Resumé för diskussion

Resumé för diskussion Bevaka tråd

Startad av Martin Vidhall

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Martin Vidhalls bild

Vi tänkte att ni i fortsättningen ska få chansen att kommenterat/diskutera resumén från månadsbrevet. Från och med nu kommer den därför att publiceras i denna tråd.


Resumé September
September blev en bra börsmånad och OMX steg 3,5 %. OMX föll dock tillbaka i slutet av månaden. Septembers uppgång kan förklaras av ett par positiva nyheter.

I Sverige mottogs riksbankens besked med glädje att man sänker räntan, med 0,25 procentenheter till 1,25. Många hade annars befarat att riksbanken, som de senaste åren haft en mer defensiv hållning inför räntesänkningar, skulle lämna räntan oförändrad. Förhoppningen är nu att räntesänkningen ska få fart på den svenska ekonomin. I Europa är det framför allt två besked som gett investerarna hopp. Först har den Europeiska Centralbanken (ECB) lovat fortsatta stödåtgärder till Europas problemekonomier. ECB har t.ex. flaggat för att köpa obegränsat med spanska statsobligationer, även om Spanien då formellt måste ansluta sig till euroländernas stödprogram. Detta har tolkats som positivt eftersom det hjälper till att pressa ned de spanska ränteutgifterna.

Månadens andra positiva nyhet lämnades av den tyska författningsdomstolen som godkände Tysklands deltagande i den europeiska räddningsfonden ESM. Anledningen till att deltagandet krävde ett domstolsbeslut var att kritiska grupper påstått att Tysklands deltagande strider mot den tyska grundlagen.
Ett ”nej” från författningsdomstolen och ESM:s existens hade varit hotad då Tyskland står för 27 procent av räddningsfondens volym. I och med beskedet är det fritt fram för räddningsfondens skapande. Enligt planen ska fonden i mitten på 2014 ha tillgång till ett kapital på 700 miljarder euro, vilket ska hjälpa till att stötta krisande banker och länder.

Marknaderna reagerade även positivt när amerikanske centralbankschefen Bernanke meddelade att man kommer att genomföra en ny omgång kvantitativa lättnader. Federal Reserve ämnar köpa bostadsobligationer för 40 miljarder dollar per månad vilket gör att de totala stimulanserna nu uppgår till 80 miljarder dollar per månad. Iden bakom både de europeiska och amerikanska stimulanserna är att realtillgångar som t.ex. aktier ska stiga när marknaden tillförs nytt kapital. Förhoppningen är sedan att stigande börser ska få fart på tillväxten i den verkliga ekonomin, dvs. i produktionen av varor och tjänster.

En del kritik riktas mot stimulansåtgärderna där vissa menar att kapitalinjektionerna inte når den verkliga ekonomin utan enbart bidrar till en ökad skuldsättning. Effekten från den senaste åtgärden verkar ha avtagit då börsens uppgång avstannat. Detta kan jämföras med tidigare stimulanser då den positiva effekten av dessa likartade nyheter höll i sig betydligt längre.
Det de flesta är överens om är att stimulanserna ger världens ledare välbehövlig tid till att hitta en ny långsiktig lösning, men frågan är hur väl tiden har utnyttjats? De flesta konjunkturindikatorerna pekar nu nedåt. Antalet varsel om uppsägning i augusti ökade till 38 000 jämfört med 25 000 under samma period förra året. Trenden i Sverige är nu tydlig med ett stigande antal varsel sedan i våras. Förutom att börsen fortsätter att stiga ser det därmed allt annat än ljust ut.

Samtidigt ska man komma ihåg vändningen ofta kommer när det ser som mörkast ut. Stämmer detta kanske vi får se en vändning för världsekonomin redan under nästa år.

Martin Vidhalls bild

Oktober är historiskt sett en av börsens absolut sämsta månader. Mycket på grund av att flera av historiens kraftigaste börsras inträffat just i oktober. I år fick vi visserligen inte uppleva något börsras men OMX föll ändå traditionsenligt och slutade månaden på minus 1,5 %.

Fortfarande är det Europas skuldkris och problemekonomierna Grekland, Italien och Spanien som upptar marknadernas uppmärksamhet. Två beslut som står på tur är om Spanien tillslut ska kasta in handuken och söka stöd från Europeiska Centralbanken samt om Grekland ska få grönt ljus för nästa utbetalning av sitt nödlån. Det spekuleras i att Grekland förmodligen kommer få nästa utbetalning godkänd trots att man inte lyckats uppfylla alla delar av de krav som ställts på landet.

Även i Sverige ser det mörkare ut. Många förutser att arbetslösheten kommer att öka under 2013. Ett tydligt tecken på att den svenska ekonomin är på väg att bromsa in var publiceringen av Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarrometer. Barrometerindikatorn föll till 92,3 jämfört med 95,6 i september. Därmed indikeras att tillväxten i den svenska ekonomin är betydligt svagare än normalt. Även andra indikatorer som ”konsumenternas samlade förväntningar” och ”konfidensindikatorn för det totala näringslivet” visade på svagare siffror jämfört med i september. Allt är dock inte nattsvart då Sveriges situation fortfarande är betydligt bättre jämfört med nästan alla andra EU länder. En liten ljusglimt för svenska företag är också att kronan under oktober försvagats mot andra valutor. Detta är glädjande då svenska produkter och tjänster återigen blir billigare vilket bör gynna exportindustrin. En del påstår att detta visar på fördelen med att stå utanför eurosamarbetet eftersom vår krona kan fungera som en stötdämpare för ekonomiska nedgångar.

Oktober betyder också att det är dags för nästa omgång kvartalsrapporter. Hittills har rapporterna visat blandade resultat. Tex. kom Volvo med, vad analytikerna beskrev som en katastrofrapport medan lastbilskollegan Scania fick tummen upp då man lyckades överträffa förväntningarna. Talande för den rådande situationen är att Scanias vinst faktiskt minskade jämfört med förra året. Anledningentill att rapporten beskrevs som lyckad var att det förutspådda vinstfallet blev mindre än väntat. Detta är vad som utmärkt tolkningarna av flertalet rapporterande bolag hösten 2012. Mindre minskad vinst än förväntat, tummen upp, större vinstfall än förväntat, tummen ned.

Frågan är när blickarna på allvar ska vändas mot andra sidan atlanten och USA. Det har säkert inte undgått någon att det snart är dags för presidentval. Den amerikanska ekonomin fortsätter att hacka sig fram, visserligen med tillväxt men utan att ta fart på allvar. Det som spökar mest för Obama är den höga arbetslösheten som inte vill minska.Enligt många bedömare är det ekonomin som tillslut kommer att avgöra kampen mellan Romney och Obama. Det kan vara positivt för Obama att det amerikanska inköpsindexet nu verkar ha bottnat. Eftersom inköpsindex historiskt sett är starkt kopplat till börsens utveckling finns det därmed hopp om en fortsatt stigande börs i USA.

Efter valet väntar en rejäl pärs, om det vill sig illa,nämligen USA:s utgiftstak och den ”the fiscal cliff”. Senast demokrater och republikaner skulle komma överens om ett ökat utgiftstak visade de djup oenighet vilket fick världens börser på fall när USA:s kreditbetyg sänktes för första gången i historien. Hurdet kommer att gå denna gång är svårt att säga i nuläget men säkert i alla fall är att problemet måste lösas innan årets slut. Vi börsfantanster lär därför uppleva ett intressant och händelserikt slut på året.

Jan Axings bild
aktieexpert

Lustigt det där med oktober månad. Historiskt är det en svagt positiv månad men alla minns den som den som haft de stora krascherna vilket gör det lätt att tro att det är en dålig månad. Augusti och september är båda negativa månader historiskt.

November och december är båda positiva månader.

Martin Vidhalls bild

Jan Axing skrev 5 nov, 12:11

Lustigt det där med oktober månad. Historiskt är det en svagt positiv månad men alla minns den som den som haft de stora krascherna vilket gör det lät...
Pil nerSe hela citeringen

Jan Axing skrev 5 nov, 12:11

Lustigt det där med oktober månad. Historiskt är det en svagt positiv månad men alla minns den som den som haft de stora krascherna vilket gör det lätt att tro att det är en dålig månad. Augusti och september är båda negativa månader historiskt.

November och december är båda positiva månader.

Japp, nu när du säger det så har jag för mig att du nämnt detta förut. Skräckmånad hade kanske varit en bättre beskrivning för oktober än en av historiens absolut sämsta månader. Dock intressant att de flesta trots allt betraktar som en dålig börsmånad trots att den nu är historiskt positiv. Men beror väl på att plusmånaderna kanske inte utmärker sig historiskt på samma sätt som de stora rasen.

Martin Vidhalls bild

Börsåret 2012 blev betydligt lugnare än 2011. Även om vi under året har fått se tillfälliga nedgångar och världsekonomins utveckling hela tiden oroat investerarna, har vi sluppit den panik och de börsfall som präglade 2011. Istället har börsen under hela 2012 visat på en relativt stabil utveckling och OMX ser nu ut att sluta året på nånstans kring 12 procent plus. Årets nyhetsflöde har dominerats av allt annat än positiva tongångar. Nyheterna under året har bland handlat om:

- Grekland och den eviga följetongen runt landets kamp mot sitt budgetunderskott. Vi har i år bland annat fått se ett nyval och läst om ständiga demonstrationer mot de nedskärningar landet genomför för att få nya nödlån utbetalda.

- Spanien har under 2012 på allvar gjort entré på scenen som en stark kandidat till att kvala in som Europas problemekonomi nummer två efter Grekland. Landets ekonomiska utveckling underåret har på många sätt varit katastrofal. En kraschad fastighets-marknad har lett till att EU nu tvingats rycka ut med ett kapitaltillskott för att rädda landets banker. Dessutom visar landet mindre imponerande siffror med en minskad BNP, ett ökat budgetunderskott och en arbetslöshet på ca 25 procent vilket är klart högst i EU.

- I USA blev Obama omvald som president. Första uppgiften på dagordningen är att hantera det amerikanska budgetunderskottet där USA runt årsskiftet kommer att nå den maximala nivån för hur stor den amerikanska statsskulden enligt lagen får vara. Obama måste innan dess komma överens med republikanerna om en uppgörelse gällande ett nytt högre skuldtak. Annars slår det fiskala stupet med automatiska nedskärningar in, vilket inte skulle vara bra vare sig för USA eller världen i övrigt. USA har under året visat på tillväxt samt en minskad arbetslöshet. Dock går återhämtningen efter finanskrisen långsammare än vad bedömarna tidigare trott.

- Även tillväxtmarknaderna har under året bidragit med oro. Det är framförallt Kina och dess tillväxt som spökat. En del menar att landets tillväxt bromsar in vilket givetvis skulle vara negativt för en redan ansträngd världsekonomi. Under årets slut kom det dock positiva signaler om ökad ekonomisk aktivitet vilket väcker hopp om att man även 2013 ska fungera som en motor för världsekonomins återhämtning.

- Läget för den svenska ekonomin har under året sett allt mörkare ut. De flesta ekonomiska indikatorerna är negativa och antalet varsel om uppsägningar har ökat under året. För att få fart på konjunkturen annonserade riksbanken under december ytterligare en räntesänkning. Mycket tyder också på att det kommer fler räntesänkningar nästa år allt för att få fart på ekonomin.

Vi kan även konstatera att de svenska företagens samlade vinster för 2012 förväntas sjunka med 13 procent jämfört med 2011. Att börsen trots dystra nyheter och ett vinstfall för företagen ändå har stigit med drygt 10 procent kan vid en första anblick verka ologiskt. Det finns dock som alltid en rad förklaringar.

- Företagens vinster föll visserligen men det är långt ifrån samma vinstfall som många fruktade när det såg som värst ut 2011. Företagen klarar sig också mycket bättre om vi jämför med finanskrisen 2008. Dessutom förväntas vinsterna åter öka under nästa år och som vi vet brukar börsen ligga före konjunkturen och stiga på förväntningar.
- Det råder även brist på placeringsalternativ för den som vill högre avkastning på sitt kapital. Ränteläget är fortsatt lågt och inget tyder på att räntorna kommer att stiga avsevärt den närmaste tiden. Detta gör att börsen säkert är lockande för många jämfört med bankkontot. Speciellt som utdelningarna i många börsbolag för tillfället är högre än räntan som bankerna kan erbjuda.

- De kvantitativa lättnader som många av världens centralbanker under året genomfört har bidragit med likviditet till det finansiella systemet. Stora delar av denna likviditet har letat sig in till aktiemarknaden vilket bidragit till uppgången. Inför 2013 pekar mycket på att de kvantitativa lättnaderna kommer att fortsätta. Exempelvis aviserade den amerikanska centralbanken FED nyligen att man nu ämnar utöka sina köp av statsobligationer.

Sammanfattningsvis inför 2013 ser det fortsatt mörkt ut för världsekonomin. Många av problemen som framför allt Europa och USA stod inför i början på 2012 finns fortfarande kvar.Samtidigt finns det en del som talar för en fortsatt börsuppgång. Man ska även komma ihåg att det ofta är totalt oväntade händelser som påverkar börsen mest. Tsunamin i Japan 2011 var till exempelvis totalt oväntad och inte heller var det många som förutsåg de utlösande faktorerna i finanskrisen, nämligen att Lehman Brothers skulle gå i konkurs.

AktieExperterna har under året fortsatt att utvecklas. Såväl antalet besökare som antalet inlägg ökar stadigt. När vi summerar 2012 har sidan haft över 65 000 besökare som tillsammans skrivit över 6 000 inlägg vilket är en klar ökning jämfört med 2011. Jag och Johan vill passa på att tacka alla som under 2012 bidragit till att göra AktieExperternas till en av Internets bästa och mest seriösa mötesplatser för småsparare. Med varandras hjälp är jag övertygad om att vi under 2013 får bra avkastning på våra investeringar. God Jul och ett Gott Nytt Investeringsår önskar AktieExperterna.

Bara trevligt med en aktör som lockar de mer seriösa siare.

Vill även höja upp er annonsering hos Cornucopia som säkerligen bidrar till ett högre kunnande i forumdelen.

Tack för ett intressant år!

Johan Didrons bild

Brolija skrev 22 dec, 20:12

Bara trevligt med en aktör som lockar de mer seriösa siare.

Vill även höja upp er annonsering hos Cornucopia som säkerligen bidrar till ett högre ku...
Pil nerSe hela citeringen

Brolija skrev 22 dec, 20:12

Bara trevligt med en aktör som lockar de mer seriösa siare.

Vill även höja upp er annonsering hos Cornucopia som säkerligen bidrar till ett högre kunnande i forumdelen.

Tack för ett intressant år!

Tack själv Brolija för dina trevliga inslag och intressanta analyser. Vi hoppas att vi kan växa och frodas så fler seriösa och duktiga skribenter hittar till oss 2013.

Martin Vidhalls bild

Vi har fått en positiv start på börsåret 2013. Årets första månad dominerades av en utbredd optimism på ett sätt som varit sällsynt de senaste åren. Januari som normalt brukar vara en bra börsmånad hade inga problem att leva upp till förväntningarna och OMX steg med 5,7%.

En bidragande orsak till optimismen var att demokrater och republikaner lyckades enas om en kompromiss gällande USA:s budgettak. Man lyckades därmed i sista stund undvika ”det fiskala stupet” som annars skulle aktiveratautomatiska budget-åtstramningar och skattehöjningar. I skuldkrisens Europa har marknaderna lugnat ned sig. Medierna fokuserar inte lika mycket på Europas problemekonomier. Samtidigt har Spaniens fått se marknadsräntorna för sin statsskuld sjunka till hanterliga nivåer. Kanske är det just ett minskat fokus dessa länder behöver för att i lugn och ro kunna ta tag i sina problem.

I Asien börjar allt fler uppmärksamma att Tokyobörsen nu har sin längsta obrutna uppåtgående trend på väldigt många år. Detta är resultatet av de ekonomiska stimulanser som på senare tid införts i landet. Att den japanska ekonomin ser ut att vakna till liv igen är även positivt för världsekonomin då en ökad ekonomisk aktivitet i Japan bidrar med en ökad efterfrågan globalt. Man bör dock påminna sig om att Japan fortfarande inte lyckats återhämta sig efter den stora börskraschen 1989.

I Sverige bjöd konjunkturinstitutets barometer för januari på blandade signaler. Visserligen ser det fortsatt mörkt ut för den svenska industrin där det för tillfället råder negativa tongångar. Hushållen överraskade positivt då det noterades en ökad optimism. Den samlade bilden hos de flesta analytikerna är att den svenska ekonomin ska bottna under vintern för att sedan inleda en återhämtning under andra halvan av året. En ökad optimism hos hushållen kan därför ses som ett första steg mot att den svenska ekonomin ska ta fart igen.

Allt som allt ser läget för världsekonomin bättre ut än på länge. Merparten av börsens analytiker är också positiva och tror på en börsuppgång under 2013, men det kan vara läge för att höja ett varningens finger. Vi har tidigare år sett att situationen snabbt kan förändras. Börsen har också en tendens att inleda sina nedgångar just när alla är som mest positiva. Det är t.ex. lätt att glömma att lösningen på hotet om ”det fiskala stupet” bara är en tillfällig kompromiss. Det enda politikerna i USA egentligen åstadkommit är att skjuta upp problemet i tre månader sedan är det dags för nya förhandlingar. Skulle dessa förhandlingar gå trögt vilket en del tyder på är risken stor att oron återvänder och sprider sig till resten av världen. Förutom makrosituationen kan även företagens utveckling ses som ett hot mot en fortsatt börsuppgång. I takt med att börsen stiger skruvas förväntningarna på företagens vinstutveckling upp. Skulle företagen inte klara av att leva upp till kraven finns det en risk för att uppgången stannar av och till och med vänder nedåt. Stundande bolagsrapportering kommer säkerligen att analyseras noggrant och kanske vet vi bättre vilka förväntningar vi ska ha på 2013 efter rapportfloden.

Martin Vidhalls bild

Februari blev en relativt lugn börsmånad. OMX steg inledningsvis med stöd av samma optimism som dominerade januari. Oro över utgången av det italienska valet gjorde dock att uppgången kom av sig i slutet av månaden och OMX slutade på +2,5%.

Precis som i januari valde investerarna att fokusera på positiva konjunktursignaler istället för världsekonomins alla problem som fortfarande inte är lösta. Det som främst glädjer är att den amerikanska konjunkturstatistiken fortsätter att visa bra siffror.
Detta förstärker bilden av att det pågår en återhämtning i den amerikanska ekonomin. I Europa går visserligen återhämtningen betydligt trögare men även här finns det positiva signaler. Bland annatvisade ett index från EU-kommissionen att framtidstron i euroområdet ökar. Index för framtidstro har i och med uppgången i februari nu ökat
fyra månader i rad vilket ger hopp inför fortsättningen av året.

Även om allt mer pekar mot att världsekonomin är på rätt väg finns det fortfarande gott om oroshärdar som snabbt kan göra att läget förvärras. Italien gick i slutet på månaden till val med en för analytikerna icke tillfredställande utgång. Ingen sida lyckades få en klar majoritet vilket är oroande då Italien med sina ekonomiska problem behöver en regering med ett brett stöd som kan ta nödvändiga beslut för att på bästa sätt hantera landets budgetunderskott och statsskuld. Marknaden svarade direkt med höjda italienska räntor. Om landet inte lyckas enas om ett trovärdigt regeringsalternativ fruktar många att oron ska sprida sig till fler europeiska länder.

Ett annat orosmoln i Europa är Storbritannien och landets allt mer utbredda EU motstånd. Landets premiärminister David Cameron har efter stora påtryckningar utlovat en folkomröstning om ett brittiskt EU utträde vid en vinst i nästa val. Detta kan även kortsiktigt leda till problem i samarbetet med övriga EU länder.

Även i USA har läget förvärrats då demokrater och republikaner inte lyckats att komma överrens om villkoren för en höjning av landets budgettak vilket innebär att automatiska budgetnedskärningar slår in. President Barack Obama har under månaden varnat för att detta garanterat kommer att få allvarliga konsekvenser för den amerikanska ekonomin och nu är man alltså redan där.

Under februari har nästan alla börsens bolag hunnit komma med sina årsrapporter. Rapporterna bjöd i stort sett inte på några överraskningar men analytikerna har trots detta sänkt
vinstprognoserna för 2013. Att många bolag idag är högt värderade är inget problem så länge konjunkturen fortsätter att förbättras eftersom en starkare konjunktur förr eller senare leder till att vinstprognoserna höjs igen. Skulle konjunkturuppgången däremot stanna av eller försvagas blir
fallhöjden för många aktier betydligt större. Detta bäddar för ett fortsatt spännande börsår!

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG