4 April i samband med European Psychiatric Associations ( EPA ) Internationella kongress i Florens.

Dagarna innan kommer samtliga deltagande kliniker att träffas för att gå igenom resultaten från studien och komma fram till ett konsensus som alltså kommer att presenteras under EPA.

Tidigare mindre studier har visat på goda resultat.
Och vid ett eventuellt lyckat resultat så kommer lanseringen/försäljningen av produkten att påbörjas.

Ni som är intresserade kan läsa mer på emotras forum via någon nätmäklares sida. Och varför inte titta på Claes Holmbergs presentation av bolaget.

https://youtu.be/Y5SVul0afY4

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotra


Aktien är tekniskt mycket stark ,har en gammal toppkurs strax efter börsnoteringen på 22 kronor .

Inga motstånd på vägen upp . Allt detta tyder ju på att de som kan företaget är optimistiska om framtiden så det är bara att "let the profit run " som det heter . Grattis till en strålande affär .

Emotra har brutit den stigande trenden uppåt, vilket öppnar för en starkare stigningstakt. Aktien har stöd vid ca 7.50 kronor. RSI är överköpt. Detta visar att momentumet i Aktien är starkt och att kursen mycket väl kan stiga vidare på kort sikt. Vi bör se en nedgång i RSI-kurvan innan detta används som en säljsignal. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på kort sikt.

Emotra

Emotras har utvecklat EDOR som är en kvantitativ och objektiv mätmetod för att underlätta bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. Genom användningen av denna metod kan fler självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotra ska presentera slutsatserna från studien EUDOR-A den 29 mars - vd

Medicinteknikbolaget Emotras vd Claes Holmberg presenterade bolaget vid Life Science-dagen i Göteborg på onsdagen. Emotra utvecklar mätmetoden EDOR som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte.

Syftet är att minska antalet självmord och självmordsförsök. Globalt sker en miljon självmord och tio miljoner självmordsförsök årligen. Motsvarande siffror för Sverige är 1.500 självmord och 9.000 självmordsförsök per år.

Emotra kommer att fungera som ett laboratorium och sälja EDOR testutrustning som analyser av testresultaten. Bolaget kommer att ta betalt både genom hårdvaran och analyserna.

Emotra fokuserar på sin europeiska kliniska multicenterstudie EUDOR-A med ett 50-tal forskare vid 15 kliniker och 1.573 patienter. Studien med ettårsuppföljningen av patienterna avslutas i övermorgon den 10 mars. Konsensusmöte om effekt och säkerhet hålls i Rom den 29 mars. Slutsatsen från konsensusmötet kommer att offentliggöras snarast efter mötet. Resultaten presenteras under EPA-kongressen i Florens den 4 april.

"Vi har en pressad tidsplanen, men vi har hållit tidsplanen", säger Claes Holmberg och utlovar att bolaget ska presentera slutsatserna från studien den 29 mars.

Emotra är långt framme i förberedelserna inför lansering, men det kommer krävs ytterligare finansiering för att finansiera lanseringen. Målet är att nå 1.000 kliniker de första tre åren efter lanseringen och att bolaget ska nå lönsamhet så snabbt som möjligt.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotra får avslag på ansökan om EU-stöd

Medicinteknikbolaget Emotra får avslag på sin ansökan om stöd från EU-kommissionen enligt Horizon 2020. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Ansökan, från i januari i år, uppgick till cirka 3 miljoner euro. Emotra hade tänkt att kapitalet skulle finansiera dels EUDOR-Y, en klinisk multicenterstudie för ungdomar och dels framtagningen av EDOR Interconnect och vidareutveckling av hård- och mjukvaran. Ansökan avslogs dock.

Göteborgsföretaget uppger att man avser lämna in en omarbetad ansökan så snart det är möjligt. Den normala situationen är att man får söka upprepade gånger innan en ansökan till beviljas, skriver bolaget.

Emotra uppger vidare att den avslagna ansökan inte har någon påverkan på bolagets lanseringsplaner.

Bo Eloffs bild
aktieexpert

Bengt-Erik Freiholtz skrev 15 mar, 03:03

Emotra får avslag på ansökan om EU-stöd

Medicinteknikbolaget Emotra får avslag på sin ansökan om stöd från EU-kommissionen enligt Horizon 2020. Det ...
Pil nerSe hela citeringen

Bengt-Erik Freiholtz skrev 15 mar, 03:03

Emotra får avslag på ansökan om EU-stöd

Medicinteknikbolaget Emotra får avslag på sin ansökan om stöd från EU-kommissionen enligt Horizon 2020. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Ansökan, från i januari i år, uppgick till cirka 3 miljoner euro. Emotra hade tänkt att kapitalet skulle finansiera dels EUDOR-Y, en klinisk multicenterstudie för ungdomar och dels framtagningen av EDOR Interconnect och vidareutveckling av hård- och mjukvaran. Ansökan avslogs dock.

Göteborgsföretaget uppger att man avser lämna in en omarbetad ansökan så snart det är möjligt. Den normala situationen är att man får söka upprepade gånger innan en ansökan till beviljas, skriver bolaget.

Emotra uppger vidare att den avslagna ansökan inte har någon påverkan på bolagets lanseringsplaner.

EMOTRA
Emotras konsensusmöte ställer sig bakom lansering av EDOR (Finwire)
2017-03-31 13:17
Medicinteknikbolaget Emotras kliniska multicenterstudie EUDOR-A, som startade våren 2014 har nu avslutats. Studien visar klart på ett lägre antal självmord i jämförelse med tidigare studier, särskilt och statistiskt signifikant i den hyporeaktiva gruppen. Det nyss genomförda konsensusmötet, som hållits i Rom under 29- 30 mars, har därför beslutat att ställa sig bakom en lansering av metoden i Europa. Det framgår av ett pressmeddelande.

Studien var upplagd som en naturalistisk, icke-blind studie, det vill säga klinikerna erhöll information om testresultatet, att användas enligt var och ens önskemål. Målsättningen var att undersöka hur EDOR fungerar på ett större antal olika kliniker i en bred användning bland deprimerade patienter med en rad olika sekundära diagnoser och somatiska sjukdomar samt även i den äldre populationen.

Analys av resultaten i EUDOR-A visar att klinikerna tagit stor hänsyn till utfallet i testet och genomgående höjt riskbedömningen för de patienter som testats vara hyporeaktiva.

Antalet självmord i den hyporeaktiva gruppen minskades avsevärt. Endast tre självmord totalt i den hyporeaktiva gruppen har noterats. Enligt beräkningar baserade på tidigare utfall från samtliga genomförda studier skulle, om studien varit blind, många fler självmord ha inträffat i den hyporeaktiva gruppen. I den reaktiva gruppen var andelen självmord mycket lågt helt i överenstämmelse med förväntningarna från tidigare studier.

En direkt jämförelse mellan EUDOR-A och samtliga tidigare genomförda studier pekar mot att den väsentliga reduktionen av antalet självmord i den nu avslutade multicenterstudien kan förklaras av att klinikerna använt testresultaten i riskbedömningen och i stor utsträckning anpassat suicidpreventionen individuellt med hänsyn till denna.

En stor majoritet av klinikerna redovisade att de tillämpat särskilt omfattande självmordspreventiva åtgärder för patienter som testats vara hyporeaktiva.

Konsensusmötet utesluter inte att det kan finnas ytterligare bidragande orsaker till att antalet självmord reducerats kraftigt i studien generellt; En längre uppföljningstid skulle kunna leda till fler självmord. Vidare kan det faktum att uppföljningen skett inom ramen för en klinisk studie generellt ha haft viss påverkan såväl på klinikernas insatser som på patienternas självmordsbeteende. En studie med ett avsevärt större antal patienter skulle eventuellt resultera i en högre andel självmord.

"Med beaktande av samtlig nu tillgänglig data, ställer sig konsensusmötet bakom beslutet att lansera EDOR till psykiatriska specialistkliniker i Europa, som ett komplement i det rutinmässiga arbetet med att bedöma självmordsrisk brett bland deprimerade patienter. Emotra kommer att marknadsföra metoden som ett instrument för att identifiera hyporeaktiva patienter. Tanken har aldrig varit att hävda att EDOR kan ersätta den traditionella riskbedömningen. Den stora fördelen som EDOR erbjuder är att det är en objektiv testmetod, till skillnad från de subjektiva metoder som fortfarande används i klinisk rutin", skriver Emotra i pressmeddelande.

Emotra kommer parallellt med marknadsintroduktionen att initiera en omfattande patientuppföljning, liknande en fas IV-studie inom läkemedelsbranschen. Detta initiativ syftar till att studera reduktionen av antalet självmord i kliniker som använder EDOR i jämförelse med kliniker som inte gör det och att samla in en betydligt mer omfattande klinisk dokumentation, som på sikt kan leda till djupare förståelse för dessa mycket svåra och komplexa medicinska sammanhang.

Konsensusmötet konstaterade att ytterligare analyser av studieresultaten från EUDOR-A och fler studier bör genomföras för att öka förståelsen av hyporeaktivitetens betydelse för
självmordsbeteende. Samtliga centra utom två kliniker från Sverige och en från Ungern samt en av två klinikerna från Polen deltog i konsensusmötet. Inställningen bland dessa måste kontrolleras i efterhand, skriver Emotra.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotra är nöjda med resultatet i studien - fokus är nu nästa steg i form av marknadsintroduktion - vd

Göteborgsbaserade medicinteknikbolaget Emotra tillhörde vinnarna under fredagens handel efter att bolaget presenterat ett resultat av sin viktiga europeiska multicenterstudie. Aktien var under eftermiddagen upp 18,6 procent.

Studien har pågått sedan våren 2014 och resultatet visar att antalet självmord minskar med användningen av bolagets teknik Edor. Särskilt och statistiskt signifikant i den hyporeaktiva gruppen. Vid ett konsensusmöte i Rom, som pågick i två dagar nu i slutet av mars, har klinikerna fattat beslut om att ställa sig bakom planerna på att lansera metoden. Studien var upplagd som en naturalistisk, icke-blind studie, det vill säga klinikerna erhöll information om testresultatet, att användas enligt var och ens önskemål. Emotras vd är nöjd med resultatet.

”Resultatet är så bra som vi hade hoppats på. Det har varit intensiva dagar för oss här men utfallet är vad vi önskade. Det är väldigt positiva resultat. Nu skall vi gå vidare med nästa steg för Emotra”, säger vd Claes Holmberg till Finwire.

Emotra-chefen uppger att det nu är dags för medicinteknikbolaget att dra igång försäljningen.

”Vi kommer inte att kunna arbeta med distributörer och agenter inledningsvis. Vi kommer att kunna göra det när vi själva har skapat en marknad och en efterfrågan för produkten, men inledningsvis måste vi sälja själva. Fokus är nu på att rekrytera en person som har erfarenhet av att lansera nya kommersiella produkter”, säger Holmberg och tillägger att bolaget kommer att fokusera på att sälja direkt i Europa.

Bolaget kommer alltså inte att ha något särskilt fokus på Sverige vilket många medicinteknikbolag har inledningsvis. I och med att det finns ett konsensusresultat efter studien som innehåller ett stort antal ledande europeiska kliniker så kommer fokus att riktas mot att sälja till Europa. Parallellt med marknadsintroduktionen kommer Emotra att initiera en omfattande patientuppföljning, liknande en fas IV-studie inom läkemedelsbranschen. Detta initiativ syftar till att studera reduktionen av antalet självmord i kliniker som använder Edor i jämförelse med kliniker som inte gör det och att samla in en betydligt mer omfattande klinisk dokumentation, som på sikt kan leda till djupare förståelse för dessa mycket svåra och komplexa medicinska sammanhang.

”Vi kommer att fortsätta på vår inslagna väg och inte skala upp verksamheten för fort trots detta positiva resultat. Vi tror fortsatt på en stegvis expansion. Historiskt har det varit motsvarande två heltidsanställda personer som drivit Emotra tillsammans med konsulter. Det kommer inte att gå”, säger Holmberg.

Någon gigantisk emission tror han inte på.

”Nej, vi skall växa stegvis. Det är klart att vi kommer att behöva ett kapitaltillskott och mest troligt är då nyemission och att den givet det positiva utfallet blir betydligt större än tidigare. Men några gigantiska emissioner är det inte frågan om. Vi tar i så fall in kapital för att påbörja en marknadsintroduktion och visa marknaden att det går att sälja. Vi hoppas att ha klart kapital för satsningen i juni”, säger Claes Holmberg.

En hel del arbete och fördjupade analyser återstår innan ett resultat kommer att presenteras i en vetenskaplig tidskrift och Emotra-chefen tror att den fortsatta analysen kan komma att avslöja ytterligare viktig fakta.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotra ligger långt framme i förberedelserna inför lanseringen - vd

Medicinteknikbolaget Emotras vd Claes Holmberg och grundaren Lars-Håkan Thorell
presenterade bolaget vid Aktiedagen i Göteborg som arrangerades av Aktiespararna på måndagen.

Emotra utvecklar tekniken EDOR, ElektroDermal OrienteringsReaktivitet, för att avgöra om en deprimerad patient är självmordsbenägen. Syftet är att minska antalet självmord genom att med hög precision upptäcka vem som är i risk bland de deprimerade, de hyporeaktiva. Slutsatsen är att hyporeaktivitet har en synnerligen klar relation med sårbarhet för självmord, vilket visar att det går att rädda liv när man vilka som behöver självmordspreventiva åtgärder.

Bolaget rapporterade i mars resultatet av sin europeiska multicenterstudie. Studien har pågått sedan våren 2014 och resultatet visar att antalet självmord minskar med användningen av bolagets teknik EDOR, särskilt och statistiskt signifikant i den hyporeaktiva gruppen. Vid ett konsensusmöte i Rom i slutet av mars beslutade klinikerna att ställa sig bakom planerna på att lansera metoden.

Emotra kommer nu hålla extra stämma den 19 maj då styrelsen söker bemyndigande från stämman att genomföra en nyemission på högst 20 miljoner kronor. Syftet med bemyndigandet är att tillföra bolaget rörelsekapital för marknadslansering av EDOR.

"Vi ligger långt framme i förberedelserna inför lansering", säger Claes Holmberg. Han pekar på att bolaget har starka allianser med branschorganisationen EPASS, European Psychiatric Association, Suicide Section, något som är viktigt i den konservativa branschen.

Dr. Flinks bild

Bengt-Erik Freiholtz skrev 11 maj, 03:05

Emotra ligger långt framme i förberedelserna inför lanseringen - vd

Medicinteknikbolaget Emotras vd Claes Holmberg och grundaren Lars-Håkan Thorell ...
Pil nerSe hela citeringen

Bengt-Erik Freiholtz skrev 11 maj, 03:05

Emotra ligger långt framme i förberedelserna inför lanseringen - vd

Medicinteknikbolaget Emotras vd Claes Holmberg och grundaren Lars-Håkan Thorell
presenterade bolaget vid Aktiedagen i Göteborg som arrangerades av Aktiespararna på måndagen.

Emotra utvecklar tekniken EDOR, ElektroDermal OrienteringsReaktivitet, för att avgöra om en deprimerad patient är självmordsbenägen. Syftet är att minska antalet självmord genom att med hög precision upptäcka vem som är i risk bland de deprimerade, de hyporeaktiva. Slutsatsen är att hyporeaktivitet har en synnerligen klar relation med sårbarhet för självmord, vilket visar att det går att rädda liv när man vilka som behöver självmordspreventiva åtgärder.

Bolaget rapporterade i mars resultatet av sin europeiska multicenterstudie. Studien har pågått sedan våren 2014 och resultatet visar att antalet självmord minskar med användningen av bolagets teknik EDOR, särskilt och statistiskt signifikant i den hyporeaktiva gruppen. Vid ett konsensusmöte i Rom i slutet av mars beslutade klinikerna att ställa sig bakom planerna på att lansera metoden.

Emotra kommer nu hålla extra stämma den 19 maj då styrelsen söker bemyndigande från stämman att genomföra en nyemission på högst 20 miljoner kronor. Syftet med bemyndigandet är att tillföra bolaget rörelsekapital för marknadslansering av EDOR.

"Vi ligger långt framme i förberedelserna inför lansering", säger Claes Holmberg. Han pekar på att bolaget har starka allianser med branschorganisationen EPASS, European Psychiatric Association, Suicide Section, något som är viktigt i den konservativa branschen.

Länk till måndagens presentation (30 min) av Emotra på Aktiedagen i Göteborg:

http://www.youtube.com/watch?v=HkcB396fFGQ&t=38m18s

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotra planerar lansera Edor inom kort

Emotras styrelse uppger i ett pressmeddelande att bolagets ledning har ägnat veckorna efter konsensusmötet i Rom och EPA-mötet i Florens åt att förbereda själva starten på den kommande lanseringen av Edor. Bolaget planerar för fem utbildningstillfällen, varav två innan sommaren, vilka beskrivs som viktiga delar i bolagets marknadsföringsarbete.

I enlighet med tidigare kommunicerade målsättningar och bedömt kapitalbehov behöver Emotra tillföras ytterligare rörelsekapital för att kunna genomföra marknadslansering av Edor.

Emotra har hela tiden eftersträvat att lansera Edor i samarbete med European Psychiatric Association - Suicide Section (”EPA-SS”) och med de framträdande forskare som medverkat i studien, heter det.

Den önskvärda strategin är att tillsammans med dessa, organisera lokala eller nationella informations- och utbildningsträffar. Om Emotra lyckas få med sig de här ledande forskarna att aktivt medverka i att introducera och sprida den nya teknologin till specialisterna runt om i Europa, leder det till ökad trovärdighet och minskade barriärer för en helt ny metod som Edor.

Bolaget räknar med att det till en början kommer att krävas en hel del ansträngningar för att göra Edor känd i bredare psykiatriska kretsar och att kursverksamheten måste marknadsföras intensivt i olika länder i Europa för att locka deltagare till nationella eventuellt till och med lokala kurser.

"På lite längre sikt borde det dock bli allt enklare att attrahera större deltagarantal, vilket kommer att medföra att kursverksamheten blir allt mer omfattande och att allt fler kurser måste arrangeras", uppger bolaget.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG