WNT Research en chans man inte får missa

WNT Research en chans man inte får missa Bevaka tråd

Startad av Blast

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 66
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Europapatent kommer !

https://register.epo.org/application?documentId=EV4PVBIY3148FI4&number=E...

Ett PM från WntResarch som bekräftar detta måste komma inom kort om denna fina nyhet.
Därmed blir patentportföljen för världens första specialiserade antimetastatiska läkemedelskandidat Foxy-5-projektet med stor framgångschans i princip komplett :
USA, Europa, Kanada (alla erhållna i år), Kina, Japan och Australien.

Kurspressen som är enorm nu givet en fantastiskt bra risk reward måste rimligen vändas till uppgång likt i januari förr eller senare. De stora placerarna har uppenbarligen ännu inte hittat till WntResearch.

Målkursen är preciserad till 174 kr, senast betalt obegripligt låga 15.40 kr. Ändå ingår inte Box 5-projektet i värderingen där f ö ett USA-patent erhålls i fjol.
Min och PhD Ann-Cathrin Engwalls aktieanalys visar att SÄRSKILT bröstcancerindikationen, dvs den som "Poster-demonstrerades" på världens viktigaste cancerkongress ASCO i Chicago härom dagen, har mycket hög sannolikhet att lyckas i Fas I-II tack vare den kompletta "bevisningen" med mycket starka resultat in vitro och in vivo och dessutom med validerande patientdata. http://www.infoom.se/mysite/index.php?user=9801

Interimsdata från den pågående Fas I-studien kan väntas i sommar och/eller höst. De blir kraftigt kursdrivande om halten cirkulerande tumörceller (CTC) har hunnit sänkas på de 1-2 initiala dosnivåerna där denna biomarkör används dvs på dosnivåerna 4-5 räknat från start.
En signifikant sänkning är ett tillräckligt kriterium för en signifikant bra antimetastatisk effekt. Omvänt innebär dock inte en utebliven sådan effekt på CTCs att "loppet är kört" eftersom Fas I-studien är så liten och Foxy-5 kan verka antimetastatiskt även efter att cancercellerna har lämnat blodbanan vilket inte syns på CTC-värdena.

Urstarkt köp på risk/reward i WntResearch.
Marknadens sannolikhet lägst värderade biotechaktie där givetvis risknivån absolut sett ändå på sedvanligt sett är mycket hög.

Björnboms bild

löparn skrev 5 jun, 19:06

Europapatent kommer !

https://register.epo.org/application?documentId=EV4PVBIY3148FI4&number=E...

Ett PM från WntResarch som bekräftar detta måste...
Pil nerSe hela citeringen

löparn skrev 5 jun, 19:06

Europapatent kommer !

https://register.epo.org/application?documentId=EV4PVBIY3148FI4&number=E...

Ett PM från WntResarch som bekräftar detta måste komma inom kort om denna fina nyhet.
Därmed blir patentportföljen för världens första specialiserade antimetastatiska läkemedelskandidat Foxy-5-projektet med stor framgångschans i princip komplett :
USA, Europa, Kanada (alla erhållna i år), Kina, Japan och Australien.

Kurspressen som är enorm nu givet en fantastiskt bra risk reward måste rimligen vändas till uppgång likt i januari förr eller senare. De stora placerarna har uppenbarligen ännu inte hittat till WntResearch.

Målkursen är preciserad till 174 kr, senast betalt obegripligt låga 15.40 kr. Ändå ingår inte Box 5-projektet i värderingen där f ö ett USA-patent erhålls i fjol.
Min och PhD Ann-Cathrin Engwalls aktieanalys visar att SÄRSKILT bröstcancerindikationen, dvs den som "Poster-demonstrerades" på världens viktigaste cancerkongress ASCO i Chicago härom dagen, har mycket hög sannolikhet att lyckas i Fas I-II tack vare den kompletta "bevisningen" med mycket starka resultat in vitro och in vivo och dessutom med validerande patientdata. http://www.infoom.se/mysite/index.php?user=9801

Interimsdata från den pågående Fas I-studien kan väntas i sommar och/eller höst. De blir kraftigt kursdrivande om halten cirkulerande tumörceller (CTC) har hunnit sänkas på de 1-2 initiala dosnivåerna där denna biomarkör används dvs på dosnivåerna 4-5 räknat från start.
En signifikant sänkning är ett tillräckligt kriterium för en signifikant bra antimetastatisk effekt. Omvänt innebär dock inte en utebliven sådan effekt på CTCs att "loppet är kört" eftersom Fas I-studien är så liten och Foxy-5 kan verka antimetastatiskt även efter att cancercellerna har lämnat blodbanan vilket inte syns på CTC-värdena.

Urstarkt köp på risk/reward i WntResearch.
Marknadens sannolikhet lägst värderade biotechaktie där givetvis risknivån absolut sett ändå på sedvanligt sett är mycket hög.

Det ska bli roligt att följa och se vad som händer! :)

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 66
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Visserligen är det kanske inte 100 % säkert att WntResearch väljer att nu acceptera den föreslagna lydelsen och därmed få patentet beviljat nu (se alternativen 2.1 och 2.2 som bolaget kan välja mellan enligt länken i mitt förra inlägg), men det vore väl lite märkligt om man inte gör det, även om det krävs patentexpertis m m för att tolka och koppla ihop detta med Foxy-5:s "situation" och de andra ländernas exakta patentformuleringar etc.

Patentbyråkrati verkar f ö mer snårig och svårtolkad än svensk skattelagstiftning ! (åtminstone för de med aktierna i kapitalförsäkring :-) )

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 66
 • Yrke: Nej men är aktiep...

PM kommer, har VD idag bekräftat i mail, dvs om Europatent-nyheten !

"Vi er ved at lave en PM"

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 66
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Med tanke på Aktietorgets regler, tycker jag att ett PM om detta borde ha kommit före handelsöppningen.
Eftersom kursen stigit under någorlunda hygglig omsättning hittills idag är det sannolikt vissa förväntningar i marknaden.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 66
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Idag kom så PM:et som bekräftade det jag fann redan i torsdags kväll :

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=70043

Aktien steg hyggligt sista 45 minuter till 18 kr när nyheten hade blivit officiell, men det är en lååång bit till den riskvägda målkursen 174 kr 2014 och ett rimligt kursintervall på 50-100 kr jämfört med branschens aktier.

Analys : http://www.infoom.se/mysite/index.php?user=9801

Björnboms bild

löparn skrev 10 jun, 21:06

Idag kom så PM:et som bekräftade det jag fann redan i torsdags kväll :

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=70043

Aktien steg hyggligt sista...
Pil nerSe hela citeringen

löparn skrev 10 jun, 21:06

Idag kom så PM:et som bekräftade det jag fann redan i torsdags kväll :

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=70043

Aktien steg hyggligt sista 45 minuter till 18 kr när nyheten hade blivit officiell, men det är en lååång bit till den riskvägda målkursen 174 kr 2014 och ett rimligt kursintervall på 50-100 kr jämfört med branschens aktier.

Analys : http://www.infoom.se/mysite/index.php?user=9801

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 66
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Nu finns publicerat en ny, denna gång extern, studie med starka antimetastatiska resultat in vivo och in vitro-resultat för prostatacancer-indikationen som inte hade in vivo-resultat vad jag sett hittills.

http://www.bone-abstracts.org/ba/0003/ba0003OC5.4.htm

Foxy-5 kan återställa Wnt-5a-signalering för de som behöver det dvs t ex prostatacancerpatienter med lågt eller inget uttryck av Wnt-5a.

Marknadens billigaste biotechaktie är på gång igen...

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 66
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Även om en vetenskaplig artikel ännu inte har publicerats rörande de nya fynden för Wnt-5a inom prostatacancer, utan datan härör från ett presenterat abstract på en kongress nyligen http://www.ectscongress.org/2014/index.aspx , är resultaten så intressanta och starka att sannolikheten för framgång i Fas I OCH II för WntResearchs Foxy-5-projekt inom prostatacancer kan justeras upp och jämställas med bröstcancerindikationens 70 % redan nu.

Att även minskad tumörtillväxt in vitro och in vivo av Wnt-5a-singalering uppkommer är extra intressant eftersom det utvidgar Wnt-5a:s signaleringens anticancereffekt-mekanismer. Liknande har dock redan observerats inom t ex äggstockscancer.

Ur vår nyss uppdaterade aktieanalys :

2014 presenterades ett abstract till en extern studie inom prostatacancer med imponerande starka effektresultat in vivo och in vitro. Förutom en stark antimetastatisk effekt uppkom även en tumörväxthämmande effekt vid högt uttryck av Wnt-5a :

"In vitro, WNT5A overexpression reduced proliferation by 39% in PC3 cells and simultaneously induced apoptosis twofold (as determined by caspase 3/7 activation, annexin V/PI-positive cells, PARP cleavage, and DNA fragmentation). Knock-down of WNT5A yielded opposite results. Similar effects were seen in C42B and MDA-PCa-2b."

" In vivo, subcutaneous tumor growth and tumor growth within the bone microenvironment was inhibited in WNT5A-overexpressing PC3-Luc cells as compared to PC3-Luc cells (−90% and −85%, P<0.05). Moreover, while 80% of the mice receiving PC3-Luc cells developed bone metastasis and bone lesions, overexpression of WNT5A abolished this process."
http://www.infoom.se/mysite/index.php?user=9801

Den riskvägda målkursen är höjd till 202 kr 2014, dvs över 10 ggr nuvarande aktiekurs indikerande en extremt bra risk/reward.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 66
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Nytt PM om Box-5 och framsteg inom malignt melanom !

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=70058

Observera att PM:et nyss INTE gäller det externa abstractet om urstarka anticancerresultat som avsåg prostatacancer som behandlades i mitt förra inlägg. Det gällde ju Foxy-5-projektet.

Nu gäller det Box-5 som ytterligare stärker framgångschanserna inom malignt melanom efter utökat vetenskapligt stöd.

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=70058

WntResearch har potential inom minst 13 olika cancerindikationer...

Målkursen är idag alltså höjd till 202 kr, helt utan Box-5-projektet som PM:et gällde, och bara beräknad på 3 indikationer dvs bröst-, kolon- och prostatacancer där bevisningen är allra starkast för att resultaten in vitro och in vivo är överförbara på cancerpatienter.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG