Emotra - nylistat medtechbolag med hisnande kurspotential på aktietorget

Emotra - nylistat medtechbolag med hisnande kurspotential på aktietorget Bevaka tråd

Startad av CfoSthlm

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Experten Bos bild
aktieexpert

sk88 skrev 23 nov, 11:11

Det börjar så smått närma sig tiden för en första delrapport från den pågående multicenterstudien. Målsättningen är att presentera en sån under våren ...
Pil nerSe hela citeringen

sk88 skrev 23 nov, 11:11

Det börjar så smått närma sig tiden för en första delrapport från den pågående multicenterstudien. Målsättningen är att presentera en sån under våren 2015 och det bör kunna öka intresset för bolaget och aktien igen.

Bo Eloff skrev 17 dec, 15:12

Nytt PM:


Emotra avser att lämna in en ansökan till EU om 50 KEUR för finansiering av en förstudie som ska visa möjligheterna att bredda indikations...
Pil nerSe hela citeringen

Bo Eloff skrev 17 dec, 15:12

Nytt PM:


Emotra avser att lämna in en ansökan till EU om 50 KEUR för finansiering av en förstudie som ska visa möjligheterna att bredda indikationsområdena för EDOR, till att omfatta även barn och ungdomar upp till 18 års ålder. I föregående pressmeddelande angavs felaktigt 50 000 KEUR.

Emotra har beviljats EU-kort från Västra Götalandsregionen

Emotra har fått positivt besked från Västra Götalandsregionen (VGR) beträffande ansökan om EU-kort. Ett EU-kort är ett finansiellt stöd från VGR, som syftar till att underlätta för västsvenska innovationsföretag att förbereda sig för att söka stöd från EU. Stödet som beviljats är 150 KSEK och syftar till att finansiera Emotras arbete och förberedelse för att ansöka om pengar från EU:s program Horizon 2020. Emotra avser att lämna in en ansökan till EU om 50 KEUR för finansiering av en förstudie som ska visa möjligheterna att bredda indikationsområdena för EDOR, till att omfatta även barn och ungdomar upp till 18 års ålder.

Arbetet med att ta fram en ansökan om medel till förstudien pågår sedan en tid tillbaka och ska enligt planerna lämnas in till EU, senast den 17 mars 2015. Framtagningen av en ansökan om pengar från EU är ett mödosamt och kostsamt arbete. Det positiva beslutet från VGR gör att detta arbete nu kan fortsätta utan risk att för stor del av företagets likvida medel ska förbrukas.

Förstudien får ta maximalt 6 månader och om den visar på goda förutsättningar att gå vidare, kommer en ansökan om en full studie att lämnas in. En komplett studie kan EU finansiera med upp till 5 MEUR. EU har beslutat att Horizon 2020 ska fokusera på små och medelstora företag som har goda möjligheter att medverka till att det skapas fler arbeten, goda affärsmöjligheter, bättre hälsa och ökad livskvalitet för EU:s befolkning.

Emotras styrelse har gjort bedömningen att EU:s nya fokus, avsevärt stärker Emotras chanser att få ta del av de omfattande forsknings- och utvecklingsanslag som delas ut. Om Emotra skulle ta sig hela vägen och få täckt kostnaderna för ett forskningsprojekt som syftar till att visa att EDOR fungerar även på barn upp till 18 års ålder, skulle företaget vinna en hel del tid. Utan anslag från EU, måste bolaget vänta med en sådan studie till dess att den kan finansieras med medel från försäljningsverksamheten.

Med anslag från EU, skulle en studie på barn och ungdomar upp till 18 års ålder, kunna vara igång om ett drygt år.

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Holmberg, VD Telefon: 0708-25 45 47 E-post: mailto:claes@emotra.se

Emotra AB är listat på AktieTorget och bolaget har utvecklat en metod - EDOR - med syftet att upptäcka deprimerade patienters självmordsbenägenhet. Sammantaget har fler än 1 000 patienter testats och följts upp. En tillförlitlighet av upp till 97 procent har påvisats med EDOR. Med andra ord kan Emotras metod med 97 procents säkerhet fastställa om en person befinner sig i riskzonen för en signifikant ökad självmordsbenägenhet, varpå beslut kan fattas om att inleda särskilda självmordspreventiva insatser. Med EDOR ska rätt patienter få möjlighet till rätt vård.

Se nyheten från Emotra: http://www.aktietorget.se/pressdocs/Emotra/72001/Emotra__EMOT_20141217_9...
Sextett som står inför genombrott 2015

Blogginlägg skrivet av:
Carpe Diem (medlem) 2014-12-26 10:14

3. Emotra, Aktietorget

Årets riktiga surdeg bland innehaven. Aktien stängde förra året på 23 kr vilket då gav ett börsvärde på inte ens 60 miljoner kr. Att aktien skulle sjunka ytterligare 30 % trodde jag då verkligen inte. Nu står alltså aktien i 16 kr, (BV-ca 41 milj.kr) och detta med en riktigt dålig omsättning i aktiehandeln dessutom.

Marknaden för Emotra är enorm då bolaget har en unik produkt, EDOR med stor potentiell samhällsnytta. Genom att testa patienternas reaktioner på vissa ljudsignaler kan man fastställa vilka som är s.k hyporeaktiva och därmed signifikant mer självmordsbenägna. Den gängse metoden att genom intervjuer knäcka självmordskoden är föråldrad och de psykatriska klinikerna skriker efter ett bra hjälpverktyg.

Varje dag tar fyra svenskar sitt liv och självmord är den vanligaste dödsorsaken för människor i den industrialiserade världen beträffande ålderssegmentet 15-45 år. Det stora flertalet personer som försöker begå självmord har faktiskt kontakt med vården, ofta kort tid före självmordsförsöket och dessa uppgifter talar ju onekligen till Emotras stora fördel.

Allt handlar just nu om väntan på de första resultaten och hur det går i den stora multicenterstudien där hela 20 av Europas mest välrenommerade kliniker ingår. I en serie studier har Emotra tidigare bevisat EDOR:s höga precision och jag räknar iskallt med att när den första positiva interrimsrapporten kommuniceras så lär en kraftfull uppjustering av kursen att ske.

Aktien har tidigare rusat upp mot 50 kr och den begränsade freefloaten gör att aktien kan komma att avancera fort. European Psychiatric Association har vid den främsta årliga internationella sammankomsten för Europeiska psykiater, European Congress som går av stapeln i Wien 28-31 mars 2015 valt att särskilt belysa Emotras metod som ett av endast tre ämnen. Vi kan nog lugnt vara säkra på att Emotras VD Claes Holmberg kommer att vilja presentera minst en interrimsrapport i god tid innan Wientillställningen och att denna kommer vara positiv är ingen högoddsare direkt.

Tror att kursen åtminstone kommer att dubblas innan mars är till ända.

Experten Bos bild
aktieexpert

sk88 skrev 23 nov, 11:11

Det börjar så smått närma sig tiden för en första delrapport från den pågående multicenterstudien. Målsättningen är att presentera en sån under våren ...
Pil nerSe hela citeringen

sk88 skrev 23 nov, 11:11

Det börjar så smått närma sig tiden för en första delrapport från den pågående multicenterstudien. Målsättningen är att presentera en sån under våren 2015 och det bör kunna öka intresset för bolaget och aktien igen.

Bo Eloff skrev 17 dec, 15:12

Nytt PM:


Emotra avser att lämna in en ansökan till EU om 50 KEUR för finansiering av en förstudie som ska visa möjligheterna att bredda indikations...
Pil nerSe hela citeringen

Bo Eloff skrev 17 dec, 15:12

Nytt PM:


Emotra avser att lämna in en ansökan till EU om 50 KEUR för finansiering av en förstudie som ska visa möjligheterna att bredda indikationsområdena för EDOR, till att omfatta även barn och ungdomar upp till 18 års ålder. I föregående pressmeddelande angavs felaktigt 50 000 KEUR.

Emotra har beviljats EU-kort från Västra Götalandsregionen

Emotra har fått positivt besked från Västra Götalandsregionen (VGR) beträffande ansökan om EU-kort. Ett EU-kort är ett finansiellt stöd från VGR, som syftar till att underlätta för västsvenska innovationsföretag att förbereda sig för att söka stöd från EU. Stödet som beviljats är 150 KSEK och syftar till att finansiera Emotras arbete och förberedelse för att ansöka om pengar från EU:s program Horizon 2020. Emotra avser att lämna in en ansökan till EU om 50 KEUR för finansiering av en förstudie som ska visa möjligheterna att bredda indikationsområdena för EDOR, till att omfatta även barn och ungdomar upp till 18 års ålder.

Arbetet med att ta fram en ansökan om medel till förstudien pågår sedan en tid tillbaka och ska enligt planerna lämnas in till EU, senast den 17 mars 2015. Framtagningen av en ansökan om pengar från EU är ett mödosamt och kostsamt arbete. Det positiva beslutet från VGR gör att detta arbete nu kan fortsätta utan risk att för stor del av företagets likvida medel ska förbrukas.

Förstudien får ta maximalt 6 månader och om den visar på goda förutsättningar att gå vidare, kommer en ansökan om en full studie att lämnas in. En komplett studie kan EU finansiera med upp till 5 MEUR. EU har beslutat att Horizon 2020 ska fokusera på små och medelstora företag som har goda möjligheter att medverka till att det skapas fler arbeten, goda affärsmöjligheter, bättre hälsa och ökad livskvalitet för EU:s befolkning.

Emotras styrelse har gjort bedömningen att EU:s nya fokus, avsevärt stärker Emotras chanser att få ta del av de omfattande forsknings- och utvecklingsanslag som delas ut. Om Emotra skulle ta sig hela vägen och få täckt kostnaderna för ett forskningsprojekt som syftar till att visa att EDOR fungerar även på barn upp till 18 års ålder, skulle företaget vinna en hel del tid. Utan anslag från EU, måste bolaget vänta med en sådan studie till dess att den kan finansieras med medel från försäljningsverksamheten.

Med anslag från EU, skulle en studie på barn och ungdomar upp till 18 års ålder, kunna vara igång om ett drygt år.

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Holmberg, VD Telefon: 0708-25 45 47 E-post: mailto:claes@emotra.se

Emotra AB är listat på AktieTorget och bolaget har utvecklat en metod - EDOR - med syftet att upptäcka deprimerade patienters självmordsbenägenhet. Sammantaget har fler än 1 000 patienter testats och följts upp. En tillförlitlighet av upp till 97 procent har påvisats med EDOR. Med andra ord kan Emotras metod med 97 procents säkerhet fastställa om en person befinner sig i riskzonen för en signifikant ökad självmordsbenägenhet, varpå beslut kan fattas om att inleda särskilda självmordspreventiva insatser. Med EDOR ska rätt patienter få möjlighet till rätt vård.

Se nyheten från Emotra: http://www.aktietorget.se/pressdocs/Emotra/72001/Emotra__EMOT_20141217_9...Bo Eloff skrev 30 dec, 14:12


Sextett som står inför genombrott 2015

Blogginlägg skrivet av:
Carpe Diem (medlem) 2014-12-26 10:14

3. Emotra, Aktietorget

Årets riktiga ...
Pil nerSe hela citeringen

Bo Eloff skrev 30 dec, 14:12


Sextett som står inför genombrott 2015

Blogginlägg skrivet av:
Carpe Diem (medlem) 2014-12-26 10:14

3. Emotra, Aktietorget

Årets riktiga surdeg bland innehaven. Aktien stängde förra året på 23 kr vilket då gav ett börsvärde på inte ens 60 miljoner kr. Att aktien skulle sjunka ytterligare 30 % trodde jag då verkligen inte. Nu står alltså aktien i 16 kr, (BV-ca 41 milj.kr) och detta med en riktigt dålig omsättning i aktiehandeln dessutom.

Marknaden för Emotra är enorm då bolaget har en unik produkt, EDOR med stor potentiell samhällsnytta. Genom att testa patienternas reaktioner på vissa ljudsignaler kan man fastställa vilka som är s.k hyporeaktiva och därmed signifikant mer självmordsbenägna. Den gängse metoden att genom intervjuer knäcka självmordskoden är föråldrad och de psykatriska klinikerna skriker efter ett bra hjälpverktyg.

Varje dag tar fyra svenskar sitt liv och självmord är den vanligaste dödsorsaken för människor i den industrialiserade världen beträffande ålderssegmentet 15-45 år. Det stora flertalet personer som försöker begå självmord har faktiskt kontakt med vården, ofta kort tid före självmordsförsöket och dessa uppgifter talar ju onekligen till Emotras stora fördel.

Allt handlar just nu om väntan på de första resultaten och hur det går i den stora multicenterstudien där hela 20 av Europas mest välrenommerade kliniker ingår. I en serie studier har Emotra tidigare bevisat EDOR:s höga precision och jag räknar iskallt med att när den första positiva interrimsrapporten kommuniceras så lär en kraftfull uppjustering av kursen att ske.

Aktien har tidigare rusat upp mot 50 kr och den begränsade freefloaten gör att aktien kan komma att avancera fort. European Psychiatric Association har vid den främsta årliga internationella sammankomsten för Europeiska psykiater, European Congress som går av stapeln i Wien 28-31 mars 2015 valt att särskilt belysa Emotras metod som ett av endast tre ämnen. Vi kan nog lugnt vara säkra på att Emotras VD Claes Holmberg kommer att vilja presentera minst en interrimsrapport i god tid innan Wientillställningen och att denna kommer vara positiv är ingen högoddsare direkt.

Tror att kursen åtminstone kommer att dubblas innan mars är till ända.
Aktieägarna i Emotra AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 februari 2015, kl. 13.00 på Bolagets kontor, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen.


Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 februari 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress: Emotra AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon 0708-25 45 47 eller genom e-post claes@emotra.se senast tisdagen den 10 februari 2015. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnumm-
er, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden.
Fullmakt i original samt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn god tid före stämman.


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om uppdelning av aktien
8. Stämmans avslutande


Förslag till beslut

Beslut om uppdelning av aktien, 1:2
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om uppdelning av aktien, så att en gammal aktie blir två nya aktier. Syftet med åtgärden att öka antalet aktier i bolaget och därigenom underlätta den fortsatta handeln i denna.


Kortfattad tidsplan

20 februari Sista dag för handel med osplittade aktier
23 februari Första dag för handel med splittade aktier
24 februari Avstämningsdag för split
26 februari Splittade aktier bokförda i Euroclears system


Antal aktier före och efter split

Antal aktier innan split: 2 595 780 aktier
Antal aktier efter split: 5 191 560 aktierGöteborg i januari 2015
Emotra AB (publ)
Styrelsen

Carl-Axel Guldbrands bild

Bo Eloff skrev 17 dec, 15:12

Nytt PM:


Emotra avser att lämna in en ansökan till EU om 50 KEUR för finansiering av en förstudie som ska visa möjligheterna att bredda indikations...
Pil nerSe hela citeringen

Bo Eloff skrev 17 dec, 15:12

Nytt PM:


Emotra avser att lämna in en ansökan till EU om 50 KEUR för finansiering av en förstudie som ska visa möjligheterna att bredda indikationsområdena för EDOR, till att omfatta även barn och ungdomar upp till 18 års ålder. I föregående pressmeddelande angavs felaktigt 50 000 KEUR.

Emotra har beviljats EU-kort från Västra Götalandsregionen

Emotra har fått positivt besked från Västra Götalandsregionen (VGR) beträffande ansökan om EU-kort. Ett EU-kort är ett finansiellt stöd från VGR, som syftar till att underlätta för västsvenska innovationsföretag att förbereda sig för att söka stöd från EU. Stödet som beviljats är 150 KSEK och syftar till att finansiera Emotras arbete och förberedelse för att ansöka om pengar från EU:s program Horizon 2020. Emotra avser att lämna in en ansökan till EU om 50 KEUR för finansiering av en förstudie som ska visa möjligheterna att bredda indikationsområdena för EDOR, till att omfatta även barn och ungdomar upp till 18 års ålder.

Arbetet med att ta fram en ansökan om medel till förstudien pågår sedan en tid tillbaka och ska enligt planerna lämnas in till EU, senast den 17 mars 2015. Framtagningen av en ansökan om pengar från EU är ett mödosamt och kostsamt arbete. Det positiva beslutet från VGR gör att detta arbete nu kan fortsätta utan risk att för stor del av företagets likvida medel ska förbrukas.

Förstudien får ta maximalt 6 månader och om den visar på goda förutsättningar att gå vidare, kommer en ansökan om en full studie att lämnas in. En komplett studie kan EU finansiera med upp till 5 MEUR. EU har beslutat att Horizon 2020 ska fokusera på små och medelstora företag som har goda möjligheter att medverka till att det skapas fler arbeten, goda affärsmöjligheter, bättre hälsa och ökad livskvalitet för EU:s befolkning.

Emotras styrelse har gjort bedömningen att EU:s nya fokus, avsevärt stärker Emotras chanser att få ta del av de omfattande forsknings- och utvecklingsanslag som delas ut. Om Emotra skulle ta sig hela vägen och få täckt kostnaderna för ett forskningsprojekt som syftar till att visa att EDOR fungerar även på barn upp till 18 års ålder, skulle företaget vinna en hel del tid. Utan anslag från EU, måste bolaget vänta med en sådan studie till dess att den kan finansieras med medel från försäljningsverksamheten.

Med anslag från EU, skulle en studie på barn och ungdomar upp till 18 års ålder, kunna vara igång om ett drygt år.

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Holmberg, VD Telefon: 0708-25 45 47 E-post: mailto:claes@emotra.se

Emotra AB är listat på AktieTorget och bolaget har utvecklat en metod - EDOR - med syftet att upptäcka deprimerade patienters självmordsbenägenhet. Sammantaget har fler än 1 000 patienter testats och följts upp. En tillförlitlighet av upp till 97 procent har påvisats med EDOR. Med andra ord kan Emotras metod med 97 procents säkerhet fastställa om en person befinner sig i riskzonen för en signifikant ökad självmordsbenägenhet, varpå beslut kan fattas om att inleda särskilda självmordspreventiva insatser. Med EDOR ska rätt patienter få möjlighet till rätt vård.

Se nyheten från Emotra: http://www.aktietorget.se/pressdocs/Emotra/72001/Emotra__EMOT_20141217_9...Bo Eloff skrev 30 dec, 14:12


Sextett som står inför genombrott 2015

Blogginlägg skrivet av:
Carpe Diem (medlem) 2014-12-26 10:14

3. Emotra, Aktietorget

Årets riktiga ...
Pil nerSe hela citeringen

Bo Eloff skrev 30 dec, 14:12


Sextett som står inför genombrott 2015

Blogginlägg skrivet av:
Carpe Diem (medlem) 2014-12-26 10:14

3. Emotra, Aktietorget

Årets riktiga surdeg bland innehaven. Aktien stängde förra året på 23 kr vilket då gav ett börsvärde på inte ens 60 miljoner kr. Att aktien skulle sjunka ytterligare 30 % trodde jag då verkligen inte. Nu står alltså aktien i 16 kr, (BV-ca 41 milj.kr) och detta med en riktigt dålig omsättning i aktiehandeln dessutom.

Marknaden för Emotra är enorm då bolaget har en unik produkt, EDOR med stor potentiell samhällsnytta. Genom att testa patienternas reaktioner på vissa ljudsignaler kan man fastställa vilka som är s.k hyporeaktiva och därmed signifikant mer självmordsbenägna. Den gängse metoden att genom intervjuer knäcka självmordskoden är föråldrad och de psykatriska klinikerna skriker efter ett bra hjälpverktyg.

Varje dag tar fyra svenskar sitt liv och självmord är den vanligaste dödsorsaken för människor i den industrialiserade världen beträffande ålderssegmentet 15-45 år. Det stora flertalet personer som försöker begå självmord har faktiskt kontakt med vården, ofta kort tid före självmordsförsöket och dessa uppgifter talar ju onekligen till Emotras stora fördel.

Allt handlar just nu om väntan på de första resultaten och hur det går i den stora multicenterstudien där hela 20 av Europas mest välrenommerade kliniker ingår. I en serie studier har Emotra tidigare bevisat EDOR:s höga precision och jag räknar iskallt med att när den första positiva interrimsrapporten kommuniceras så lär en kraftfull uppjustering av kursen att ske.

Aktien har tidigare rusat upp mot 50 kr och den begränsade freefloaten gör att aktien kan komma att avancera fort. European Psychiatric Association har vid den främsta årliga internationella sammankomsten för Europeiska psykiater, European Congress som går av stapeln i Wien 28-31 mars 2015 valt att särskilt belysa Emotras metod som ett av endast tre ämnen. Vi kan nog lugnt vara säkra på att Emotras VD Claes Holmberg kommer att vilja presentera minst en interrimsrapport i god tid innan Wientillställningen och att denna kommer vara positiv är ingen högoddsare direkt.

Tror att kursen åtminstone kommer att dubblas innan mars är till ända.
Bo Eloff skrev 15 jan, 17:01

Aktieägarna i Emotra AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 februari 2015, kl. 13.00 på Bolagets kontor, Göteborgsvägen 74, 433 63 S...
Pil nerSe hela citeringen

Bo Eloff skrev 15 jan, 17:01

Aktieägarna i Emotra AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 februari 2015, kl. 13.00 på Bolagets kontor, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen.


Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 februari 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress: Emotra AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon 0708-25 45 47 eller genom e-post claes@emotra.se senast tisdagen den 10 februari 2015. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnumm-
er, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden.
Fullmakt i original samt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn god tid före stämman.


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om uppdelning av aktien
8. Stämmans avslutande


Förslag till beslut

Beslut om uppdelning av aktien, 1:2
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om uppdelning av aktien, så att en gammal aktie blir två nya aktier. Syftet med åtgärden att öka antalet aktier i bolaget och därigenom underlätta den fortsatta handeln i denna.


Kortfattad tidsplan

20 februari Sista dag för handel med osplittade aktier
23 februari Första dag för handel med splittade aktier
24 februari Avstämningsdag för split
26 februari Splittade aktier bokförda i Euroclears system


Antal aktier före och efter split

Antal aktier innan split: 2 595 780 aktier
Antal aktier efter split: 5 191 560 aktierGöteborg i januari 2015
Emotra AB (publ)
Styrelsen

Vad tycker du om nyheten och aktien just nu Bo?

Experten Bos bild
aktieexpert

Bo Eloff skrev 30 dec, 14:12


Sextett som står inför genombrott 2015

Blogginlägg skrivet av:
Carpe Diem (medlem) 2014-12-26 10:14

3. Emotra, Aktietorget

Årets riktiga ...
Pil nerSe hela citeringen

Bo Eloff skrev 30 dec, 14:12


Sextett som står inför genombrott 2015

Blogginlägg skrivet av:
Carpe Diem (medlem) 2014-12-26 10:14

3. Emotra, Aktietorget

Årets riktiga surdeg bland innehaven. Aktien stängde förra året på 23 kr vilket då gav ett börsvärde på inte ens 60 miljoner kr. Att aktien skulle sjunka ytterligare 30 % trodde jag då verkligen inte. Nu står alltså aktien i 16 kr, (BV-ca 41 milj.kr) och detta med en riktigt dålig omsättning i aktiehandeln dessutom.

Marknaden för Emotra är enorm då bolaget har en unik produkt, EDOR med stor potentiell samhällsnytta. Genom att testa patienternas reaktioner på vissa ljudsignaler kan man fastställa vilka som är s.k hyporeaktiva och därmed signifikant mer självmordsbenägna. Den gängse metoden att genom intervjuer knäcka självmordskoden är föråldrad och de psykatriska klinikerna skriker efter ett bra hjälpverktyg.

Varje dag tar fyra svenskar sitt liv och självmord är den vanligaste dödsorsaken för människor i den industrialiserade världen beträffande ålderssegmentet 15-45 år. Det stora flertalet personer som försöker begå självmord har faktiskt kontakt med vården, ofta kort tid före självmordsförsöket och dessa uppgifter talar ju onekligen till Emotras stora fördel.

Allt handlar just nu om väntan på de första resultaten och hur det går i den stora multicenterstudien där hela 20 av Europas mest välrenommerade kliniker ingår. I en serie studier har Emotra tidigare bevisat EDOR:s höga precision och jag räknar iskallt med att när den första positiva interrimsrapporten kommuniceras så lär en kraftfull uppjustering av kursen att ske.

Aktien har tidigare rusat upp mot 50 kr och den begränsade freefloaten gör att aktien kan komma att avancera fort. European Psychiatric Association har vid den främsta årliga internationella sammankomsten för Europeiska psykiater, European Congress som går av stapeln i Wien 28-31 mars 2015 valt att särskilt belysa Emotras metod som ett av endast tre ämnen. Vi kan nog lugnt vara säkra på att Emotras VD Claes Holmberg kommer att vilja presentera minst en interrimsrapport i god tid innan Wientillställningen och att denna kommer vara positiv är ingen högoddsare direkt.

Tror att kursen åtminstone kommer att dubblas innan mars är till ända.
Bo Eloff skrev 15 jan, 17:01

Aktieägarna i Emotra AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 februari 2015, kl. 13.00 på Bolagets kontor, Göteborgsvägen 74, 433 63 S...
Pil nerSe hela citeringen

Bo Eloff skrev 15 jan, 17:01

Aktieägarna i Emotra AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 februari 2015, kl. 13.00 på Bolagets kontor, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen.


Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 februari 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress: Emotra AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon 0708-25 45 47 eller genom e-post claes@emotra.se senast tisdagen den 10 februari 2015. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnumm-
er, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden.
Fullmakt i original samt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn god tid före stämman.


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om uppdelning av aktien
8. Stämmans avslutande


Förslag till beslut

Beslut om uppdelning av aktien, 1:2
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om uppdelning av aktien, så att en gammal aktie blir två nya aktier. Syftet med åtgärden att öka antalet aktier i bolaget och därigenom underlätta den fortsatta handeln i denna.


Kortfattad tidsplan

20 februari Sista dag för handel med osplittade aktier
23 februari Första dag för handel med splittade aktier
24 februari Avstämningsdag för split
26 februari Splittade aktier bokförda i Euroclears system


Antal aktier före och efter split

Antal aktier innan split: 2 595 780 aktier
Antal aktier efter split: 5 191 560 aktierGöteborg i januari 2015
Emotra AB (publ)
Styrelsen

Carl-Axel Guldbrand skrev 15 jan, 23:01

Vad tycker du om nyheten och aktien just nu Bo?

Uppgivet syfte "att öka antalet aktier i bolaget och därigenom underlätta den fortsatta handeln i denna.


Öka freefloaten för att handeln i aktien ska bli mer normal.

Man kan undra varför detta är så bråttom så det inte kan vänta till Ordinarie stämma 27/28? April ?

Kanske Emotra vet att något positivt kommer presenteras på
Europeisk PsykiatriKongress i Wien 28-30 Mars med Emotra/EDOR ett av 3 utvalda ämnen.

Experten Bos bild
aktieexpert

Bo Eloff skrev 15 jan, 17:01

Aktieägarna i Emotra AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 februari 2015, kl. 13.00 på Bolagets kontor, Göteborgsvägen 74, 433 63 S...
Pil nerSe hela citeringen

Bo Eloff skrev 15 jan, 17:01

Aktieägarna i Emotra AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 februari 2015, kl. 13.00 på Bolagets kontor, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen.


Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 februari 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress: Emotra AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon 0708-25 45 47 eller genom e-post claes@emotra.se senast tisdagen den 10 februari 2015. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnumm-
er, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden.
Fullmakt i original samt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn god tid före stämman.


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om uppdelning av aktien
8. Stämmans avslutande


Förslag till beslut

Beslut om uppdelning av aktien, 1:2
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om uppdelning av aktien, så att en gammal aktie blir två nya aktier. Syftet med åtgärden att öka antalet aktier i bolaget och därigenom underlätta den fortsatta handeln i denna.


Kortfattad tidsplan

20 februari Sista dag för handel med osplittade aktier
23 februari Första dag för handel med splittade aktier
24 februari Avstämningsdag för split
26 februari Splittade aktier bokförda i Euroclears system


Antal aktier före och efter split

Antal aktier innan split: 2 595 780 aktier
Antal aktier efter split: 5 191 560 aktierGöteborg i januari 2015
Emotra AB (publ)
Styrelsen

Carl-Axel Guldbrand skrev 15 jan, 23:01

Vad tycker du om nyheten och aktien just nu Bo?

Bo Eloff skrev 16 jan, 11:01

Uppgivet syfte "att öka antalet aktier i bolaget och därigenom underlätta den fortsatta handeln i denna.


Öka freefloaten för att handeln i aktien ...
Pil nerSe hela citeringen

Bo Eloff skrev 16 jan, 11:01

Uppgivet syfte "att öka antalet aktier i bolaget och därigenom underlätta den fortsatta handeln i denna.


Öka freefloaten för att handeln i aktien ska bli mer normal.

Man kan undra varför detta är så bråttom så det inte kan vänta till Ordinarie stämma 27/28? April ?

Kanske Emotra vet att något positivt kommer presenteras på
Europeisk PsykiatriKongress i Wien 28-30 Mars med Emotra/EDOR ett av 3 utvalda ämnen.


Tre spännande trisslotter!

Blogginlägg skrivet av:
hofgat (medlem) 2015-01-19 23:56

Det råder ett otroligt tryck för närvarande bland de mindre bolagen på börslistorna. Varje dag sker det kursrusningar på 40-50 % i ett antal mindre bolag. Självklart blir man sugen att botanisera bland de mikrobolag som ännu inte hängt med i svängarna. Nedan följer tre spännande "trisslotter", hög risk men också mycket stor kurspotential från dagens nivåer - Emotra, Real Heart och Ecomb.

Emotra, lista Aktietorget, kurs idag 16,70 kr, möjlig kursnivå 28 krPsykiatribolaget Emotra bjöd förra året på några riktiga raketresor i kursutveckling. Bolaget har ett lågt börsvärde, 42 mkr, och inte så stor handel i aktien, och aktien blir därför ofta väldigt påverkad när de släpps positiva nyheter. Och Emotra är i en spännande fas då deras produkt EDOR, en produkt/metod för att tidigt upptäcka självmordsbenägna patienter, utvärderas av ett ledande psykiatrikliniker i Europa. Emotra har redan CE-märkt produkten men man vill ha stöd av de ledande klinikerna innan försäljning sätts igång.Under förra året kom ett antal goda nyheter, och uppmärksamhet för EDOR, som gjorde att aktien rusade. Nu har det varit stiltje på nyhetsfronten och aktien har nästan fallit tillbaka till förra årets emissionskurs. Kvartal 1 i år blir dock mycket spännande för Emotra. Förhoppningsvis kan det komma delresultat från pågående utvärderingen och det skulle definitivt kunna vara en mycket stor trigger för aktien. Självklart skulle det kunna komma bakslag, men eftersom Emotra redan testat produkten och egentligen framför allt vill få det bekräftat av klinikerna borde oddsen vara goda för att responsen är positiv.I slutet på mars deltar även Emotra i en stor psykiatrimässa i Wien där man får äran att vara med och presentera sin produkt, och det arrangeras även en workshop i anslutning till det. Stor uppmärksamhet för ett litet bolag! Självklart kan det komma en hel del spännande information från Emotras sida i nyhetsflödet i samband med detta.Lågt börsvärde, flera triggers i närtid och glödhet småbolagsmarknad gör Emotra till ett lockande case med stor kurspotential från dagens nivå. Man ska inte satsa mer än man kan förlora, aktien är också risk ska poängteras. Men oddsen känns väldigt attraktiva i nuläget, och kursen kan röra sig betydande vid rätt nyheter.När aktien handlades till 30 kr förra året var börsvärdet dryga 80 mkr. Inte galet högt i jämförelse med "branschkollegor" som exempelvis Medfield (190 mkr i börsvärde), säg att ett möjligt börsvärde på Emotra skulle kunna vara omkring 60-70 mkr och även då är uppsidan betydande. (dagens börsvärde alltså 42 mkr)

Experten Bos bild
aktieexpert

Carl-Axel Guldbrand skrev 15 jan, 23:01

Vad tycker du om nyheten och aktien just nu Bo?

Bo Eloff skrev 16 jan, 11:01

Uppgivet syfte "att öka antalet aktier i bolaget och därigenom underlätta den fortsatta handeln i denna.


Öka freefloaten för att handeln i aktien ...
Pil nerSe hela citeringen

Bo Eloff skrev 16 jan, 11:01

Uppgivet syfte "att öka antalet aktier i bolaget och därigenom underlätta den fortsatta handeln i denna.


Öka freefloaten för att handeln i aktien ska bli mer normal.

Man kan undra varför detta är så bråttom så det inte kan vänta till Ordinarie stämma 27/28? April ?

Kanske Emotra vet att något positivt kommer presenteras på
Europeisk PsykiatriKongress i Wien 28-30 Mars med Emotra/EDOR ett av 3 utvalda ämnen.

Bo Eloff skrev 20 jan, 15:01


Tre spännande trisslotter!

Blogginlägg skrivet av:
hofgat (medlem) 2015-01-19 23:56

Det råder ett otroligt tryck för närvarande bland de mi...
Pil nerSe hela citeringen

Bo Eloff skrev 20 jan, 15:01


Tre spännande trisslotter!

Blogginlägg skrivet av:
hofgat (medlem) 2015-01-19 23:56

Det råder ett otroligt tryck för närvarande bland de mindre bolagen på börslistorna. Varje dag sker det kursrusningar på 40-50 % i ett antal mindre bolag. Självklart blir man sugen att botanisera bland de mikrobolag som ännu inte hängt med i svängarna. Nedan följer tre spännande "trisslotter", hög risk men också mycket stor kurspotential från dagens nivåer - Emotra, Real Heart och Ecomb.

Emotra, lista Aktietorget, kurs idag 16,70 kr, möjlig kursnivå 28 krPsykiatribolaget Emotra bjöd förra året på några riktiga raketresor i kursutveckling. Bolaget har ett lågt börsvärde, 42 mkr, och inte så stor handel i aktien, och aktien blir därför ofta väldigt påverkad när de släpps positiva nyheter. Och Emotra är i en spännande fas då deras produkt EDOR, en produkt/metod för att tidigt upptäcka självmordsbenägna patienter, utvärderas av ett ledande psykiatrikliniker i Europa. Emotra har redan CE-märkt produkten men man vill ha stöd av de ledande klinikerna innan försäljning sätts igång.Under förra året kom ett antal goda nyheter, och uppmärksamhet för EDOR, som gjorde att aktien rusade. Nu har det varit stiltje på nyhetsfronten och aktien har nästan fallit tillbaka till förra årets emissionskurs. Kvartal 1 i år blir dock mycket spännande för Emotra. Förhoppningsvis kan det komma delresultat från pågående utvärderingen och det skulle definitivt kunna vara en mycket stor trigger för aktien. Självklart skulle det kunna komma bakslag, men eftersom Emotra redan testat produkten och egentligen framför allt vill få det bekräftat av klinikerna borde oddsen vara goda för att responsen är positiv.I slutet på mars deltar även Emotra i en stor psykiatrimässa i Wien där man får äran att vara med och presentera sin produkt, och det arrangeras även en workshop i anslutning till det. Stor uppmärksamhet för ett litet bolag! Självklart kan det komma en hel del spännande information från Emotras sida i nyhetsflödet i samband med detta.Lågt börsvärde, flera triggers i närtid och glödhet småbolagsmarknad gör Emotra till ett lockande case med stor kurspotential från dagens nivå. Man ska inte satsa mer än man kan förlora, aktien är också risk ska poängteras. Men oddsen känns väldigt attraktiva i nuläget, och kursen kan röra sig betydande vid rätt nyheter.När aktien handlades till 30 kr förra året var börsvärdet dryga 80 mkr. Inte galet högt i jämförelse med "branschkollegor" som exempelvis Medfield (190 mkr i börsvärde), säg att ett möjligt börsvärde på Emotra skulle kunna vara omkring 60-70 mkr och även då är uppsidan betydande. (dagens börsvärde alltså 42 mkr)

http://www.redeye.se/aktiebloggen/emotra-varldsunikt-test-snart-redo-att-antra-marknaden

lugdes bild
  • lugde
  • Kön: Man
  • Ålder: 34
  • Yrke: Murare

Var det den här veckan det skulle komma uppdatering kring studien?

lugde skrev 10 mar, 13:03

Var det den här veckan det skulle komma uppdatering kring studien?

"Den europeiska multicenterstudien över användningen av EDOR för evaluering av självmordsrisk, som Emotra driver i nära samarbete med European Psychiatric Association- Suicide Section, EPASS, har löpt på i hög takt från våren 2015. En något lägre takt noterades under de sista veckorna i december och de första veckorna i januari men sedan dess har inflödet av nya tester varit konstant högt. Ledningen för studien har beslutat att upphöra med tester av nya patienter i studien från slutet av nästa vecka. Därmed stängs inflödet av nya tester dagen innan Madridmötet startar. Emotra kommer att gå ut med information i samband med stängning"

lugdes bild
  • lugde
  • Kön: Man
  • Ålder: 34
  • Yrke: Murare

Kul att intresset för aktien verkar ha ökat om man ser på omsättningen sista dagarna. Detta bolag är verkligen hyperintressant tycker jag. Är egentligen lite emot att investera i sådana här bolag men det känns verkligen som att det här kan bli något stort!

Experten Bos bild
aktieexpert

lugde skrev 2 jun, 13:06

Kul att intresset för aktien verkar ha ökat om man ser på omsättningen sista dagarna. Detta bolag är verkligen hyperintressant tycker jag. Är egentlig...
Pil nerSe hela citeringen

lugde skrev 2 jun, 13:06

Kul att intresset för aktien verkar ha ökat om man ser på omsättningen sista dagarna. Detta bolag är verkligen hyperintressant tycker jag. Är egentligen lite emot att investera i sådana här bolag men det känns verkligen som att det här kan bli något stort!

Omsättning i Emotra har varit mycket låg och mest präglats av börsrobotar som byter aktier med varann. Så alla positiva nyheter som kommit från bolaget har inte påverkat aktiekursen speciellt mycket. Så när väl omsättningen i aktien ökar kommer aktiekursen att stiga i detta bolag.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG