WNT Research en chans man inte får missa

WNT Research en chans man inte får missa Bevaka tråd

Startad av Blast

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Triggerlistan är utökad för det kommande året :


*Startbesked i juni för Fas I-studien inom cancermetastasering med Foxy-5

*Europapatent för Foxy-5 beviljat

*Usapatent för Foxy-5 beviljat

*Initiering av preklinisk studie gällande en äggstockscancer-modell med Foxy-5

*Utfall av preklinisk studie gällande en koloncancer-modell med Foxy-5

*Utfall i Q4 2013 – Q1 2014 av Fas I-studien inom cancermetastasering med Foxy-5

*Utfall av preklinisk studie gällande en äggstockscancer-modell med Foxy-5

*Eventuell exit – uppköp av Foxy-5-projektet eller bolaget i Q4 2013-Q2 2014

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Fas I-studien kan bädda för uppköp

Uppköp möjliggörs av att Foxy-5:s effekt på halten tumörceller i blodet hos cancerpatienter ska mätas i Fas I-studien vilket är vetenskapligt visat att ha ett bra prognosvärde för sjukdomen.

Fas I-studien som inleds inom kort med Foxy-5 är doseskalerande och görs på patienter med metastatisk bröst-, kolon- och prostatacancer för att studera toxicitet (giftighet), farmakokinetik (läkemedlets omsättning i kroppen) och farmakodynamik (läkemedlets effekt) i människa och därmed även eventuellt få indikationer på antimetastatisk effekt av Foxy-5 genom att mäta halten cirkulerande tumörceller före och efter medicineringen. Eftersom Fas I-studien görs på patienter och undersöker viss effekt på sjukdomen påminner den om en Fas I/IIa-studie.

Man uppskattar att antalet sådana tumörceller bara är 1-10 st per ml blod hos dessa patienter och att endast 1/10000 av dessa ger upphov till en metastas. Därför är det logiskt att en sänkning av halten kan spela en avgörande roll för att förhindra att en metastas att bildas.

En extern studie från 2005 styrker det och den visade bl a att man hittade tumörceller i blodet hos dubbelt så många patienter (88 %) med sämre utveckling av metastatisk bröstcancer under studiens gång jämfört med hos de (44 %)med en bättre utveckling.

http://clincancerres.aacrjournals.org/content/11/10/3678.full


Det finns en omfattande review från 2011 som redogör för många liknande fynd som visar att halten cirkulerande tumörceller är en stark och pålitlig indikator på sjukdomsprognosen.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3107794/

För koloncancer gäller också att halten tumörceller ger en indikation på sjukdomens prognos enligt denna review från 2010.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20143276


Även för prostatacancer är halten cirkulerande tumörceller före och efter behandling en indikator på sjukdomsprognosen dessutom utan tröskelvärden enligt denna review från 2011.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21680546

Om Foxy-5 signifikant minskar halten tumörceller i blodet är det därför en första tydlig indikation på att det är effektivt mot metastatisk bröstcancer även hos människor.

WntResearch förväntar sig att studien kommer omfatta mellan 24 och 30 patienter beroende på hur Foxy-5 tolereras. Studien beräknas vara avslutad omkring Q4 2013 - Q1 2014.

Av ovanstående framgår att det kan vara en ganska stor möjligt att bolaget eller Foxy-5-projektet köps upp, uppskattningsvis för 1-2 miljarder kr dvs motsvarande ungefär 75-150 kr per aktie, om Fas I-studien visar en signifikant minskad halt tumörceller i blodet efter att Foxy-5 har getts till patienterna och även har befunnits säkert. Med tanke på att marknaden uppgår till omkring 75 miljarder kr för dessa tre indikationer och den starka prekliniska forskningen är det inget högt pris. Foxy-5 kan bli ett av de 8 mest sålda cancerläkemedlen med sitt potentiellt revolutionerande antimetastaskoncept. Dessa sålde för mellan 14 och 40 miljarder kr för några år sedan.

Att Foxy-5 verkligen kommer sänka halten cirkulerande tumörceller hos dessa cancerpatienter är sannolikt efter de positiva prekliniska studierna och att dessutom man har validerat verkningsmekanismen med studier på patienter som visar att högt uttryck av Wnt-5a i primärtumören är associerat med mindre metastasering och bättre sjukdomsprognos.

Det finns dessutom en långsiktig potential inom äggstockscancer för Foxy-5 som en köpare bör värdera om WntResearch inte behåller projektet.

http://hem.passagen.se/fingerpr/loparn/PDF/WntResearch.pdf

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Bröstcancer-caset är urstarkt. Det är faktiskt så att man redan i samband med musmodellen av bröstcancer och Foxy-5 som reducerade metastaseringen med 70-90 %, ÄVEN testade BÅDE Foxy-5 och Wnt-5a var för sig in vitro i mänskliga bröstcancercellkulturer och faktiskt även i motsvarande muscancerceller (samma typ av cellinje) och direkt observerade överensstämmande effekt på metastasering via motverkande av migrering och invadering.

Att man på detta sätt först visat ATT Foxy-5 ger effekt i levande djur och sedan i cellkulturer från både djur och människa "behandlar" med Wnt-5a för sig och och Foxy-5 för sig och får samma antimetastaseffekt är en urstark indikation på Foxy-5:s effekt i Fas I-studiens bröstcancerpatienter.
Det är nästan ett bevis.

I cellkulturerna ger man inte Foxy-5 via injektion i en hel levande kropp, men de har gjort molekylen stabil, och toxicitetrisken bedöms som låg, så allt talar faktiskt för att det i bröstcancerfallet kommer fungera.

Studien nås här i sin helhet :

http://clincancerres.aacrjournals.org/content/14/20/6556.long

För kolon- och prostatacancer har man (ännu) inte gjort eller slutfört (kolon-cancer lär pågå) djurförsök där Foxy-5 ges, men eftersom man gjort samma upptäckt som för bröstcancer att Wnt-5a är lågt uttryckt eller saknas hos patienter med dålig sjukdomsprognos talar allt för att även där blir effekten densamma dvs Foxy-5 motverkar metastasering.
Man har dock även där gjort prover i cellkulturer med liknande direkt observerad effekt av Foxy-5 och Wnt-5a var för sig, respektive enbart Wnt-5a (eftersom man i ena fallet inte hade tagit fram Foxy-5 då).

Så det mesta talar för att Foxy-5 fungerar i alla tre fallen, och kanske även på äggstockscancer.
Och bröstcancer-fallet är allra starkast utforskat och med entydigt positiva indikationer in vivo i djurmodell och in vitro både i djur och människo-cellkulturer och både för Wnt-5a och Foxy-5.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Fas I-studien (eller snarare Fas I/IIa) är nu startad enligt dagens PM som ger bra kurseffekt.
Man meddelar även att man ska bredda patientunderlaget så studien går smidigare.

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=66224

Fortfarande extremt lågt värderad aktie på risk/reward.
Analys med målkurs 82 kr.
http://hem.passagen.se/fingerpr/loparn/PDF/WntResearch.pdf

Senast betalt 11.90 kr efter att aktien bottnade i djup rekyl nyligen strax under 10 kr.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Ett USA-patent har beviljats enligt en länk
http://www.highbeam.com/doc/1P3-3036302651.html

Rimligen borde det kunna komma ett PM från WntResearch om att patentansökan i USA, som är den största marknaden tillsammans med Europa, är beviljad och som är relaterad till Box-5-projektet.

Det ligger nu närmare tillhands att t ex även den viktiga Foxy-5-patentansökan i USA eller EU om antimetastasering oxå beviljas eftersom det andra patentet nu är godkänt i USA och Foxy-5-relaterade redan är godkänt i 3 andra länder.

Med denna positiva kursreaktion på ett Box-5 - relaterat patent i USA utan PM från bolaget, så skulle Foxy-5-dito i USA eller EU med PM kunna ge ATH, vilket vore väldigt fundamentalt motiverat liksom ett kursintervall på 25-40 kr.


Min fru kommenterade det Box-5-projektet i analysen så här:


Vid andra typer av cancer, t.ex., malignt melanom producerar cellerna höga nivåer av Wnt-5a som korrelerar med hur aggressivt en cancertumör utvecklas och sprids. Tommy Anderssons forskargrupp studerar mekanismen bakom detta samband och har tagit fram en peptid, Box-5, som kan blockera effekten av Wnt-5a. Detta projekt är i preklinisk fas och det återstår att se huruvida Box- 5 har någon effekt på tumören och metastaseringen i djurförsök. Anledningen till att olika tumörer beter sig olika med avseende på Wnt-5a är inte förvånande och är naturligtvis beroende av vilken typ av ursprungscell som omvandlats till
cancercell och även av andra faktorer som indirekt eller direkt påverkar samma signaleringsmekanism.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

löparn skrev 8 aug, 12:08

Ett USA-patent har beviljats enligt en länk
http://www.highbeam.com/doc/1P3-3036302651.html

Rimligen borde det kunna komma ett PM från WntResearch ...
Pil nerSe hela citeringen

löparn skrev 8 aug, 12:08

Ett USA-patent har beviljats enligt en länk
http://www.highbeam.com/doc/1P3-3036302651.html

Rimligen borde det kunna komma ett PM från WntResearch om att patentansökan i USA, som är den största marknaden tillsammans med Europa, är beviljad och som är relaterad till Box-5-projektet.

Det ligger nu närmare tillhands att t ex även den viktiga Foxy-5-patentansökan i USA eller EU om antimetastasering oxå beviljas eftersom det andra patentet nu är godkänt i USA och Foxy-5-relaterade redan är godkänt i 3 andra länder.

Med denna positiva kursreaktion på ett Box-5 - relaterat patent i USA utan PM från bolaget, så skulle Foxy-5-dito i USA eller EU med PM kunna ge ATH, vilket vore väldigt fundamentalt motiverat liksom ett kursintervall på 25-40 kr.


Min fru kommenterade det Box-5-projektet i analysen så här:


Vid andra typer av cancer, t.ex., malignt melanom producerar cellerna höga nivåer av Wnt-5a som korrelerar med hur aggressivt en cancertumör utvecklas och sprids. Tommy Anderssons forskargrupp studerar mekanismen bakom detta samband och har tagit fram en peptid, Box-5, som kan blockera effekten av Wnt-5a. Detta projekt är i preklinisk fas och det återstår att se huruvida Box- 5 har någon effekt på tumören och metastaseringen i djurförsök. Anledningen till att olika tumörer beter sig olika med avseende på Wnt-5a är inte förvånande och är naturligtvis beroende av vilken typ av ursprungscell som omvandlats till
cancercell och även av andra faktorer som indirekt eller direkt påverkar samma signaleringsmekanism.

WntResearch väljer tydligen att inte skicka ut något PM om patentet i fråga, pga att Box-5-projektet inte är i fokus nu (men kan bli senare).
VD har svarat om detta så här enligt Placera.nu-forum-inlägg kl 14.36 idag :

"Ja, det er Box-5 patentet som nu er godkendt.
Vi har nu vendt det endnu engang i firmaet og mener ikke at det er materielt for vores nuværende fokus. Det er dog vigtigt mht fremtidig udvikling. Vi har derfor igen besluttet ikke at udsende en presse meddelelse om dette.

Tak for din store og vedvarende interesse- håber at du vil blive ved

Mange gode hilsner

Nils "

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Uppgången fortsätter i potentiellt åter glödheta WntResearch efter sommartorkan kanske delvis orsakat av den ökade aktiviteten i aktien sedan beviljandet av den Box-5-relaterade patentansökan nyligen - vilken dock i sig inte är SÅ viktig i nuläget men mer viktig när Foxy-5-projektet är färdigutvecklat eller sålt.

Kursen stängde över 13 kr för första gången sedan i maj när det blev klart att Fas I-studien fick genomföras. Rimligen var det många tvivlare och mindre pålästa som sålde i rekylen och vinsthemtagningen ned från 16 till knappt 10 kr i juni.

Eftersom Fas I-studien är oblindad borde det vara möjligt att positiva resultat släpps redan innan studien är färdig om man tydligt ser att Foxy-5 sänker tumörcellhalten hos flera patienter med bröst-, kolon- och/eller prostatacancer.
Mot bakgrund av den ännu extremt låga aktievärderingen m a p risk/reward känns det därför relativt motiverat att släppa data som annars kanske skulle kunna läcka ut och snedfördela informationen i marknaden.
Det finns redan minst ett svensk exempel där få positiva resultat släppts sannolikt för att underlätta en nyintroduktion med nyemission.

Aktien borde snarare kosta 25-40 kr och ändå vara mycket billig på risk/reward men då värderad i linje med några andra lågvärderade biotechaktier.

Analys med expertkompetens : http://hem.passagen.se/fingerpr/loparn/PDF/WntResearch.pdf

Triggers som kan hjälpa upp värderingsnivån :

*Europapatent för Foxy-5 beviljat

*Usapatent för Foxy-5 beviljat

*Initiering av preklinisk studie gällande en äggstockscancer-modell med Foxy-5

*Utfall av preklinisk studie gällande en koloncancer-modell med Foxy-5

*Utfall i Q4 2013 – Q1 2014 av Fas I-studien inom cancermetastasering med Foxy-5

*Utfall av preklinisk studie gällande en äggstockscancer-modell med Foxy-5

*Eventuell exit – uppköp av Foxy-5-projektet eller bolaget i Q4 2013-Q2 2014

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Uppgången fortsätter nu i rask takt, detta efter att EN enda större placerare via SHB verkar ha köpt nära 100 000 aktier bara idag, efter att ha startat köpen nyligen.

Detta visar tydligt vad som kan hända i WntResearch när någon placerare med lite större köpbehov höjer kursen för att fylla ordern.

Tänk vad som skulle ske när fler lite större placerare blir intresserade, insatta och oxå köper. Då har vi en rimligare värdering inom sikte långt innan Fas I-resultat.

Det visar oxå att väldigt stor andel av befintliga aktier nu bör ägas av insatta som inte säljer bort sig i onödan.

Forskarpatent Syd som är under avveckling och har pressat kursen hela våren och sommaren har nu haft goda chanser att rea fler aktier, om de har några kvar vilket jag iofs gissar att de har men sannolikt inte fler än att de oxå bromsar säljandet när de ser vad EN köpare gör för kursen.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Det har kommit nya intressanta studier om Wnt-5a, varav den eförsta publicerades härom dagen.

WntResearch-anknutne forskaren Tommy Andersson m fl har alltså studerat undergruppen kvinnliga premenopaus-bröstcancerpatien-
ter där man bl a visar att för östrogen receptor-positiva som är i majoritet av alla i undergruppen är Wnt-5a en mycket god prognosindikator på sjukdomens svårighet.

Den är tydligen bättre än andra biomarkörer och skulle därför kanske kunna bli ett nytt diagnosintrument, förutom en effektiv utgångspunkt för ett antimetastasläkemedel i form av den redan framtagna hexapeptiden Foxy-5 som kopierar en liten del av Wnt-5a.

Sammantaget är den nya studien i linje med tidigare Wnt-5a-forskning men mer djupgående för premenopaus-patienterna, samt
"Conclusively, our results suggest that loss of Wnt-5a is a valuable prognostic marker in premenopausal breast cancer patients in particular in patients with ER-positive tumors and out-performed conventional prognostic factors in this subset of patients."

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0070890"We conclude that WNT5A inhibits metastasis through down-regulation of multiple cell movement pathways by regulating transcript levels and splicing of key genes like Cd44."

-------------------------------
-------------------------

Den andra artikeln från tidigare i år behandlar forskning som ytterligare försöker och lyckas klarlägga Wnt-5a:s förmåga att hämma metastasering på cell-signaleringsnivå och genuttrycksnivå.

Allmänt sett så stärker sådan här forskning Foxy-5-projektet caset eftersom de finner alltmer detaljerat hur Wnt-5a verkar och att det överensstämmer med vad som man funnit i tidigare studier.

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0058329

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

AstraZeneca köper cancerforkning i preklinisk fas för 1.5-3.5 miljarder kr beroende på milestonesutfall.

Det är alltså ett hyfsat miljardbelopp för bolag i tidigare utvecklingsskede än WntResearch Foxy-5-projekt.

Det lutar nog alltmer åt att ett eventuellt uppköp efter Fas I inte blir i klassen 1-2 miljarder kr utan snarare 2-4 miljarder kr med tanke på de priser som betalas och den väldigt stora marknadspotentialen för Foxy-5.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG