Emotra - nylistat medtechbolag med hisnande kurspotential på aktietorget

Emotra - nylistat medtechbolag med hisnande kurspotential på aktietorget Bevaka tråd

Startad av CfoSthlm

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

CfoSthlms bild

Adolfsbergaren skrev 23 jul, 22:07

MMR!

En fråga gällande emissionen.

Om vi leker med tanken att aktiekursen ligger en bra bit under 7,20 kr. Tänker du då att det ska finnas investe...
Pil nerSe hela citeringen

Adolfsbergaren skrev 23 jul, 22:07

MMR!

En fråga gällande emissionen.

Om vi leker med tanken att aktiekursen ligger en bra bit under 7,20 kr. Tänker du då att det ska finnas investerare som ändå betalar 7,20 kr?

CfoSthlm skrev 23 jul, 23:07

Det är tveklöst oerhört mycket på gång i Emotra den närmsta tiden och fler och fler verkar få upp ögonen för detta spännande utvecklingsbolag. Jag föl...
Pil nerSe hela citeringen

CfoSthlm skrev 23 jul, 23:07

Det är tveklöst oerhört mycket på gång i Emotra den närmsta tiden och fler och fler verkar få upp ögonen för detta spännande utvecklingsbolag. Jag följer bolaget nära och med mycket stort intresse och fick idag svar via mail från VD och Lars-Håkan Thorell som är forskningschef på företaget på ett antal frågor och funderingar jag haft. Här kommer en kort sammanfattning av vad som framkom.

Key opinion leaders och multicenterstudie i Europa
Som ett viktigt steg av Emotras marknadslansering har en strategi byggts upp kring så kallade ”Key opinion leaders”. Dessa så kallade ”KOL” är inom området ledande auktoriteter på området och dess kliniker som efter avslutade studier är tänkta att fungera som ambassadörer för produkten i samband med marknadslanseringen. Orsaken till att bolaget trots att man bedömer att produkten är färdigutvecklad (redo för CE-märkning) med gedigna kliniska resultat från ett flertal studier är att ledningen gör bedömningen att dessa KOL med egna kliniska resultat i ryggen kommer ha en väsentligt mycket större möjlighet till ett snabbt genomslag på sina respektive lokala delmarknader. Ambitionen är att skapa ett samarbete vilket då alltså i ett första skede innefattar gemensamma kliniska studier med 10 till 15 KOL. Dessa KOL planeras alltså i mångt och mycket att bli utgångspunkten i inledningsfasen av kommande marknadslansering.

Enligt VD Claes Holmgren går arbetet med förberedelser för uppstart av de kliniska studier som planeras tillsammans med framtida KOL med planerad start under hösten 2013 mycket bra. VD berättar bland annat att det finns ett mycket stort intresse för Emotras produkt/metod i Europa och att han exempelvis åker till Warszawa nu på torsdag den 25/7 för att under ett par dagar träffa två ledande polska psykiatriska specialistkliniker för att diskutera ett tänkbart framtida samarbete. Emotra har enligt VD ledande kliniker i flertalet av de större länderna i Europa (blivande KOL) som konstaterats vill vara med och stå värd för fortsatta studier. Dessa kliniker blir förstås med mycket stor sannolikhet efter avslutade framgångsrika studier betalande kunder och, allra mest centralt, oerhört viktiga ambassadörer för metoden.

Status just nu inför uppstart av de första klinikerna/studierna är att de kliniska prövningsprotokollen efter viss input från ett antal kliniker slutförs. När dessa är på plats är allt färdigt för att rulla ut de planerade fortsatta kliniska studierna under hösten.

Intresse för att köpa Emotras utrustning redan nu
VD bekräftar att det finns kliniker som redan nu är intresserade av att köpa Emotras verktyg EDOR. Samtal och förhandlingar om detta pågår men högsta prioritet just nu för bolaget är att komma vidare med de ovan nämnda slutgiltiga kliniska studierna som har potential att öppna hela marknaden för produkten.

Av bolagets emissionsprospekt framgår att en av Emotras första kunder är ingen mindre än Karolinska institutet i Stockholm. Lars-Håkan Thorell som är upphovsman till EDOR-testet och forskningschef för Emotra berättar att den som leder arbetet med med Emotras teknik på Karolinska är Professor Emerita Marie Åsberg som är en världskänd forskare inom psykiatri. Exempelvis var det Åsbergs och hennes grupp som lanserade serotoninhypotesen för självmord på 1970-talet. Denna hypotes har förhärskat teorier och forskning om depression och självmord i hela världen i snart 40 år. Hennes forskning handlar idag om depression och utmattningssyndrom samt terapiresistenta depressioner, det vill säga deprimerade patienter som man inte har framgång med de antidepressiva läkemedel som finns tillgängliga idag. Bland annat forskar hon om det skulle kunna vara så att terapiresistenta depressioner kan ha en koppling till ”hyporeaktivitet” som ju är det Emotras verktyg EDOR mäter. Kan det vara en tänkbar breddning av användningsområdet för EDOR-testet vi skönjer början på här?

Karolinska institutet jobbar nu med även med att pröva hur EDOR-testet fungerar i praktiken i forsknings- och klinisk miljö. Patienter med depression eller utmattningssyndrom och terapiresistent depression rekryteras löpande från vårdcentraler till projektet. Än så länge har inte antalet patienter nått ett antal där de teoretiska frågorna med säkerhet kan analyseras. Däremot säger forskargruppen som genomför testerna med EDOR att det är det enda som fungerar oklanderligt i projektet och att man inte upptäckt några barnsjukdomar. Mycket positivt är även att det räcker med bara några timmars utbildning av personal för att lära sig genomföra EDOR-testen vilket kommer vara av stor vikt för att klinikerna ska ta till sig metoden i framtiden.

Mitt intryck
Den spontana känslan är som jag skrev inledningsvis att det är oerhört mycket på gång i företaget och att man sannolikt kommit längre än vad jag trodde i diskussionerna kring etablering av KOL. Min gissning är att information till marknaden via PM om vilka som utvalts till företagets första KOL kan komma att tillkännages mycket snart vilket även innebär att start av ett flertal kliniska studier ligger mycket nära i tiden. Detta får anses vara en mycket stor milstolpe för företaget och blir givetvis en rejäl trigger att se fram emot. Oerhört glädjande är förstås det stora internationella intresset för produkten och metoden. Claes Holmgren har gjort liknande resor tidigare, jag blir mer och mer övertygad om att han kommer att få vara med om att göra även Emotra till en stor succé.

Bolagets värdering är i nuläget ca 14 mkr. Med ett flertal KOL klara inom mycket kort, en färdigutvecklad produkt baserad på mångårig forskning, kliniskt testad och verifierad i flertalet studier, utan konkurrenter på en jättemarknad med som det verkar mycket stor efterfrågan, inte minst internationellt, är en rimlig värdering mångdubbel dagens. Det verkar som den stora Emotra-resan kan ta fart på riktigt inom kort.

Adolfsbergaren skrev 24 jul, 09:07

Du lyfter verkligen fram Emotra men ser du ingen oro i att man bara lyckats få in knappt 40% av kapitalet vid emissionen?

Att hävda att bolaget ska ...
Pil nerSe hela citeringen

Adolfsbergaren skrev 24 jul, 09:07

Du lyfter verkligen fram Emotra men ser du ingen oro i att man bara lyckats få in knappt 40% av kapitalet vid emissionen?

Att hävda att bolaget ska lösa detta kapitalbehov genom riktade emissioner till en kurs 7,20 kr kommer inte att fungera om aktiekursen är under 7,20 kr.
Skulle du teckna dig till den kursen om aktien stod i 5 kr?

Vill notera att jag också tycker att bolaget har en intressant produkt men känner en stor oro inför framtida kapitalanskaffningar då emission gick så pass dåligt.

Hej,

står kursen i 5 kr lär det naturligtvis bli svårt att lyckas ta in nytt kapital till 7,20 kr, där håller jag med dig.

En aktiekurs på 5 kr motsvarar dock ett börsvärde på inte ens 10 mkr för bolaget. Att bolaget inte värderas till avsevärt mycket högre värden under hösten när ytterligare kliniska prövningar är igång med till marknaden kommunicerade officiella KOL bedömer jag som mycket liten varför jag inte känner någon som helst oro kring detta.

Notera också att 7,20 inte är en förutbestämd kurs utan är satt som lägsta kurs, vilket innebär att nya aktier kan emitteras i riktade emissioner till exempelvis framtida partners till avsevärt mycket högre kurs än så om vi får den kursresa norrut som jag gissar att vi kommer att få se inom kort.

Adolfsbergarens bild

CfoSthlm skrev 23 jul, 23:07

Det är tveklöst oerhört mycket på gång i Emotra den närmsta tiden och fler och fler verkar få upp ögonen för detta spännande utvecklingsbolag. Jag föl...
Pil nerSe hela citeringen

CfoSthlm skrev 23 jul, 23:07

Det är tveklöst oerhört mycket på gång i Emotra den närmsta tiden och fler och fler verkar få upp ögonen för detta spännande utvecklingsbolag. Jag följer bolaget nära och med mycket stort intresse och fick idag svar via mail från VD och Lars-Håkan Thorell som är forskningschef på företaget på ett antal frågor och funderingar jag haft. Här kommer en kort sammanfattning av vad som framkom.

Key opinion leaders och multicenterstudie i Europa
Som ett viktigt steg av Emotras marknadslansering har en strategi byggts upp kring så kallade ”Key opinion leaders”. Dessa så kallade ”KOL” är inom området ledande auktoriteter på området och dess kliniker som efter avslutade studier är tänkta att fungera som ambassadörer för produkten i samband med marknadslanseringen. Orsaken till att bolaget trots att man bedömer att produkten är färdigutvecklad (redo för CE-märkning) med gedigna kliniska resultat från ett flertal studier är att ledningen gör bedömningen att dessa KOL med egna kliniska resultat i ryggen kommer ha en väsentligt mycket större möjlighet till ett snabbt genomslag på sina respektive lokala delmarknader. Ambitionen är att skapa ett samarbete vilket då alltså i ett första skede innefattar gemensamma kliniska studier med 10 till 15 KOL. Dessa KOL planeras alltså i mångt och mycket att bli utgångspunkten i inledningsfasen av kommande marknadslansering.

Enligt VD Claes Holmgren går arbetet med förberedelser för uppstart av de kliniska studier som planeras tillsammans med framtida KOL med planerad start under hösten 2013 mycket bra. VD berättar bland annat att det finns ett mycket stort intresse för Emotras produkt/metod i Europa och att han exempelvis åker till Warszawa nu på torsdag den 25/7 för att under ett par dagar träffa två ledande polska psykiatriska specialistkliniker för att diskutera ett tänkbart framtida samarbete. Emotra har enligt VD ledande kliniker i flertalet av de större länderna i Europa (blivande KOL) som konstaterats vill vara med och stå värd för fortsatta studier. Dessa kliniker blir förstås med mycket stor sannolikhet efter avslutade framgångsrika studier betalande kunder och, allra mest centralt, oerhört viktiga ambassadörer för metoden.

Status just nu inför uppstart av de första klinikerna/studierna är att de kliniska prövningsprotokollen efter viss input från ett antal kliniker slutförs. När dessa är på plats är allt färdigt för att rulla ut de planerade fortsatta kliniska studierna under hösten.

Intresse för att köpa Emotras utrustning redan nu
VD bekräftar att det finns kliniker som redan nu är intresserade av att köpa Emotras verktyg EDOR. Samtal och förhandlingar om detta pågår men högsta prioritet just nu för bolaget är att komma vidare med de ovan nämnda slutgiltiga kliniska studierna som har potential att öppna hela marknaden för produkten.

Av bolagets emissionsprospekt framgår att en av Emotras första kunder är ingen mindre än Karolinska institutet i Stockholm. Lars-Håkan Thorell som är upphovsman till EDOR-testet och forskningschef för Emotra berättar att den som leder arbetet med med Emotras teknik på Karolinska är Professor Emerita Marie Åsberg som är en världskänd forskare inom psykiatri. Exempelvis var det Åsbergs och hennes grupp som lanserade serotoninhypotesen för självmord på 1970-talet. Denna hypotes har förhärskat teorier och forskning om depression och självmord i hela världen i snart 40 år. Hennes forskning handlar idag om depression och utmattningssyndrom samt terapiresistenta depressioner, det vill säga deprimerade patienter som man inte har framgång med de antidepressiva läkemedel som finns tillgängliga idag. Bland annat forskar hon om det skulle kunna vara så att terapiresistenta depressioner kan ha en koppling till ”hyporeaktivitet” som ju är det Emotras verktyg EDOR mäter. Kan det vara en tänkbar breddning av användningsområdet för EDOR-testet vi skönjer början på här?

Karolinska institutet jobbar nu med även med att pröva hur EDOR-testet fungerar i praktiken i forsknings- och klinisk miljö. Patienter med depression eller utmattningssyndrom och terapiresistent depression rekryteras löpande från vårdcentraler till projektet. Än så länge har inte antalet patienter nått ett antal där de teoretiska frågorna med säkerhet kan analyseras. Däremot säger forskargruppen som genomför testerna med EDOR att det är det enda som fungerar oklanderligt i projektet och att man inte upptäckt några barnsjukdomar. Mycket positivt är även att det räcker med bara några timmars utbildning av personal för att lära sig genomföra EDOR-testen vilket kommer vara av stor vikt för att klinikerna ska ta till sig metoden i framtiden.

Mitt intryck
Den spontana känslan är som jag skrev inledningsvis att det är oerhört mycket på gång i företaget och att man sannolikt kommit längre än vad jag trodde i diskussionerna kring etablering av KOL. Min gissning är att information till marknaden via PM om vilka som utvalts till företagets första KOL kan komma att tillkännages mycket snart vilket även innebär att start av ett flertal kliniska studier ligger mycket nära i tiden. Detta får anses vara en mycket stor milstolpe för företaget och blir givetvis en rejäl trigger att se fram emot. Oerhört glädjande är förstås det stora internationella intresset för produkten och metoden. Claes Holmgren har gjort liknande resor tidigare, jag blir mer och mer övertygad om att han kommer att få vara med om att göra även Emotra till en stor succé.

Bolagets värdering är i nuläget ca 14 mkr. Med ett flertal KOL klara inom mycket kort, en färdigutvecklad produkt baserad på mångårig forskning, kliniskt testad och verifierad i flertalet studier, utan konkurrenter på en jättemarknad med som det verkar mycket stor efterfrågan, inte minst internationellt, är en rimlig värdering mångdubbel dagens. Det verkar som den stora Emotra-resan kan ta fart på riktigt inom kort.

Adolfsbergaren skrev 24 jul, 09:07

Du lyfter verkligen fram Emotra men ser du ingen oro i att man bara lyckats få in knappt 40% av kapitalet vid emissionen?

Att hävda att bolaget ska ...
Pil nerSe hela citeringen

Adolfsbergaren skrev 24 jul, 09:07

Du lyfter verkligen fram Emotra men ser du ingen oro i att man bara lyckats få in knappt 40% av kapitalet vid emissionen?

Att hävda att bolaget ska lösa detta kapitalbehov genom riktade emissioner till en kurs 7,20 kr kommer inte att fungera om aktiekursen är under 7,20 kr.
Skulle du teckna dig till den kursen om aktien stod i 5 kr?

Vill notera att jag också tycker att bolaget har en intressant produkt men känner en stor oro inför framtida kapitalanskaffningar då emission gick så pass dåligt.

CfoSthlm skrev 24 jul, 10:07

Hej,

står kursen i 5 kr lär det naturligtvis bli svårt att lyckas ta in nytt kapital till 7,20 kr, där håller jag med dig.

En aktiekurs på 5 kr mo...
Pil nerSe hela citeringen

CfoSthlm skrev 24 jul, 10:07

Hej,

står kursen i 5 kr lär det naturligtvis bli svårt att lyckas ta in nytt kapital till 7,20 kr, där håller jag med dig.

En aktiekurs på 5 kr motsvarar dock ett börsvärde på inte ens 10 mkr för bolaget. Att bolaget inte värderas till avsevärt mycket högre värden under hösten när ytterligare kliniska prövningar är igång med till marknaden kommunicerade officiella KOL bedömer jag som mycket liten varför jag inte känner någon som helst oro kring detta.

Notera också att 7,20 inte är en förutbestämd kurs utan är satt som lägsta kurs, vilket innebär att nya aktier kan emitteras i riktade emissioner till exempelvis framtida partners till avsevärt mycket högre kurs än så om vi får den kursresa norrut som jag gissar att vi kommer att få se inom kort.

Adolfsbergarens bild

CfoSthlm skrev 23 jul, 23:07

Det är tveklöst oerhört mycket på gång i Emotra den närmsta tiden och fler och fler verkar få upp ögonen för detta spännande utvecklingsbolag. Jag föl...
Pil nerSe hela citeringen

CfoSthlm skrev 23 jul, 23:07

Det är tveklöst oerhört mycket på gång i Emotra den närmsta tiden och fler och fler verkar få upp ögonen för detta spännande utvecklingsbolag. Jag följer bolaget nära och med mycket stort intresse och fick idag svar via mail från VD och Lars-Håkan Thorell som är forskningschef på företaget på ett antal frågor och funderingar jag haft. Här kommer en kort sammanfattning av vad som framkom.

Key opinion leaders och multicenterstudie i Europa
Som ett viktigt steg av Emotras marknadslansering har en strategi byggts upp kring så kallade ”Key opinion leaders”. Dessa så kallade ”KOL” är inom området ledande auktoriteter på området och dess kliniker som efter avslutade studier är tänkta att fungera som ambassadörer för produkten i samband med marknadslanseringen. Orsaken till att bolaget trots att man bedömer att produkten är färdigutvecklad (redo för CE-märkning) med gedigna kliniska resultat från ett flertal studier är att ledningen gör bedömningen att dessa KOL med egna kliniska resultat i ryggen kommer ha en väsentligt mycket större möjlighet till ett snabbt genomslag på sina respektive lokala delmarknader. Ambitionen är att skapa ett samarbete vilket då alltså i ett första skede innefattar gemensamma kliniska studier med 10 till 15 KOL. Dessa KOL planeras alltså i mångt och mycket att bli utgångspunkten i inledningsfasen av kommande marknadslansering.

Enligt VD Claes Holmgren går arbetet med förberedelser för uppstart av de kliniska studier som planeras tillsammans med framtida KOL med planerad start under hösten 2013 mycket bra. VD berättar bland annat att det finns ett mycket stort intresse för Emotras produkt/metod i Europa och att han exempelvis åker till Warszawa nu på torsdag den 25/7 för att under ett par dagar träffa två ledande polska psykiatriska specialistkliniker för att diskutera ett tänkbart framtida samarbete. Emotra har enligt VD ledande kliniker i flertalet av de större länderna i Europa (blivande KOL) som konstaterats vill vara med och stå värd för fortsatta studier. Dessa kliniker blir förstås med mycket stor sannolikhet efter avslutade framgångsrika studier betalande kunder och, allra mest centralt, oerhört viktiga ambassadörer för metoden.

Status just nu inför uppstart av de första klinikerna/studierna är att de kliniska prövningsprotokollen efter viss input från ett antal kliniker slutförs. När dessa är på plats är allt färdigt för att rulla ut de planerade fortsatta kliniska studierna under hösten.

Intresse för att köpa Emotras utrustning redan nu
VD bekräftar att det finns kliniker som redan nu är intresserade av att köpa Emotras verktyg EDOR. Samtal och förhandlingar om detta pågår men högsta prioritet just nu för bolaget är att komma vidare med de ovan nämnda slutgiltiga kliniska studierna som har potential att öppna hela marknaden för produkten.

Av bolagets emissionsprospekt framgår att en av Emotras första kunder är ingen mindre än Karolinska institutet i Stockholm. Lars-Håkan Thorell som är upphovsman till EDOR-testet och forskningschef för Emotra berättar att den som leder arbetet med med Emotras teknik på Karolinska är Professor Emerita Marie Åsberg som är en världskänd forskare inom psykiatri. Exempelvis var det Åsbergs och hennes grupp som lanserade serotoninhypotesen för självmord på 1970-talet. Denna hypotes har förhärskat teorier och forskning om depression och självmord i hela världen i snart 40 år. Hennes forskning handlar idag om depression och utmattningssyndrom samt terapiresistenta depressioner, det vill säga deprimerade patienter som man inte har framgång med de antidepressiva läkemedel som finns tillgängliga idag. Bland annat forskar hon om det skulle kunna vara så att terapiresistenta depressioner kan ha en koppling till ”hyporeaktivitet” som ju är det Emotras verktyg EDOR mäter. Kan det vara en tänkbar breddning av användningsområdet för EDOR-testet vi skönjer början på här?

Karolinska institutet jobbar nu med även med att pröva hur EDOR-testet fungerar i praktiken i forsknings- och klinisk miljö. Patienter med depression eller utmattningssyndrom och terapiresistent depression rekryteras löpande från vårdcentraler till projektet. Än så länge har inte antalet patienter nått ett antal där de teoretiska frågorna med säkerhet kan analyseras. Däremot säger forskargruppen som genomför testerna med EDOR att det är det enda som fungerar oklanderligt i projektet och att man inte upptäckt några barnsjukdomar. Mycket positivt är även att det räcker med bara några timmars utbildning av personal för att lära sig genomföra EDOR-testen vilket kommer vara av stor vikt för att klinikerna ska ta till sig metoden i framtiden.

Mitt intryck
Den spontana känslan är som jag skrev inledningsvis att det är oerhört mycket på gång i företaget och att man sannolikt kommit längre än vad jag trodde i diskussionerna kring etablering av KOL. Min gissning är att information till marknaden via PM om vilka som utvalts till företagets första KOL kan komma att tillkännages mycket snart vilket även innebär att start av ett flertal kliniska studier ligger mycket nära i tiden. Detta får anses vara en mycket stor milstolpe för företaget och blir givetvis en rejäl trigger att se fram emot. Oerhört glädjande är förstås det stora internationella intresset för produkten och metoden. Claes Holmgren har gjort liknande resor tidigare, jag blir mer och mer övertygad om att han kommer att få vara med om att göra även Emotra till en stor succé.

Bolagets värdering är i nuläget ca 14 mkr. Med ett flertal KOL klara inom mycket kort, en färdigutvecklad produkt baserad på mångårig forskning, kliniskt testad och verifierad i flertalet studier, utan konkurrenter på en jättemarknad med som det verkar mycket stor efterfrågan, inte minst internationellt, är en rimlig värdering mångdubbel dagens. Det verkar som den stora Emotra-resan kan ta fart på riktigt inom kort.

Adolfsbergaren skrev 24 jul, 09:07

Du lyfter verkligen fram Emotra men ser du ingen oro i att man bara lyckats få in knappt 40% av kapitalet vid emissionen?

Att hävda att bolaget ska ...
Pil nerSe hela citeringen

Adolfsbergaren skrev 24 jul, 09:07

Du lyfter verkligen fram Emotra men ser du ingen oro i att man bara lyckats få in knappt 40% av kapitalet vid emissionen?

Att hävda att bolaget ska lösa detta kapitalbehov genom riktade emissioner till en kurs 7,20 kr kommer inte att fungera om aktiekursen är under 7,20 kr.
Skulle du teckna dig till den kursen om aktien stod i 5 kr?

Vill notera att jag också tycker att bolaget har en intressant produkt men känner en stor oro inför framtida kapitalanskaffningar då emission gick så pass dåligt.

CfoSthlm skrev 24 jul, 10:07

Hej,

står kursen i 5 kr lär det naturligtvis bli svårt att lyckas ta in nytt kapital till 7,20 kr, där håller jag med dig.

En aktiekurs på 5 kr mo...
Pil nerSe hela citeringen

CfoSthlm skrev 24 jul, 10:07

Hej,

står kursen i 5 kr lär det naturligtvis bli svårt att lyckas ta in nytt kapital till 7,20 kr, där håller jag med dig.

En aktiekurs på 5 kr motsvarar dock ett börsvärde på inte ens 10 mkr för bolaget. Att bolaget inte värderas till avsevärt mycket högre värden under hösten när ytterligare kliniska prövningar är igång med till marknaden kommunicerade officiella KOL bedömer jag som mycket liten varför jag inte känner någon som helst oro kring detta.

Notera också att 7,20 inte är en förutbestämd kurs utan är satt som lägsta kurs, vilket innebär att nya aktier kan emitteras i riktade emissioner till exempelvis framtida partners till avsevärt mycket högre kurs än så om vi får den kursresa norrut som jag gissar att vi kommer att få se inom kort.

Att kursen ska stå i 5 kr känns givetvis inte realistiskt just idag.
Men kursen ligger runt 7,20 just nu.

Vart aktiekursen tar vägen vet man aldrig.

Du kunde nog inte förutspå att kursen i SensoDetect skulle gå ner till under 14 kr när vi låg över 22 kr.

Jag fick förmånen att inhandla både Dignitana och C-rad för drygt 14 kr vilket var högst osannolikt när kurserna stod i över 20 kr och det stora genombrottet inom väldigt snar framtid.

Ska bli spännande att se om Emotra följer samma mönster som SensoDetect..
Du skriver positiva inlägg om dessa bolag och lägger ut på diverse forum. Båda aktierna får en kraftig uppgång. Senso faller tillbaka till lägstakurs på flera år. Emotra har börjat dala från sin högsta kurs på 9 eller om det var 9,50 kr.
Läste att din trovärdighet ifrågasätts på andra forum. Ligger det någonting i de påståenden.

CfoSthlms bild

Adolfsbergaren skrev 24 jul, 09:07

Du lyfter verkligen fram Emotra men ser du ingen oro i att man bara lyckats få in knappt 40% av kapitalet vid emissionen?

Att hävda att bolaget ska ...
Pil nerSe hela citeringen

Adolfsbergaren skrev 24 jul, 09:07

Du lyfter verkligen fram Emotra men ser du ingen oro i att man bara lyckats få in knappt 40% av kapitalet vid emissionen?

Att hävda att bolaget ska lösa detta kapitalbehov genom riktade emissioner till en kurs 7,20 kr kommer inte att fungera om aktiekursen är under 7,20 kr.
Skulle du teckna dig till den kursen om aktien stod i 5 kr?

Vill notera att jag också tycker att bolaget har en intressant produkt men känner en stor oro inför framtida kapitalanskaffningar då emission gick så pass dåligt.

CfoSthlm skrev 24 jul, 10:07

Hej,

står kursen i 5 kr lär det naturligtvis bli svårt att lyckas ta in nytt kapital till 7,20 kr, där håller jag med dig.

En aktiekurs på 5 kr mo...
Pil nerSe hela citeringen

CfoSthlm skrev 24 jul, 10:07

Hej,

står kursen i 5 kr lär det naturligtvis bli svårt att lyckas ta in nytt kapital till 7,20 kr, där håller jag med dig.

En aktiekurs på 5 kr motsvarar dock ett börsvärde på inte ens 10 mkr för bolaget. Att bolaget inte värderas till avsevärt mycket högre värden under hösten när ytterligare kliniska prövningar är igång med till marknaden kommunicerade officiella KOL bedömer jag som mycket liten varför jag inte känner någon som helst oro kring detta.

Notera också att 7,20 inte är en förutbestämd kurs utan är satt som lägsta kurs, vilket innebär att nya aktier kan emitteras i riktade emissioner till exempelvis framtida partners till avsevärt mycket högre kurs än så om vi får den kursresa norrut som jag gissar att vi kommer att få se inom kort.

Adolfsbergaren skrev 24 jul, 11:07

Att kursen ska stå i 5 kr känns givetvis inte realistiskt just idag.
Men kursen ligger runt 7,20 just nu.

Vart aktiekursen tar vägen vet man aldrig...
Pil nerSe hela citeringen

Adolfsbergaren skrev 24 jul, 11:07

Att kursen ska stå i 5 kr känns givetvis inte realistiskt just idag.
Men kursen ligger runt 7,20 just nu.

Vart aktiekursen tar vägen vet man aldrig.

Du kunde nog inte förutspå att kursen i SensoDetect skulle gå ner till under 14 kr när vi låg över 22 kr.

Jag fick förmånen att inhandla både Dignitana och C-rad för drygt 14 kr vilket var högst osannolikt när kurserna stod i över 20 kr och det stora genombrottet inom väldigt snar framtid.

Ska bli spännande att se om Emotra följer samma mönster som SensoDetect..
Du skriver positiva inlägg om dessa bolag och lägger ut på diverse forum. Båda aktierna får en kraftig uppgång. Senso faller tillbaka till lägstakurs på flera år. Emotra har börjat dala från sin högsta kurs på 9 eller om det var 9,50 kr.
Läste att din trovärdighet ifrågasätts på andra forum. Ligger det någonting i de påståenden.

Ingen vet någonsin med 100% säkerhet hur utvecklingen kommer bli för något bolag. Allt du läser på forumen är mer eller mindre välgrundade gissningar.

När någon skriver i positiva termer om mindre bolag är det tyvärr ofta så att en del skribenter gör det till sin livsuppgift att smutskasta och sänka dessa skribenter oavsett om det positiva som skrivs är mer genomtänkt och substantiellt eller opportunistiskt. Vilken dessa personers agenda är ter sig för mig oklart, kanske är det personer som är intresserade av bolaget och vill köpa till en lägre kurs eller helt enkelt bara ett uttryck för den svenska avundsjukan?

Ibland gissar jag precis som alla andra fel och ibland gissar jag rätt, precis som alla andra. Men när jag delar med mig av mina tankar och gissningar så försöker jag att ha substans bakom det jag skriver. Ibland tar saker och ting också längre tid än man räknat med, det är en risk var och en måste ha i åtanke när man investerar i småbolag.

Kring Emotra så kommer självklart inte resan norrut att vara sprikrak, under resans gång kommer enskilda aktörer att vilja ta hem vinst, inget märkligt med det. Den som har mer tålamod än ett par dagar lär kunna bli rikligt belönad genom en mycket angenäm kursutveckling i Emotra. Det är min definitiva bedömning och jag har positionerat min aktieportfölj därefter.

Lycka till!

Adolfsbergarens bild

CfoSthlm skrev 24 jul, 10:07

Hej,

står kursen i 5 kr lär det naturligtvis bli svårt att lyckas ta in nytt kapital till 7,20 kr, där håller jag med dig.

En aktiekurs på 5 kr mo...
Pil nerSe hela citeringen

CfoSthlm skrev 24 jul, 10:07

Hej,

står kursen i 5 kr lär det naturligtvis bli svårt att lyckas ta in nytt kapital till 7,20 kr, där håller jag med dig.

En aktiekurs på 5 kr motsvarar dock ett börsvärde på inte ens 10 mkr för bolaget. Att bolaget inte värderas till avsevärt mycket högre värden under hösten när ytterligare kliniska prövningar är igång med till marknaden kommunicerade officiella KOL bedömer jag som mycket liten varför jag inte känner någon som helst oro kring detta.

Notera också att 7,20 inte är en förutbestämd kurs utan är satt som lägsta kurs, vilket innebär att nya aktier kan emitteras i riktade emissioner till exempelvis framtida partners till avsevärt mycket högre kurs än så om vi får den kursresa norrut som jag gissar att vi kommer att få se inom kort.

Adolfsbergaren skrev 24 jul, 11:07

Att kursen ska stå i 5 kr känns givetvis inte realistiskt just idag.
Men kursen ligger runt 7,20 just nu.

Vart aktiekursen tar vägen vet man aldrig...
Pil nerSe hela citeringen

Adolfsbergaren skrev 24 jul, 11:07

Att kursen ska stå i 5 kr känns givetvis inte realistiskt just idag.
Men kursen ligger runt 7,20 just nu.

Vart aktiekursen tar vägen vet man aldrig.

Du kunde nog inte förutspå att kursen i SensoDetect skulle gå ner till under 14 kr när vi låg över 22 kr.

Jag fick förmånen att inhandla både Dignitana och C-rad för drygt 14 kr vilket var högst osannolikt när kurserna stod i över 20 kr och det stora genombrottet inom väldigt snar framtid.

Ska bli spännande att se om Emotra följer samma mönster som SensoDetect..
Du skriver positiva inlägg om dessa bolag och lägger ut på diverse forum. Båda aktierna får en kraftig uppgång. Senso faller tillbaka till lägstakurs på flera år. Emotra har börjat dala från sin högsta kurs på 9 eller om det var 9,50 kr.
Läste att din trovärdighet ifrågasätts på andra forum. Ligger det någonting i de påståenden.

CfoSthlm skrev 24 jul, 12:07

Ingen vet någonsin med 100% säkerhet hur utvecklingen kommer bli för något bolag. Allt du läser på forumen är mer eller mindre välgrundade gissningar....
Pil nerSe hela citeringen

CfoSthlm skrev 24 jul, 12:07

Ingen vet någonsin med 100% säkerhet hur utvecklingen kommer bli för något bolag. Allt du läser på forumen är mer eller mindre välgrundade gissningar.

När någon skriver i positiva termer om mindre bolag är det tyvärr ofta så att en del skribenter gör det till sin livsuppgift att smutskasta och sänka dessa skribenter oavsett om det positiva som skrivs är mer genomtänkt och substantiellt eller opportunistiskt. Vilken dessa personers agenda är ter sig för mig oklart, kanske är det personer som är intresserade av bolaget och vill köpa till en lägre kurs eller helt enkelt bara ett uttryck för den svenska avundsjukan?

Ibland gissar jag precis som alla andra fel och ibland gissar jag rätt, precis som alla andra. Men när jag delar med mig av mina tankar och gissningar så försöker jag att ha substans bakom det jag skriver. Ibland tar saker och ting också längre tid än man räknat med, det är en risk var och en måste ha i åtanke när man investerar i småbolag.

Kring Emotra så kommer självklart inte resan norrut att vara sprikrak, under resans gång kommer enskilda aktörer att vilja ta hem vinst, inget märkligt med det. Den som har mer tålamod än ett par dagar lär kunna bli rikligt belönad genom en mycket angenäm kursutveckling i Emotra. Det är min definitiva bedömning och jag har positionerat min aktieportfölj därefter.

Lycka till!

Jag hoppas att du lyckas med din investering.

Själv står jag utanför Emotra pga det osäkra läget kring kapitalet, då de endast fick in knappt 40% av de pengar som bolaget bedömde vara tillräckligt.

Jag har dock de sista veckorna tagit in en hel del SensoDetect till snittkurs 13,86 kr, känns som en väldigt bra ingångskurs.

Kommer dock fortsatt att följa Emotra och se åt vilket håll kursen rör sig.
Lycka till du också!

Vi lär väl ses i SensoDetects tråd så småningom.

CfoSthlms bild

Adolfsbergaren skrev 24 jul, 11:07

Att kursen ska stå i 5 kr känns givetvis inte realistiskt just idag.
Men kursen ligger runt 7,20 just nu.

Vart aktiekursen tar vägen vet man aldrig...
Pil nerSe hela citeringen

Adolfsbergaren skrev 24 jul, 11:07

Att kursen ska stå i 5 kr känns givetvis inte realistiskt just idag.
Men kursen ligger runt 7,20 just nu.

Vart aktiekursen tar vägen vet man aldrig.

Du kunde nog inte förutspå att kursen i SensoDetect skulle gå ner till under 14 kr när vi låg över 22 kr.

Jag fick förmånen att inhandla både Dignitana och C-rad för drygt 14 kr vilket var högst osannolikt när kurserna stod i över 20 kr och det stora genombrottet inom väldigt snar framtid.

Ska bli spännande att se om Emotra följer samma mönster som SensoDetect..
Du skriver positiva inlägg om dessa bolag och lägger ut på diverse forum. Båda aktierna får en kraftig uppgång. Senso faller tillbaka till lägstakurs på flera år. Emotra har börjat dala från sin högsta kurs på 9 eller om det var 9,50 kr.
Läste att din trovärdighet ifrågasätts på andra forum. Ligger det någonting i de påståenden.

CfoSthlm skrev 24 jul, 12:07

Ingen vet någonsin med 100% säkerhet hur utvecklingen kommer bli för något bolag. Allt du läser på forumen är mer eller mindre välgrundade gissningar....
Pil nerSe hela citeringen

CfoSthlm skrev 24 jul, 12:07

Ingen vet någonsin med 100% säkerhet hur utvecklingen kommer bli för något bolag. Allt du läser på forumen är mer eller mindre välgrundade gissningar.

När någon skriver i positiva termer om mindre bolag är det tyvärr ofta så att en del skribenter gör det till sin livsuppgift att smutskasta och sänka dessa skribenter oavsett om det positiva som skrivs är mer genomtänkt och substantiellt eller opportunistiskt. Vilken dessa personers agenda är ter sig för mig oklart, kanske är det personer som är intresserade av bolaget och vill köpa till en lägre kurs eller helt enkelt bara ett uttryck för den svenska avundsjukan?

Ibland gissar jag precis som alla andra fel och ibland gissar jag rätt, precis som alla andra. Men när jag delar med mig av mina tankar och gissningar så försöker jag att ha substans bakom det jag skriver. Ibland tar saker och ting också längre tid än man räknat med, det är en risk var och en måste ha i åtanke när man investerar i småbolag.

Kring Emotra så kommer självklart inte resan norrut att vara sprikrak, under resans gång kommer enskilda aktörer att vilja ta hem vinst, inget märkligt med det. Den som har mer tålamod än ett par dagar lär kunna bli rikligt belönad genom en mycket angenäm kursutveckling i Emotra. Det är min definitiva bedömning och jag har positionerat min aktieportfölj därefter.

Lycka till!

Adolfsbergaren skrev 24 jul, 12:07

Jag hoppas att du lyckas med din investering.

Själv står jag utanför Emotra pga det osäkra läget kring kapitalet, då de endast fick in knappt 40% av...
Pil nerSe hela citeringen

Adolfsbergaren skrev 24 jul, 12:07

Jag hoppas att du lyckas med din investering.

Själv står jag utanför Emotra pga det osäkra läget kring kapitalet, då de endast fick in knappt 40% av de pengar som bolaget bedömde vara tillräckligt.

Jag har dock de sista veckorna tagit in en hel del SensoDetect till snittkurs 13,86 kr, känns som en väldigt bra ingångskurs.

Kommer dock fortsatt att följa Emotra och se åt vilket håll kursen rör sig.
Lycka till du också!

Vi lär väl ses i SensoDetects tråd så småningom.

Det gör vi säkerligen, 13,86 i ingångskurs i SensoDetect låter väldigt bra, jag får gratulera och hoppas även jag på framgång förstås även i det bolaget som är ett av mina enskilt största innehav.

Blasts bild
  • Blast
  • Kön: Man
  • Ålder: 43
  • Yrke: Ekonom

CfoSthlm skrev 21 jul, 20:07

Emotra listades den 28:e juni i år på Aktietorget men verkar ha passerat de flesta obemärkt så här i semestertider. Lite märkligt kan tyckas när detta...
Pil nerSe hela citeringen

CfoSthlm skrev 21 jul, 20:07

Emotra listades den 28:e juni i år på Aktietorget men verkar ha passerat de flesta obemärkt så här i semestertider. Lite märkligt kan tyckas när detta i nuläget ser ut att vara ett sällsynt tillfälle till en minst sagt rejäl kursresa. Dagens extremt låga värdering av bolaget borgar för att det rimligen redan på kort sikt borde finnas potential till en minst sagt enorm uppvärdering.


• Emotra är ett medtechbolag med inriktning suicidalprevention. Bolaget har en färdig produkt som i kliniska tester hittar 97% av riskpersonerna för självmord eller självmordsförsök. Dagens befintliga instrument för sjukvården som används för att identifiera samma riskpatienter är intervjuer. Genom dessa subjektiva intervjuer identifieras idag mellan 1% och 10% av samma riskpatienter. Produkten/metoden bygger på 25 års forskning inom området.

• Börsvärde ca 13 miljoner vid kursen 6,85 kr.

• Liknande bolag på börsen i samma utvecklingsfas är i regel värderade till mellan 50 och 100 mkr. Ett börsvärde för Emotra på exempelvis 75 mkr motsvarar en kurs på ca 40 kr mot dagens 6,85 kr.

• Av bolaget bedömd årlig marknadspotential ca 20-25 miljarder internationellt.

• VD Claes Holmberg har varit operativ chef och VD/vVD för ett flertal succéer tidigare, exempelvis: Nobelpharma (Numera Nobel biocare) samt Biolin och är helt säker på stor framgång för bolagets metod. I styrelsen sitter även Margit Ferm, en av de viktigaste opinionsbildarna inom suicidalprevention samt Lars-Håkan Thorell som är upphovsman till metoden och forskat i området vid Linköpings Universitetssjukhus i mer än 40 år.

• Företaget har en objektiv och kostnadseffektiv lösning på vad som är ett av de största problemen inom dagens psykiatriska vård, att faktiskt identifiera de personer som kommer att begå självmord eller självmordsförsök.

• Bara i Sverige kostar de självmord som begås och de självmordsförsök som görs den svenska sjukvården ca 13 miljarder i direkta kostnader. Ingen hänsyn är i denna bedömning tagen till de indirekta kostnader som uppstår kopplat till exempelvis anhörigas lidande. Ämnet och området är i allra högsta grad aktuellt, så sent som lördagen den 13/7 publicerades en artikel i Dagens Nyheter som beskriver den kraftiga ökningen av självmord, försök till självmord samt svårigheten att identifiera vem som ligger i riskzonen. Antalet självmord och självmordsförsök förväntas bli högre än någonsin tidigare i år.

• Produkten räddar liv, sparar stora kostnader inom vården och löser ett inom vården erkänt problem. Ingen annan fungerande metod finns idag. Inga konkurrenter med liknande produkter finns på marknaden.

• De potentiella kunderna är de stora psykiatriska klinikerna världen runt men även allmänkliniker samt försvar och skolkliniker kommer behöva Emotras teknik.

• Varje ny studie som genomförts har bekräftat resultaten och de kliniska testerna är gjorda i samarbete med bla tyska världsledande kliniker inom området.

• Resultaten är publicerade i erkända internationella tidskrifter och inom kort publiceras man i fler.

• Ytterligare studier startar i höst i samarbete med 10 av de ledande psykiatriska klinikerna i Europa (Så kallade Key Opinion Leaders). Dessa ledande kliniker och auktoriteter kommer att fungera som ambassadörer för Emotras metod inför marknadsintroduktionen. Det finns redan tillräckliga kliniska bevis för att styrka den höga precisionen för metoden, men dessa 10 klinikers möjlighet till rejält genomslag stärks enligt styrelsens bedömning av att de kan presentera ”egna” studieresultat. Under juli/augusti kommer bolaget att presentera namnen på dessa kliniker för marknaden.

• Tillräckliga kliniska resultat finns redan idag för att erhålla CE-märkning vilket planeras inom kort.

• Man har tillräckligt med kapital för att nå fram till marknadsintroduktion 2015 men kan komma att göra mindre riktade nyemissioner. Då dock till en kurs om lägst 7,20 kr

• Bolagets styrelse och grundare äger för närvarande ca 50% av bolaget. VD ökade enligt uppgift sitt redan stora aktieinnehav i substantiellt i den nyemission som genomfördes i samband med listningen på Aktietorget till kursen 7,20 kr.

Bolaget är idag fortfarande mycket okänt men det lär det bli skillnad på så snart pm börjar släppas kring ovan nämnda ledande kliniker och ytterligare publiceringar av tidigare genomförda studier i väl ansedda vetenskapliga tidskrifter.

Oavsett om man väljer att värdera bolaget utifrån en jämförelse med mer eller mindre jämförbara bolag på samma lista i Sverige och dess värdering eller om man väljer att basera värderingen på det faktum att marknadspotentialen är enorm, att behovet finns och erkänns av marknaden redan idag samt att produkten är färdigutvecklad och saknar konkurrenter, så slås man av att dagens värdering är hisnande låg.

Ett potentiellt börsvärde på 50-100 mkr för detta bolag känns fortfarande som en relativt försiktig värdering men skulle innebära en potential på kort sikt för en kursuppgång motsvarande mellan 400% och 1000%.

Kort sagt, - Otroligt intressant bolag med en sanslös potential för kursrusning det närmsta halvåret!

På följande länk finns för den intresserade en bolagspresentation från VD:
http://aktiespararna.media.fnf.nu/17/stora_analyskvallen_i_goteborg_2013/

Se upp!

Bolaget överdriver storleken på marknaden.

De fick in ca 2,5 miljoner av 10.

Så här skriver utvärderarna i Östergötland om EDOR:

Metodrådet gör följande bedömning av kunskapsläget:
• Studier som visar att EDR-testets användning i sig leder till minskad
självmordsförekomst saknas.
• Metodrådet har inte funnit studier som direkt jämfört EDR-testet med andra kliniska
bedömningsmetoder av risk för självmord.
• EDR-testets förmåga att bedöma risken för självmord är i huvudsak undersökta hos
patienter med svårare depression än de patienter som anmälan avser.
• Det saknas en i vetenskapliga studier grundad konsekvensanalys av hur det stora
antalet patienter med falskt positiva test vid rutinmässig användning i öppen vård ska
informeras och följas upp samt av de etiska och prioriteringsmässiga aspekterna på
att införa metoden.

Källa:

http://www.lj.se/info_files/infosida40495/EDOR_2010.pdf

Klart och tydligt lycksökare. De "analyser" som snurrar nu är glädjekalkyler av aktörer som bara ser på möjlig uppsida. Kom ihåg vem som sa det först. Aktien ska i backen.

MMRs bild

CfoSthlm skrev 21 jul, 20:07

Emotra listades den 28:e juni i år på Aktietorget men verkar ha passerat de flesta obemärkt så här i semestertider. Lite märkligt kan tyckas när detta...
Pil nerSe hela citeringen

CfoSthlm skrev 21 jul, 20:07

Emotra listades den 28:e juni i år på Aktietorget men verkar ha passerat de flesta obemärkt så här i semestertider. Lite märkligt kan tyckas när detta i nuläget ser ut att vara ett sällsynt tillfälle till en minst sagt rejäl kursresa. Dagens extremt låga värdering av bolaget borgar för att det rimligen redan på kort sikt borde finnas potential till en minst sagt enorm uppvärdering.


• Emotra är ett medtechbolag med inriktning suicidalprevention. Bolaget har en färdig produkt som i kliniska tester hittar 97% av riskpersonerna för självmord eller självmordsförsök. Dagens befintliga instrument för sjukvården som används för att identifiera samma riskpatienter är intervjuer. Genom dessa subjektiva intervjuer identifieras idag mellan 1% och 10% av samma riskpatienter. Produkten/metoden bygger på 25 års forskning inom området.

• Börsvärde ca 13 miljoner vid kursen 6,85 kr.

• Liknande bolag på börsen i samma utvecklingsfas är i regel värderade till mellan 50 och 100 mkr. Ett börsvärde för Emotra på exempelvis 75 mkr motsvarar en kurs på ca 40 kr mot dagens 6,85 kr.

• Av bolaget bedömd årlig marknadspotential ca 20-25 miljarder internationellt.

• VD Claes Holmberg har varit operativ chef och VD/vVD för ett flertal succéer tidigare, exempelvis: Nobelpharma (Numera Nobel biocare) samt Biolin och är helt säker på stor framgång för bolagets metod. I styrelsen sitter även Margit Ferm, en av de viktigaste opinionsbildarna inom suicidalprevention samt Lars-Håkan Thorell som är upphovsman till metoden och forskat i området vid Linköpings Universitetssjukhus i mer än 40 år.

• Företaget har en objektiv och kostnadseffektiv lösning på vad som är ett av de största problemen inom dagens psykiatriska vård, att faktiskt identifiera de personer som kommer att begå självmord eller självmordsförsök.

• Bara i Sverige kostar de självmord som begås och de självmordsförsök som görs den svenska sjukvården ca 13 miljarder i direkta kostnader. Ingen hänsyn är i denna bedömning tagen till de indirekta kostnader som uppstår kopplat till exempelvis anhörigas lidande. Ämnet och området är i allra högsta grad aktuellt, så sent som lördagen den 13/7 publicerades en artikel i Dagens Nyheter som beskriver den kraftiga ökningen av självmord, försök till självmord samt svårigheten att identifiera vem som ligger i riskzonen. Antalet självmord och självmordsförsök förväntas bli högre än någonsin tidigare i år.

• Produkten räddar liv, sparar stora kostnader inom vården och löser ett inom vården erkänt problem. Ingen annan fungerande metod finns idag. Inga konkurrenter med liknande produkter finns på marknaden.

• De potentiella kunderna är de stora psykiatriska klinikerna världen runt men även allmänkliniker samt försvar och skolkliniker kommer behöva Emotras teknik.

• Varje ny studie som genomförts har bekräftat resultaten och de kliniska testerna är gjorda i samarbete med bla tyska världsledande kliniker inom området.

• Resultaten är publicerade i erkända internationella tidskrifter och inom kort publiceras man i fler.

• Ytterligare studier startar i höst i samarbete med 10 av de ledande psykiatriska klinikerna i Europa (Så kallade Key Opinion Leaders). Dessa ledande kliniker och auktoriteter kommer att fungera som ambassadörer för Emotras metod inför marknadsintroduktionen. Det finns redan tillräckliga kliniska bevis för att styrka den höga precisionen för metoden, men dessa 10 klinikers möjlighet till rejält genomslag stärks enligt styrelsens bedömning av att de kan presentera ”egna” studieresultat. Under juli/augusti kommer bolaget att presentera namnen på dessa kliniker för marknaden.

• Tillräckliga kliniska resultat finns redan idag för att erhålla CE-märkning vilket planeras inom kort.

• Man har tillräckligt med kapital för att nå fram till marknadsintroduktion 2015 men kan komma att göra mindre riktade nyemissioner. Då dock till en kurs om lägst 7,20 kr

• Bolagets styrelse och grundare äger för närvarande ca 50% av bolaget. VD ökade enligt uppgift sitt redan stora aktieinnehav i substantiellt i den nyemission som genomfördes i samband med listningen på Aktietorget till kursen 7,20 kr.

Bolaget är idag fortfarande mycket okänt men det lär det bli skillnad på så snart pm börjar släppas kring ovan nämnda ledande kliniker och ytterligare publiceringar av tidigare genomförda studier i väl ansedda vetenskapliga tidskrifter.

Oavsett om man väljer att värdera bolaget utifrån en jämförelse med mer eller mindre jämförbara bolag på samma lista i Sverige och dess värdering eller om man väljer att basera värderingen på det faktum att marknadspotentialen är enorm, att behovet finns och erkänns av marknaden redan idag samt att produkten är färdigutvecklad och saknar konkurrenter, så slås man av att dagens värdering är hisnande låg.

Ett potentiellt börsvärde på 50-100 mkr för detta bolag känns fortfarande som en relativt försiktig värdering men skulle innebära en potential på kort sikt för en kursuppgång motsvarande mellan 400% och 1000%.

Kort sagt, - Otroligt intressant bolag med en sanslös potential för kursrusning det närmsta halvåret!

På följande länk finns för den intresserade en bolagspresentation från VD:
http://aktiespararna.media.fnf.nu/17/stora_analyskvallen_i_goteborg_2013/

Blast skrev 25 jul, 11:07

Se upp!

Bolaget överdriver storleken på marknaden.

De fick in ca 2,5 miljoner av 10.

Så här skriver utvärderarna i Östergötland om EDOR:

Metod...
Pil nerSe hela citeringen

Blast skrev 25 jul, 11:07

Se upp!

Bolaget överdriver storleken på marknaden.

De fick in ca 2,5 miljoner av 10.

Så här skriver utvärderarna i Östergötland om EDOR:

Metodrådet gör följande bedömning av kunskapsläget:
• Studier som visar att EDR-testets användning i sig leder till minskad
självmordsförekomst saknas.
• Metodrådet har inte funnit studier som direkt jämfört EDR-testet med andra kliniska
bedömningsmetoder av risk för självmord.
• EDR-testets förmåga att bedöma risken för självmord är i huvudsak undersökta hos
patienter med svårare depression än de patienter som anmälan avser.
• Det saknas en i vetenskapliga studier grundad konsekvensanalys av hur det stora
antalet patienter med falskt positiva test vid rutinmässig användning i öppen vård ska
informeras och följas upp samt av de etiska och prioriteringsmässiga aspekterna på
att införa metoden.

Källa:

http://www.lj.se/info_files/infosida40495/EDOR_2010.pdf

Klart och tydligt lycksökare. De "analyser" som snurrar nu är glädjekalkyler av aktörer som bara ser på möjlig uppsida. Kom ihåg vem som sa det först. Aktien ska i backen.

Det var nog det sämsta inlägget här i år alla kategorier...

Tänker inte ens kommentera men jag kan ju säga att länken är från 2010. Jag utgår från att du läst svaren på "din" länk på andra forum som bs och placera men de vill du såklart inte lägga in här....

Emotra placerar ut maskiner hos key opinion leaders runt om Europa inom veckor. Börsvärde 15 miljoner.

En liknande länk om CLS kan du förresten hitta från SBU och det har väl gått ganska bra för den aktien? Börsvärde ca 270 miljoner.

-Kom ihåg var ni läste det först.... :-) :-)

MMRs bild

Läste igenom listan på de Key Opinion Leaders som ställt sig bakom och skrivit under på Emotra och deras metod och det är en imponerande samling. Bla annat finns representation i riksdagen i form av riksdagsledamot Finn Bengtsson (M) http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Bengtsson-Finn-0721657655513/ 

Tysklands #1 på området: Manfred Wolfersdorf: Han har bidragit med många av de 800 tyska patienter som Lars-Håkan Thorell analyserade i somras. Perfekt överensstämmelse med tidigare resultat och nu skriver de minst en vetenskaplig artikel tillsammans. 

Karolinska Institutet har redan köpt en maskin och de forskar även i andra användningsområden: Marie Åsbergs forskargrupp har köpt utrustningen och står hundra procentigt bakom EDOR. De använder metoden sedan ett halvt år i forskning om depression, utmattningssyndro-
m och endokrinologi. 

Grymt imponerande och kan CLS presentera en hälften så kvalificerad samling KOL i höst så blir jag mer än nöjd. 

-------------------------------
----------------- 

• Finn Bengtsson, finn.bengtsson@riksdagen.se, professor i psykiatrisk behandlings-forskning, Linköpings universitet, riksdagsledamot (M). En av de första i Sverige som insett värdet av EDOR-testet, och som med framgång drivit intresset för metoden även på ministernivå (december 2008), dåvarande äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson. 

• Jan Beskow, jan.beskow@informab.se, professor emeritus och läkare, specialist i psykiatri och socialmedicin. Han har arbetat med självmordsforskning och prevention sedan 1960-talet och är ett tungt och respekterat namn internationellt. 

• Niels Birbaumer, niels.birbaumer@uni-tuebingen.de, professor i psykologi i Tübingen, Tyskland. En av världens främsta neuropsykologer som publicerar sig de högst rankade vetenskapliga tidskrifterna. 

• Wolfgang Kaschka, Wolfgang.Kaschka@zfp-zentrum. de, professor i psykiatri vid det psykiatriska sjukhuset Weissenau i Ravensburg, där forskning löpande bedrivs om elektrodermal hyporeaktivitet i relation med hjärnans elektrofysiologi. 

• Sten Levander, sten@eurocog.eu, professor i psykiatri, Malmö, Europeiska institutet för kognitiv forskning och behandling, EuroCog, och fakulteten för hälsa och välstånd, Malmö. Han är mycket framstående forskare i psykofysiologi, psykiatri och kriminologi och har publicerats sig i ämnet elektrodermal hyporeaktivitet och schizofreni. 

• Heikki Lyytinen, heikki.lyytinen@psyka.jyu.fi, professor i psykologi, universitetet i Jyväskylä, Finland, en av de världsledande inom den särskilda och avancerade vetenskapsgren som omfattar hjärnfunktioner som styr orienteringsreaktionen och dess habituering. 

• Sergio Perez, serper.grm@infomed.sld.cu, professor i psykiatri i Havanna, Kuba. Grundare av den suicidologiska divisionen i världspsykiatriska samfundet, och grundare till World Suicidology Net till vilket han värvat Lars-Håkan Thorell som nationell representant för Sverige. 

• Roland Straub, roland.straub@web.de, en i Tyskland ledande psykolog i Ravensburg, som drivit nära två decenniers forskning om elektrodermal hyporeaktivitet vid depression och genomfört elektrodermala undersökningar av 800 tyska patienter. 

• Mark Williams, mark.williams@psych.ox.ac.uk, professor i klinisk psykologi vid Universitetet i Oxford. Han är en världskänd självmordsforskare med kognitiv ”Mindfulness- terapi” som specialitet. Det är en behandlingsform som på teoretiska grunder är adekvat för hyporeaktiva, de som identifieras genom test med EDOR. 

• Marcin Wojnar, marcin@psych.waw.pl, professor i psykiatri, psykiatriska institutionen vid Medicinska Universitetet i Warszawa. Han planerar forskning med EDOR bland deprimerade och alkoholister eftersom en stor del av alkoholisterna är deprimerade och många begår självmord. 

• Manfred Wolfersdorf, manfred.wolfersdorf@ bezirkskrankenhaus-bayreuth.de, överläkare, professor i psykiatri och chef för stadskliniken i Bayreuth i Tyskland. Han är nummer 1 i Tyskland på området och världskänd Han har bidragit med många av de ovan nämnda 800 tyska patienter som Lars-Håkan Thorell analyserade i somras. Perfekt överensstämmelse med tidigare resultat och nu skriver de minst en vetenskaplig artikel tillsammans. 

• Marie Åsberg, marie.asberg@ki.se, professor emerita vid Karolinska Institutet, fortfarande mycket aktiv forskare och förgrundsgestalt inom psykiatrin i världen. Hon ligger bakom serotonin-hypotesen som styrt en väsentlig del av den biologiska självmordsforskningen i världen. Åsbergs forskargrupp har köpt utrustningen och står hundra procentigt bakom EDOR. De använder metoden sedan ett halvt år i forskning om depression, utmattningssyndro-
m och endokrinologi.

Experten Bos bild
aktieexpert

MMR skrev 27 jul, 16:07

Läste igenom listan på de Key Opinion Leaders som ställt sig bakom och skrivit under på Emotra och deras metod och det är en imponerande samling. Bla ...
Pil nerSe hela citeringen

MMR skrev 27 jul, 16:07

Läste igenom listan på de Key Opinion Leaders som ställt sig bakom och skrivit under på Emotra och deras metod och det är en imponerande samling. Bla annat finns representation i riksdagen i form av riksdagsledamot Finn Bengtsson (M) http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Bengtsson-Finn-0721657655513/ 

Tysklands #1 på området: Manfred Wolfersdorf: Han har bidragit med många av de 800 tyska patienter som Lars-Håkan Thorell analyserade i somras. Perfekt överensstämmelse med tidigare resultat och nu skriver de minst en vetenskaplig artikel tillsammans. 

Karolinska Institutet har redan köpt en maskin och de forskar även i andra användningsområden: Marie Åsbergs forskargrupp har köpt utrustningen och står hundra procentigt bakom EDOR. De använder metoden sedan ett halvt år i forskning om depression, utmattningssyndro-
m och endokrinologi. 

Grymt imponerande och kan CLS presentera en hälften så kvalificerad samling KOL i höst så blir jag mer än nöjd. 

-------------------------------
----------------- 

• Finn Bengtsson, finn.bengtsson@riksdagen.se, professor i psykiatrisk behandlings-forskning, Linköpings universitet, riksdagsledamot (M). En av de första i Sverige som insett värdet av EDOR-testet, och som med framgång drivit intresset för metoden även på ministernivå (december 2008), dåvarande äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson. 

• Jan Beskow, jan.beskow@informab.se, professor emeritus och läkare, specialist i psykiatri och socialmedicin. Han har arbetat med självmordsforskning och prevention sedan 1960-talet och är ett tungt och respekterat namn internationellt. 

• Niels Birbaumer, niels.birbaumer@uni-tuebingen.de, professor i psykologi i Tübingen, Tyskland. En av världens främsta neuropsykologer som publicerar sig de högst rankade vetenskapliga tidskrifterna. 

• Wolfgang Kaschka, Wolfgang.Kaschka@zfp-zentrum. de, professor i psykiatri vid det psykiatriska sjukhuset Weissenau i Ravensburg, där forskning löpande bedrivs om elektrodermal hyporeaktivitet i relation med hjärnans elektrofysiologi. 

• Sten Levander, sten@eurocog.eu, professor i psykiatri, Malmö, Europeiska institutet för kognitiv forskning och behandling, EuroCog, och fakulteten för hälsa och välstånd, Malmö. Han är mycket framstående forskare i psykofysiologi, psykiatri och kriminologi och har publicerats sig i ämnet elektrodermal hyporeaktivitet och schizofreni. 

• Heikki Lyytinen, heikki.lyytinen@psyka.jyu.fi, professor i psykologi, universitetet i Jyväskylä, Finland, en av de världsledande inom den särskilda och avancerade vetenskapsgren som omfattar hjärnfunktioner som styr orienteringsreaktionen och dess habituering. 

• Sergio Perez, serper.grm@infomed.sld.cu, professor i psykiatri i Havanna, Kuba. Grundare av den suicidologiska divisionen i världspsykiatriska samfundet, och grundare till World Suicidology Net till vilket han värvat Lars-Håkan Thorell som nationell representant för Sverige. 

• Roland Straub, roland.straub@web.de, en i Tyskland ledande psykolog i Ravensburg, som drivit nära två decenniers forskning om elektrodermal hyporeaktivitet vid depression och genomfört elektrodermala undersökningar av 800 tyska patienter. 

• Mark Williams, mark.williams@psych.ox.ac.uk, professor i klinisk psykologi vid Universitetet i Oxford. Han är en världskänd självmordsforskare med kognitiv ”Mindfulness- terapi” som specialitet. Det är en behandlingsform som på teoretiska grunder är adekvat för hyporeaktiva, de som identifieras genom test med EDOR. 

• Marcin Wojnar, marcin@psych.waw.pl, professor i psykiatri, psykiatriska institutionen vid Medicinska Universitetet i Warszawa. Han planerar forskning med EDOR bland deprimerade och alkoholister eftersom en stor del av alkoholisterna är deprimerade och många begår självmord. 

• Manfred Wolfersdorf, manfred.wolfersdorf@ bezirkskrankenhaus-bayreuth.de, överläkare, professor i psykiatri och chef för stadskliniken i Bayreuth i Tyskland. Han är nummer 1 i Tyskland på området och världskänd Han har bidragit med många av de ovan nämnda 800 tyska patienter som Lars-Håkan Thorell analyserade i somras. Perfekt överensstämmelse med tidigare resultat och nu skriver de minst en vetenskaplig artikel tillsammans. 

• Marie Åsberg, marie.asberg@ki.se, professor emerita vid Karolinska Institutet, fortfarande mycket aktiv forskare och förgrundsgestalt inom psykiatrin i världen. Hon ligger bakom serotonin-hypotesen som styrt en väsentlig del av den biologiska självmordsforskningen i världen. Åsbergs forskargrupp har köpt utrustningen och står hundra procentigt bakom EDOR. De använder metoden sedan ett halvt år i forskning om depression, utmattningssyndro-
m och endokrinologi.

Det har varit ganska tyst i denna tråden sista tiden trots att Emotra aktien varit en raketaktie senaste månaden med en uppgång på hela 237%.

www.bullstreet.se finns en ny aktuell analys av bolaget från idag 24 September.

Bolaget är fortfarande mycket lågt värderat med hänsyn till marknad och potential.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG