WNT Research en chans man inte får missa

WNT Research en chans man inte får missa Bevaka tråd

Startad av Blast

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

löparn skrev 9 sep, 09:09

Dina mindre intelligenta inlägg kunde vi ha besparats.

Surt!, sa räven om rönnbären.
Nu lovar jag att lämna dig ifred.
✌️

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Dagens nyhet 14 september https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=80046
berättade om en studie av Tommy Anderssons forskargrupp från september 2016
http://jeccr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13046-016-0421-0
som visar att det nedströms av Wnt-5a-inducerad sänkt ERK-1/2-signalering uppstår minskad migrering och invadering via CD44 i bröstcancercellinjerna MDA-MB-468 och MDA-MB-231 som normalt har ett lågt uttryck av Wnt-5a. Denna process visades vara oberoende av epitelial-mesenkymal transition (EMT).
CD44 kan därför fungera som en biomarkör för Foxy-5:s antimigrerings- och antinvaderingseffekt i bröstcancer dvs för två olika antimetastaseringseffekter.
Samma studie visade att Wnt-5a motverkar och att ett förlorat Wnt-5a-uttryck i normala bröstepitelceller av typen HB2 främjar en EMT-liknande mekanism, dvs när tumörceller förlorar sin polaritet i epitelet och sin celladhesion och därmed frigörs och kan migrera och invadera.
EMT-processen är starkt evolutionärt bevarad mellan arter.

Eftersom EMT-processen inte påverkas av Wnt-5a i bröstcancercellerna innebär det att Wnt-5a:s gynnsamma överlevnadseffekt på flera år i metastaserande bröstcancer enligt flera olika studier med Kaplan-Meier-diagram i högre grad än tidigare känt måste hänföras till Wnt-5a:s antimigrerings- och antiinvaderingseffekt på bröstcancerceller med lågt eller utraderat uttryck av Wnt-5a.
Det innebär att man i högre grad än tidigare kan hoppas på att de starka in vitro-resultaten och in vivo-resultaten i möss kommer implicera en liknande mycket stor överlevnadseffekt av Foxy-5 som av högt Wnt-5a-uttryck, givet att Fas Ib-studien visar att det biologiska svaret av Foxy-5 är starkt nog och kan upprätthållas tillräckligt länge.
Det verkar alltså som huvudeffekten när det gäller antimetastasering genom Wnt-5a mest sannolikt är att motverka cellers rörelse och invadering av andra organ, dvs detsamma som Foxy-5. In vitro är detta visat med både mänskliga bröstcancerceller och muscancerceller och korsvis med Wnt-5a och Foxy-5.
Wnt-5a-signalering via Frizzled-5 är ämnad att återställas av Foxy-5 som därför har goda förutsättningar att bli ett effektivt antimetastaseringsläkemedel insatt tidigt efter diagnos hos bröstcancerpatienter med ett initialt lågt uttryck av Wnt-5a i primärtumören. Behandlingen kan kombineras med tumörtillväxthämmande medicinering.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Den URSTARKA bröstcancer-"bevisningen" på
http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80204&user=9801
är numera uppdaterad och länkar även till de flesta kända vetenskapliga studier som direkt stödjer Foxy-5/Wnt-5a i bröstcancer.
Speciellt punkterna 1, 7 och 9 är kraftigt förstärkta i vetenskapligt underbyggt "bevishänseende" med ett 15-tal studier.

Observera att ganska få aktörer på marknaden torde inse att punkt 1:s enorma styrka kan vara väl så värdefull i en "bevisning" som en handfull Fas II-data är för sannolikheten att nå framgång.
Vilket annat cancerprojekt innan Fas II än Foxy-5 kan visa en sådan omfattande klinisk överlevnadsrelaterad återkoppling för målmolekylen i ett liknande stort antal oberoende studier på sammanlagt långt över 1000 bröstcancerpatienters primärtumörer ?

WntResearch MÅSTE nu rimligen se till att så fort som möjligt försöka nå ett bra exit-avtal för Foxy-5 för att utnyttja bröstcancerindikationens potential innan patenten går ut 2026-2028. Big Pharma å andra sidan borde lockas av Foxy-5:s enorma marknadspotential som uppgår till storleksordningen av en "trippel-blockbuster" (3 x 1 miljard US dollar per år i försäljning) enbart inom bröstcancer och vilken avtar ju mer avslutade pivotala kliniska studier närmar sig patentutgångarna i tiden.
Ett exit-avtal först efter att den egna planerade Fas II-studien i koloncancer (eller kolorektal cancer) är avslutad omkring 2020-2021 vore för sent för bröstcancerindikationen som då kan bli värdelös för WntResearch ekonomiskt sett.
http://www.loparn.com

börssiarens bild

löparn skrev 19 sep, 19:09

Den URSTARKA bröstcancer-"bevisningen" på
http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80204&user=9801
är numera uppdaterad och länkar även till de fl...
Pil nerSe hela citeringen

löparn skrev 19 sep, 19:09

Den URSTARKA bröstcancer-"bevisningen" på
http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80204&user=9801
är numera uppdaterad och länkar även till de flesta kända vetenskapliga studier som direkt stödjer Foxy-5/Wnt-5a i bröstcancer.
Speciellt punkterna 1, 7 och 9 är kraftigt förstärkta i vetenskapligt underbyggt "bevishänseende" med ett 15-tal studier.

Observera att ganska få aktörer på marknaden torde inse att punkt 1:s enorma styrka kan vara väl så värdefull i en "bevisning" som en handfull Fas II-data är för sannolikheten att nå framgång.
Vilket annat cancerprojekt innan Fas II än Foxy-5 kan visa en sådan omfattande klinisk överlevnadsrelaterad återkoppling för målmolekylen i ett liknande stort antal oberoende studier på sammanlagt långt över 1000 bröstcancerpatienters primärtumörer ?

WntResearch MÅSTE nu rimligen se till att så fort som möjligt försöka nå ett bra exit-avtal för Foxy-5 för att utnyttja bröstcancerindikationens potential innan patenten går ut 2026-2028. Big Pharma å andra sidan borde lockas av Foxy-5:s enorma marknadspotential som uppgår till storleksordningen av en "trippel-blockbuster" (3 x 1 miljard US dollar per år i försäljning) enbart inom bröstcancer och vilken avtar ju mer avslutade pivotala kliniska studier närmar sig patentutgångarna i tiden.
Ett exit-avtal först efter att den egna planerade Fas II-studien i koloncancer (eller kolorektal cancer) är avslutad omkring 2020-2021 vore för sent för bröstcancerindikationen som då kan bli värdelös för WntResearch ekonomiskt sett.
http://www.loparn.com

Totalsågas i analys från svenska dagbladet börsplus tidigare iår.De ger bolaget 5% chans att lyckas och ifrågasätter ledningens engagemang och antyder att det skönmålats då det endast är börsvärdet som sticker ut.

De avråder alla från att äga aktien

xyzs bild
 • xyz
 • Kön: Man
 • Yrke: Hårt jobbande aka...

löparn skrev 19 sep, 19:09

Den URSTARKA bröstcancer-"bevisningen" på
http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80204&user=9801
är numera uppdaterad och länkar även till de fl...
Pil nerSe hela citeringen

löparn skrev 19 sep, 19:09

Den URSTARKA bröstcancer-"bevisningen" på
http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80204&user=9801
är numera uppdaterad och länkar även till de flesta kända vetenskapliga studier som direkt stödjer Foxy-5/Wnt-5a i bröstcancer.
Speciellt punkterna 1, 7 och 9 är kraftigt förstärkta i vetenskapligt underbyggt "bevishänseende" med ett 15-tal studier.

Observera att ganska få aktörer på marknaden torde inse att punkt 1:s enorma styrka kan vara väl så värdefull i en "bevisning" som en handfull Fas II-data är för sannolikheten att nå framgång.
Vilket annat cancerprojekt innan Fas II än Foxy-5 kan visa en sådan omfattande klinisk överlevnadsrelaterad återkoppling för målmolekylen i ett liknande stort antal oberoende studier på sammanlagt långt över 1000 bröstcancerpatienters primärtumörer ?

WntResearch MÅSTE nu rimligen se till att så fort som möjligt försöka nå ett bra exit-avtal för Foxy-5 för att utnyttja bröstcancerindikationens potential innan patenten går ut 2026-2028. Big Pharma å andra sidan borde lockas av Foxy-5:s enorma marknadspotential som uppgår till storleksordningen av en "trippel-blockbuster" (3 x 1 miljard US dollar per år i försäljning) enbart inom bröstcancer och vilken avtar ju mer avslutade pivotala kliniska studier närmar sig patentutgångarna i tiden.
Ett exit-avtal först efter att den egna planerade Fas II-studien i koloncancer (eller kolorektal cancer) är avslutad omkring 2020-2021 vore för sent för bröstcancerindikationen som då kan bli värdelös för WntResearch ekonomiskt sett.
http://www.loparn.com

börssiaren skrev 26 sep, 04:09

Totalsågas i analys

Ny analys från Svenska dagbladet börsplus ute nu.

De ger bolaget 5% chans att lyckas och ifrågasätter ledningens engagemang oc...
Pil nerSe hela citeringen

börssiaren skrev 26 sep, 04:09

Totalsågas i analys

Ny analys från Svenska dagbladet börsplus ute nu.

De ger bolaget 5% chans att lyckas och ifrågasätter ledningens engagemang och antyder att det skönmålats då det endast är börsvärdet som sticker ut.

De avråder alla från att äga aktien

Menar du Peter Bensons undermåliga/dåliga analys från i juni eller något dagsfärskt? (Då jag anser svd börsplus som oseriösa så betalar jag inte pengar för något jag själv gör bättre).

börssiarens bild

löparn skrev 19 sep, 19:09

Den URSTARKA bröstcancer-"bevisningen" på
http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80204&user=9801
är numera uppdaterad och länkar även till de fl...
Pil nerSe hela citeringen

löparn skrev 19 sep, 19:09

Den URSTARKA bröstcancer-"bevisningen" på
http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80204&user=9801
är numera uppdaterad och länkar även till de flesta kända vetenskapliga studier som direkt stödjer Foxy-5/Wnt-5a i bröstcancer.
Speciellt punkterna 1, 7 och 9 är kraftigt förstärkta i vetenskapligt underbyggt "bevishänseende" med ett 15-tal studier.

Observera att ganska få aktörer på marknaden torde inse att punkt 1:s enorma styrka kan vara väl så värdefull i en "bevisning" som en handfull Fas II-data är för sannolikheten att nå framgång.
Vilket annat cancerprojekt innan Fas II än Foxy-5 kan visa en sådan omfattande klinisk överlevnadsrelaterad återkoppling för målmolekylen i ett liknande stort antal oberoende studier på sammanlagt långt över 1000 bröstcancerpatienters primärtumörer ?

WntResearch MÅSTE nu rimligen se till att så fort som möjligt försöka nå ett bra exit-avtal för Foxy-5 för att utnyttja bröstcancerindikationens potential innan patenten går ut 2026-2028. Big Pharma å andra sidan borde lockas av Foxy-5:s enorma marknadspotential som uppgår till storleksordningen av en "trippel-blockbuster" (3 x 1 miljard US dollar per år i försäljning) enbart inom bröstcancer och vilken avtar ju mer avslutade pivotala kliniska studier närmar sig patentutgångarna i tiden.
Ett exit-avtal först efter att den egna planerade Fas II-studien i koloncancer (eller kolorektal cancer) är avslutad omkring 2020-2021 vore för sent för bröstcancerindikationen som då kan bli värdelös för WntResearch ekonomiskt sett.
http://www.loparn.com

börssiaren skrev 26 sep, 04:09

Totalsågas i analys

Ny analys från Svenska dagbladet börsplus ute nu.

De ger bolaget 5% chans att lyckas och ifrågasätter ledningens engagemang oc...
Pil nerSe hela citeringen

börssiaren skrev 26 sep, 04:09

Totalsågas i analys

Ny analys från Svenska dagbladet börsplus ute nu.

De ger bolaget 5% chans att lyckas och ifrågasätter ledningens engagemang och antyder att det skönmålats då det endast är börsvärdet som sticker ut.

De avråder alla från att äga aktien

xyz skrev 26 sep, 11:09

Menar du Peter Bensons undermåliga/dåliga analys från i juni eller något dagsfärskt? (Då jag anser svd börsplus som oseriösa så betalar jag inte penga...
Pil nerSe hela citeringen

xyz skrev 26 sep, 11:09

Menar du Peter Bensons undermåliga/dåliga analys från i juni eller något dagsfärskt? (Då jag anser svd börsplus som oseriösa så betalar jag inte pengar för något jag själv gör bättre).

Japp den kom tidigare i år tydligen,fel info om att den var ny redigerar.
Ja börsplus verkar dåligt insatta i vad de skriver om. De har nyss släppt en annan usel analys som jag tackar för då de bidrar med köpläge i viss aktie.

Huruvida wint analysen är har jag ingen uppfattning om,men som sagt de verkar inte direkt pålästa i vad de skriver om.

Mvh

xyzs bild
 • xyz
 • Kön: Man
 • Yrke: Hårt jobbande aka...

börssiaren skrev 26 sep, 04:09

Totalsågas i analys

Ny analys från Svenska dagbladet börsplus ute nu.

De ger bolaget 5% chans att lyckas och ifrågasätter ledningens engagemang oc...
Pil nerSe hela citeringen

börssiaren skrev 26 sep, 04:09

Totalsågas i analys

Ny analys från Svenska dagbladet börsplus ute nu.

De ger bolaget 5% chans att lyckas och ifrågasätter ledningens engagemang och antyder att det skönmålats då det endast är börsvärdet som sticker ut.

De avråder alla från att äga aktien

xyz skrev 26 sep, 11:09

Menar du Peter Bensons undermåliga/dåliga analys från i juni eller något dagsfärskt? (Då jag anser svd börsplus som oseriösa så betalar jag inte penga...
Pil nerSe hela citeringen

xyz skrev 26 sep, 11:09

Menar du Peter Bensons undermåliga/dåliga analys från i juni eller något dagsfärskt? (Då jag anser svd börsplus som oseriösa så betalar jag inte pengar för något jag själv gör bättre).

börssiaren skrev 26 sep, 11:09

Japp den kom tidigare i år tydligen,fel info om att den var ny redigerar.
Ja börsplus verkar dåligt insatta i vad de skriver om. De har nyss släppt e...
Pil nerSe hela citeringen

börssiaren skrev 26 sep, 11:09

Japp den kom tidigare i år tydligen,fel info om att den var ny redigerar.
Ja börsplus verkar dåligt insatta i vad de skriver om. De har nyss släppt en annan usel analys som jag tackar för då de bidrar med köpläge i viss aktie.

Huruvida wint analysen är har jag ingen uppfattning om,men som sagt de verkar inte direkt pålästa i vad de skriver om.

Mvh

Ja då har jag redan läst den. Oklart om du är ironisk i din kritik mot börsplus, men Peter Benson har ju t.ex. analyserat FPC där det gick ut säljrekommendation, å vi alla vet ju hur bra den analysen va.

Peter Benson som analytiker hade jag aldrig lyssnat på, men det är helt klart intressant med fler infallsvinklar och exempel på hur man inte skall analysera ett papper. Peter saknar oftast fundamentala aspekter och verkar mer skriva från sin egen begränsade kunskapsnivå.

börssiarens bild

xyz skrev 26 sep, 11:09

Menar du Peter Bensons undermåliga/dåliga analys från i juni eller något dagsfärskt? (Då jag anser svd börsplus som oseriösa så betalar jag inte penga...
Pil nerSe hela citeringen

xyz skrev 26 sep, 11:09

Menar du Peter Bensons undermåliga/dåliga analys från i juni eller något dagsfärskt? (Då jag anser svd börsplus som oseriösa så betalar jag inte pengar för något jag själv gör bättre).

börssiaren skrev 26 sep, 11:09

Japp den kom tidigare i år tydligen,fel info om att den var ny redigerar.
Ja börsplus verkar dåligt insatta i vad de skriver om. De har nyss släppt e...
Pil nerSe hela citeringen

börssiaren skrev 26 sep, 11:09

Japp den kom tidigare i år tydligen,fel info om att den var ny redigerar.
Ja börsplus verkar dåligt insatta i vad de skriver om. De har nyss släppt en annan usel analys som jag tackar för då de bidrar med köpläge i viss aktie.

Huruvida wint analysen är har jag ingen uppfattning om,men som sagt de verkar inte direkt pålästa i vad de skriver om.

Mvh

xyz skrev 26 sep, 12:09

Ja då har jag redan läst den. Oklart om du är ironisk i din kritik mot börsplus, men Peter Benson har ju t.ex. analyserat FPC där det gick ut säljreko...
Pil nerSe hela citeringen

xyz skrev 26 sep, 12:09

Ja då har jag redan läst den. Oklart om du är ironisk i din kritik mot börsplus, men Peter Benson har ju t.ex. analyserat FPC där det gick ut säljrekommendation, å vi alla vet ju hur bra den analysen va.

Peter Benson som analytiker hade jag aldrig lyssnat på, men det är helt klart intressant med fler infallsvinklar och exempel på hur man inte skall analysera ett papper. Peter saknar oftast fundamentala aspekter och verkar mer skriva från sin egen begränsade kunskapsnivå.

Nej ingen ironi,har läst en annan analys där som var riktigt usel utan verklighetsförankring men den har gett mig ett fint köpläge i en av mina favoritaktier som jag turligt hade klivit ur innan den usla analysen. Bottenfiske pågår där nu.

Mvh

xyzs bild
 • xyz
 • Kön: Man
 • Yrke: Hårt jobbande aka...

börssiaren skrev 26 sep, 11:09

Japp den kom tidigare i år tydligen,fel info om att den var ny redigerar.
Ja börsplus verkar dåligt insatta i vad de skriver om. De har nyss släppt e...
Pil nerSe hela citeringen

börssiaren skrev 26 sep, 11:09

Japp den kom tidigare i år tydligen,fel info om att den var ny redigerar.
Ja börsplus verkar dåligt insatta i vad de skriver om. De har nyss släppt en annan usel analys som jag tackar för då de bidrar med köpläge i viss aktie.

Huruvida wint analysen är har jag ingen uppfattning om,men som sagt de verkar inte direkt pålästa i vad de skriver om.

Mvh

xyz skrev 26 sep, 12:09

Ja då har jag redan läst den. Oklart om du är ironisk i din kritik mot börsplus, men Peter Benson har ju t.ex. analyserat FPC där det gick ut säljreko...
Pil nerSe hela citeringen

xyz skrev 26 sep, 12:09

Ja då har jag redan läst den. Oklart om du är ironisk i din kritik mot börsplus, men Peter Benson har ju t.ex. analyserat FPC där det gick ut säljrekommendation, å vi alla vet ju hur bra den analysen va.

Peter Benson som analytiker hade jag aldrig lyssnat på, men det är helt klart intressant med fler infallsvinklar och exempel på hur man inte skall analysera ett papper. Peter saknar oftast fundamentala aspekter och verkar mer skriva från sin egen begränsade kunskapsnivå.

börssiaren skrev 26 sep, 12:09

Nej ingen ironi,har läst en annan analys där som var riktigt usel utan verklighetsförankring men den har gett mig ett fint köpläge i en av mina favori...
Pil nerSe hela citeringen

börssiaren skrev 26 sep, 12:09

Nej ingen ironi,har läst en annan analys där som var riktigt usel utan verklighetsförankring men den har gett mig ett fint köpläge i en av mina favoritaktier som jag turligt hade klivit ur innan den usla analysen. Bottenfiske pågår där nu.

Mvh

Ja men då är vi av samma åsikt av Peter Benson som "analytiker". "Tyckare" vore ett bättre namn på hans agerande

börssiarens bild

xyz skrev 26 sep, 12:09

Ja då har jag redan läst den. Oklart om du är ironisk i din kritik mot börsplus, men Peter Benson har ju t.ex. analyserat FPC där det gick ut säljreko...
Pil nerSe hela citeringen

xyz skrev 26 sep, 12:09

Ja då har jag redan läst den. Oklart om du är ironisk i din kritik mot börsplus, men Peter Benson har ju t.ex. analyserat FPC där det gick ut säljrekommendation, å vi alla vet ju hur bra den analysen va.

Peter Benson som analytiker hade jag aldrig lyssnat på, men det är helt klart intressant med fler infallsvinklar och exempel på hur man inte skall analysera ett papper. Peter saknar oftast fundamentala aspekter och verkar mer skriva från sin egen begränsade kunskapsnivå.

börssiaren skrev 26 sep, 12:09

Nej ingen ironi,har läst en annan analys där som var riktigt usel utan verklighetsförankring men den har gett mig ett fint köpläge i en av mina favori...
Pil nerSe hela citeringen

börssiaren skrev 26 sep, 12:09

Nej ingen ironi,har läst en annan analys där som var riktigt usel utan verklighetsförankring men den har gett mig ett fint köpläge i en av mina favoritaktier som jag turligt hade klivit ur innan den usla analysen. Bottenfiske pågår där nu.

Mvh

xyz skrev 26 sep, 15:09

Ja men då är vi av samma åsikt av Peter Benson som "analytiker". "Tyckare" vore ett bättre namn på hans agerande

Löparn har du någon bra förklaring till senaste 3 veckornas ras på 30% för aktien?
Har den varit otroligt övervärderad eller är det någon besvikelse i potten?

Mvh

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG