Bonuser och avskedsvederlag i framtiden

Bonuser och avskedsvederlag i framtiden Bevaka tråd

Startad av Urs Hofer

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Urs Hofers bild
aktieexpert

I början av mars folkomröstar Schweizarna om ett förslag som ger dem världens tuffaste regler för bonusar, detta oberoende om folket röster för eller emot. Går förslaget igenom kommer fallskärmar och andra avgångsvederlag att delvis förbjudas och går förslag inte genom kommer de att stark begränsas till ett moderat nivå. I framtiden är det den årliga bolagsstämman (aktieägarna) som beslutar om hur stora bonusar och andra ersättningar skall vara. I Schweiz som i alla andra länder gjorde vissa banker och andra företag stora föreluster och Staten fick rädda dem. Trots det betalade man enorma bonusar till de som var ansvarig för förlusterna och de som fick sparken på grund av sin oduglighet fick enorma avskedsvederlag.
Det var på tiden och man kan bara hoppas att andra länder följer med. Jag tycker att man inte skall belöna oduglighet och misslyckande, däremot kan man rimmlig belöna kunskap och duglighet.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Folkomröstningen är genomförd. Den blev en attack mot fantasibonuser. Det konservativa och ytterst företagsvänliga folket fick nog och tyckte nu räcker det för en och alla gånger. 68 % röstadeför en begränsning av bonusar. Regeringen skall lägga fram definitiva lagförslag. Aktieägarna kommer att få ett avgörande inflytande över vd-ersättningar. Engångsersättningar bli förbjuden vid tillsättningar och avsked. Den som inte håller sig till regeln får räkna med fängelsestraff samt att betala upp till 6 årslöner tillbaka. Företagerorganisationer är rädda att företagen inte kan rekrytera tillräcklig kompetent personal i framtiden.
Det tror jag inte, det är så att direktörer som endast är ut efter ersättningsexcesser ofta inte är de bästa för ett företag. Därtill är det korrekt att ägarna (aktionärerna) får medbestämma.
Det är bättre att folk har möjligheten att vifta med en röstsedel.
I andra länder som är utsatt för den ekonomiska krisen kan det bli så att folket tillgripar till värre tag för att skaffa ordning i systemet för att undvika horrorexcessbonuser.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG