WNT Research en chans man inte får missa

WNT Research en chans man inte får missa Bevaka tråd

Startad av Blast

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

WntResearch ska samarbeta för att utröna hur Foxy-5 fungerar i kombination med immunterapi mot cancer. Vanlig kemoterapi är knappast framtidens sätt att motverka cancertumörtillväxt så det är förstås bra om man redan nu undersöker en sannolikt framtida bättre kombinationsbehandling. Troligen välkomnar Big Pharma detta initiativ.
Nyheten kom 3 februari 2017 :
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=81956

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Sedan aktieanalysen av WntResearch som jag och PhD A-C Engwall gjorde i mars-april 2013 publicerades hade kursen knappt 5-faldigats till årsskiftet 2016/2017 efter att som mest ha 10-faldigats till i början på november 2015. Länkar till ett stort antal aktuella analysavsnitt finns nedan.
Själv har jag, efter att över en månad har passerat sedan bolagspresentationen 11 januari i San Francisco då dess slide 27 av marknaden verkade tolkas som en liten signal att ett partneravtal kan dröja en odefinierad tid efter en Fas II-start positionerat mig som att det numera fortfarande utan att något avtal med Big Pharma har kommit vore kring 30-50 % sannolikhet till att förnuftet får utslag (dvs ett lukrativt avtal nås med en kunnig och insiktsfull Big Pharma) snart eller ganska snart och kring 50-70 % att det i stället först en nyemission kommer till fortsatt löjligt låg och kanske ytterligare kurspressande teckningskurs som gynnar kortsiktiga i stället för befintliga passiva aktieägare.
Presentationer av bolaget kommer enligt olika källor att hållas 8 mars i Göteborg, 21 mars i Köpenhamn och 22 mars i Stockholm, vilket skulle kunna vara ett sedvanligt förfarande inför en ny finansieringsomgång om inget bra avtal kommer före.

xyzs bild
 • xyz
 • Kön: Man
 • Yrke: Hårt jobbande aka...

löparn skrev 19 feb, 19:02

Sedan aktieanalysen av WntResearch som jag och PhD A-C Engwall gjorde i mars-april 2013 publicerades hade kursen knappt 5-faldigats till årsskiftet 20...
Pil nerSe hela citeringen

löparn skrev 19 feb, 19:02

Sedan aktieanalysen av WntResearch som jag och PhD A-C Engwall gjorde i mars-april 2013 publicerades hade kursen knappt 5-faldigats till årsskiftet 2016/2017 efter att som mest ha 10-faldigats till i början på november 2015. Länkar till ett stort antal aktuella analysavsnitt finns nedan.
Själv har jag, efter att över en månad har passerat sedan bolagspresentationen 11 januari i San Francisco då dess slide 27 av marknaden verkade tolkas som en liten signal att ett partneravtal kan dröja en odefinierad tid efter en Fas II-start positionerat mig som att det numera fortfarande utan att något avtal med Big Pharma har kommit vore kring 30-50 % sannolikhet till att förnuftet får utslag (dvs ett lukrativt avtal nås med en kunnig och insiktsfull Big Pharma) snart eller ganska snart och kring 50-70 % att det i stället först en nyemission kommer till fortsatt löjligt låg och kanske ytterligare kurspressande teckningskurs som gynnar kortsiktiga i stället för befintliga passiva aktieägare.
Presentationer av bolaget kommer enligt olika källor att hållas 8 mars i Göteborg, 21 mars i Köpenhamn och 22 mars i Stockholm, vilket skulle kunna vara ett sedvanligt förfarande inför en ny finansieringsomgång om inget bra avtal kommer före.

Bo, du måste lära dig använda punkt i dina texter, otroligt jobbigt att läsa vad du skriver!

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Ett PM om Fas Ib-studien kom nyss https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=82255

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

PM:et 21 februari bekräftade det viktiga fyndet av tydlig relevant biologisk signal som först tillkännagjordes i PM:et 24 november. Det fyndet medförde som "man" kunde inse då att Foxy-5 numera är mycket nära att lyckas i de tre huvudindikationerna bröst-, kolon- och prostatacancer. Det är mer utförligt förklarat här : http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80595&user=9801

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Bokslutsrapporten 24 februari innehöll en offensiv formulering av VD :

"Vi kan se tillbaka på ett produktivt 2016 och bedömer att steget in i fas 2 under 2017 kommer öka värdet i Foxy-5-projektet markant och rendera ett omfattande intresse från omvärlden. Foxy-5 har potential att
radikalt förändra behandlingen av breda grupper cancerpatienter, och vi är fast beslutna om att på ett professionellt och tidseffektivt sätt bidra till att läkemedelskandidaten så snabbt som möjligt blir tillgänglig för de patienter som behöver den. Detta skulle inte bara kunna leda till en minskad dödlighet i cancersjukdomar, utan naturligtvis även gynna våra aktieägare."

Detta är svårt att tolka som något annat än att de relativt fort ("tidseffektivt") hoppas nå ett avtal med Big Pharma
https://press.aktietorget.se/Wntresearch/82343/634195.pdf

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

I alla tre Foxy-5:s huvudindikationer finns det numera in vitro-studier som visar att Wnt-5a kan ha en negativ effekt men det gäller när den binder till receptorn Frizzled-2.
Wnt-5a är en mycket större molekyl än Foxy-5, ca 60 ggr större, och det medför att den lilla Foxy-5-molekylen inte har så många associationspunkter som Wnt-5a att binda till olika Frizzled-receptorer och sannolikt bara binder till Frizzled-5 genom dessbättre vilken både Foxy-5 och Wnt-5a signalerar och ger upphov till antimetastasering i de tre huvudindikationerna. Foxy-5 togs ju kemiskt fram i en nedskalningsprocess som den minsta formylerade molekyl som in vitro behöll sina antimetastaserande egenskaper i bröstcancer så det är inte underligt att den är specialiserad och binder till Frizzled-5.

Därför verkar det som att Foxy-5 har "plockat ur russinen ur antimetastaseringskakan" som Wnt-5a-signalering genom Frizzled-5 innebär överlevnadseffekt-mässigt i de tre huvudindikationerna och därför "momentant" åtminstone teoretiskt skulle kunna ge ännu bättre överlevnadseffekt per signaleringstidsenhet i alla de tre huvudindikationerna.

http://www.loparn.com

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Sammantaget är högt Wnt-5a-uttryck kontra lågt associerat med en gynnsam medianöverlevnadseffekt på i cancersammanhang mycket höga 2-8 år i de tre huvudindikationerna, och detta att det finns ett naturligt protein och målmolekyl i cancer med så gynnsam överlevnadseffekt är sannolikt väldigt ovanligt.
I alla dessa indikationer finns det dessutom mekanistiska resultat som förklarar denna effekt mer eller mindre uttömmande, både på molekylär nivå och cell(rörelse)nivå.

I specifikt fallet koloncancer, dvs Fas II-studiens indikation (ev inkl rektal cancer) finns inte någon visad gynnsam effekt av Wnt-5a som inte även kan väntas uppkomma av Foxy-5.
Däremot finns en negativ mekanistisk effekt av Wnt-5a via Frizzled-2 som dessbättre med stor sannolikhet inte uppkommer av Foxy-5 som är visad signalerar via Frizzled-5 vilken är associerad med olika antimetastaseringseffekter av Wnt-5a och Foxy-5 i de tre huvudindikationerna.

Det ser likartat ut i bröstcancer och prostatacancer, där i båda fallen det finns negativa mekanistiska effekter av Wnt-5a via Frizzled-2, som Foxy-5 sannolikt undviker.
2 av ca 6 gynnsamma signaleringsvägar i bröstcancer är dock Wnt-5a troligen ensamt om (avseende receptorerna Frizzled-3 och RYK) men i praktiken bör det få mindre betydelse, t ex när man har de kraftigt gynnsamma antimetstaseringseffekterna in vivo i möss bevisade som är likartat starka både av Wnt-5a (extern studie) och Foxy-5.

Att kombinera med FOLFOX som görs i Fas II bör sedan inte påverka utfallet av Foxy-5 så mycket, då tidigare Kaplan-Meier-kurvor också är påverkade av kemoterapi om än inte FOLFOX alla 3 komponenter (utom möjligen i ett fall i den externa studien från 2014).
Rent mekanistiskt är det därför uppenbart att Foxy-5 kan väntas fungera bra eller mycket bra i de tre huvudindikationerna.
Den pågående retrospektiva studien om Wnt-5a i koloncancer och rektal cancer för patienter som har behandlats med just FOLFOX kommer ge exaktare besked om detta kan påverka överlevnadseffekten av Wnt-5a.

I slutändan är det dock viktigt att doseringen är bra, behandlingen är tidigt insatt och dess varaktighet tillräckligt länge för att nå optimal effekt av Foxy-5.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

PM i morse.

Det blev således den dosnivå jag gissade på dvs nr 9 med Fas I-studiens beteckningar extrapolerade (1.8 mg/kg) som nu har valts för Fas II-studien.

För tredje gången i PM betonas den viktiga tydliga biologiska signalen av Foxy-5, som innebär tillsammans med tidigare forskning att slutgiltig framgång vetenskapligt sett är mycket sannolik och som borde få BP att bjuda högt för ett avtal/uppköp.


https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=82729

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

löparn skrev 21 mar, 08:03

PM i morse.

Det blev således den dosnivå jag gissade på dvs nr 9 med Fas I-studiens beteckningar extrapolerade (1.8 mg/kg) som nu har valts för Fas ...
Pil nerSe hela citeringen

löparn skrev 21 mar, 08:03

PM i morse.

Det blev således den dosnivå jag gissade på dvs nr 9 med Fas I-studiens beteckningar extrapolerade (1.8 mg/kg) som nu har valts för Fas II-studien.

För tredje gången i PM betonas den viktiga tydliga biologiska signalen av Foxy-5, som innebär tillsammans med tidigare forskning att slutgiltig framgång vetenskapligt sett är mycket sannolik och som borde få BP att bjuda högt för ett avtal/uppköp.


https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=82729

CSO Tommy Andersson framhöll i sin presentation idag att den planerade Fas II-studien har kunnat minskas och bli billigare. Som jag har anat blir primär endpoint metastasering i Fas II-studien vilket ger tidigare utslag, förkortar uppföljning och stärker signifikans allt annat lika.

Han visade också för första gången ett diagram från Fas Ib-studien som indikerade att patienterna fick den allra starkaste biologiska effekten av Foxy-5 på genuttryck i Fas Ib-studien på den dosnivå som låg närmast över Fas I-studiens högsta nivå (dvs 1.8 mg/kg) vilken nu har valts att användas i Fas II-studien, men alla 4 dosnivåer i Fas Ib-studien gav en tydlig signal enligt diagrammet vilket är mycket bra.

Det viktigaste är nämligen ATT en tydlig relevant biologisk signal av Foxy-5 uppkommer som visar att Foxy-5 verkligen når cancercellerna och därmed kan signalera genom dess och Wnt-5a:s gemensamma receptor Frizzled-5 och vilket medför att önskad antimetastaserande signalering högst sannolikt uppkommer i cancerpatienter och vilken i Wnt-5a-fallet är associerad med ökad medianöverlevnad på ca 2-8 år i de tre huvudindikationerna.

Den stora betydelsen av signalen har jag utförligare beskrivit tidigare här :
http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80595&user=9801


Observera att enligt ett som jag bedömer trovärdigt foruminlägg på Placera.nu daterat kl 14.05 22 mars sa Tommy Andersson efteråt att 3 st Big Pharma är intresserade av Foxy-5. Det kan öppna upp för ett riktigt högt avtal gällande Foxy-5 värdemässigt, kanske i paritet med t ex mitt kalkylerade målkursintervall kalkylerat på
http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80563&user=9801

Bolaget borde egentligen officiellt bekräfta detta konkreta intresse från Big Pharma. Det skulle sannolikt medföra kursuppgång och att kassan förstärks med 9-12 Mkr av teckningsoptioner av serie 2 som förfaller i juni !

PhD A-C Engwall kommenterade i kväll :

"Jag tror att de analyserat alla geners mRNA uttryck i det humana genomet. Det är lätt idag då det finns färdiga chip som innehåller allt man behöver. Det komplexa och tidskrävande är analysen efteråt av all information som genereras av experimentet. Patienterna är sin egen kontroll och även om man gör ett urval av de 10 högst uttryckta generna i respektive patient så tror inte att det rör sig om en naturlig variation. Min erfarenhet är att när mRNA ökar i uttryck med en faktor 2 eller mer så rör det sig om ett ordentligt förändring av transkriptionsnivåerna. Detta visar att Foxy-5 når sitt mål dvs cancercellerna och påverkar dem. Man visar att det finns en biologisk effekt på cancercellerna i metastasen eller primärtumören man analyserat. Vilken effekt Foxy-5 har på cancerceller av den typ man studerat vet man från prekliniska studier och djurstudier. Dosen man valt för fas II är ungefär densamma som gett bäst effekt i djurstudier omräknat till människa.

Jag har pratat med Tommy Andersson och min bedömning är att han är en seriös forskartyp som snarare är kritisk och försiktig i sina uttalanden än en säljartyp som är en obotlig optimist och tolkar allt till det bästa. När han uttalar sig optimistiskt om projektet tar åtminstone jag detta som en stark köpsignal."

Presentationen kan ses i efterhand här :
https://wonderland.videosync.fi/2017-03-22-wnt-research?seek=0

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG