BÖRSBUBBLOR OCH BÖRSKRASCHER

BÖRSBUBBLOR OCH BÖRSKRASCHER Bevaka tråd

Startad av Urs Hofer

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Magnus skrev 2 sep, 09:09

Jag håller självklart med om att staten ska stifta lagar, däremot inte om att staten ska vara med och konkurrera. Anledningen till de tär att det aldr...
Pil nerSe hela citeringen

Magnus skrev 2 sep, 09:09

Jag håller självklart med om att staten ska stifta lagar, däremot inte om att staten ska vara med och konkurrera. Anledningen till de tär att det aldrig kan bli konkurrens på lika villkor. Staten kommer alltid att ha fördelar i form av billigare lånemöjligheter vilket snedvrider konkurrensen.

Bankstödsproblemet är lite mer komplicerat än bara stöd eller inte stöd. Förr i tiden valde man den bank som man litade på, dvs den som man kunde få tillbaka sina pengar ifrån. Räntan spenade här en underordnad roll. (I sammanhanget kan nämnas att p den tiden var inflationen begränsad tack vara guldmyntfoten.) I takt med att staten tagit över individens ansvar för att välja bank, i form av bankgarantier mm så är det helt plötsligt inte längre så viktigt att välja en säker bank. Numera väljer vi den bank som ger bäst ränta utan att fundera en sekund över varför den banken ger så bra ränta. I många fall beror det på att sagda bank inte kan låna pengar alls av andra banker, eftersom de inte är kreditvärdiga. Ytterligare en effekt av detta blir att staten känner sig tvingad att utöka sitt ansvar då banker går under, genom stöd och rädddningspaket. Nu har vi dock kommit ganska långt ifrån vad som är marknadsekonomi.

Urs Hofer skrev 2 sep, 09:09

Finns det banker som man kan lita på trots risken av en dominoeffekt som en bankkonkurs av en annan bank skulle medföra? Ett annat risiko i Sverige är...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 2 sep, 09:09

Finns det banker som man kan lita på trots risken av en dominoeffekt som en bankkonkurs av en annan bank skulle medföra? Ett annat risiko i Sverige är att Svenska banker tidigare gav bostadslån utan att låntagaren saknar eget kapital för en insats. Det lär trots bolånedak fortsätta
För säkerhetsskull anlitar jag tre banker i tre olika länder.

Eira skrev 6 sep, 18:09

Först till jag säga tack till alla tidigare inläggsförfattare på tråden, det är stimulerande och lärorikt att läsa era åsikter.
Jag är vare sig aktie...
Pil nerSe hela citeringen

Eira skrev 6 sep, 18:09

Först till jag säga tack till alla tidigare inläggsförfattare på tråden, det är stimulerande och lärorikt att läsa era åsikter.
Jag är vare sig aktieexpert eller väl insatt i makroekonomi men funderar mycket kring dessa frågor, speciellt innan och under finanskrisen. Räntepolitik och social företagsamhet är det jag känner starkt för.
Jag förstår att det är många faktorer som spelar in som jag inte känner till men detta är vad jag grubblat på:
Det första tecknet på missförhållande som jag la märke till med ett ganska okunnigt öga, innan finanskrisen slog till med dunder och brak, var hur de svenska och amerikanska biljättarnas utveckling inte följde efterfrågan på mindre, energisnålare bilar... Eller rättare sagt omställningen var på väg, men 10 år för sent, utvecklingen lågt långt efter andra tillverkare. Som boende i Göteborg med Volvo som en av de större arbetsgivarna så oroade jag mig för detta, tyckte det var oansvarigt att inte satsa när allt pekar på höjda CO2 skatter och så småningom högre oljepriser, iom att råvaruuttaget på längre sikt kommer bli mindre och troligtvis dyrare per fat. Min gissning är att de har ett så nära samarbete med oljeindustrin att en annan utveckling inte gjorts möjlig, alternativt ren okunskap i företagsledningen.
Sen började biljättarna falla en efter en, kvar fanns en massa avställda arbetare med lån på sina hus (i USA främst), och faktumet att utan den stora arbetsgivaren, medräknat alla underleverantörer i beroendeställning, i bygden så var husen värda intet eller en bråkdel av köpesumman.
Detta är ett problem på mindre orter, i större städer finns mycket större arbetsmarknad och i fallet med min hemstad så är det även stor inflyttning, dvs priserna kommer inte sjunka dramatiskt, köptrycket är för högt och ombildning av hyresrätter till bostadsrätter fortsätter.
Varför blir vissa bostäder så felvärderade av bankerna? I en kommun med en stor arbetsgivare så kommer självklart huspriserna störtdyka så fort företaget flyttar eller går i konkurs. Idag är tillverkningsindustrin extremt rörlig, borde inte bankerna och företagen i fråga ta större ansvar?
Mina enda konkreta förslag på en lösning för de mindre städerna är inte upplyftande: att företagen flyttar till större städer, att de subventionerar eller hyr ut bostäder till sina anställda (kanske i samarbete med kommunen), eller att bankerna inte lånar ut pengar till bostäder med så hög risk för värdeminskning.
Hur kan man få dessa marknader att fungera på små orter?
Tacksam för svar och tankar kring detta!

Bostadsmarknaden är ett kapitel för sig i Sverige på grund att den är hänsynslös reglerad. Den är så reglerad att ingen har intresse att bygga och hyra ut eller bara hyra ut bostäder. Man tror att hyrorna skock - stigar om man avreglerar bostadsmarknaden. Det är helt fel tänkt. I Finland avreglerades bostadsmarknaden i sin tid som i alla andra länder. Det förde omedelbar med sig att hyrorna sjönk då utbudet omedelbar steg. Plötsligt fans det tillräcklig med hyresbostäder. Tidigare placerade man i bostäder men hyrde inte ut dem, de stådd tom tills de någongång såldes (med god mariginal) men sedan blev det fart, de blev omedelbar uthyrd. Jag känner faktisk inget land som har en reglerad hyresmarknad kvar utan Sverige och eventuell Nordkorea.

Johan Didrons bild

Johan Didron skrev 21 aug, 18:08

Man får känslan av att denna krisen är uppbyggd till stor del av rädsla och spekulationer. Framför allt när börsen reagerar på minsta lilla nyhet.

D...
Pil nerSe hela citeringen

Johan Didron skrev 21 aug, 18:08

Man får känslan av att denna krisen är uppbyggd till stor del av rädsla och spekulationer. Framför allt när börsen reagerar på minsta lilla nyhet.

Detta får en att undra om alla krisens räddningspaket som tagits fram, inverkat till en direkt förändring, eller om förändringen i själva verket beror på att människor psykologiska inställning? Dvs. man har lugnats av nyheten att det finns en räddning som löser den djupa krisen? Eller är det en kombination av båda dessa faktorer tro?

Urs Hofer skrev 23 aug, 09:08

Jag tror att finanskrisen har efter allt som har hänt övergått till en total förtroandekris. Man kan med rätt fråga sig:
Hur kan man tro på bankerna ...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 23 aug, 09:08

Jag tror att finanskrisen har efter allt som har hänt övergått till en total förtroandekris. Man kan med rätt fråga sig:
Hur kan man tro på bankerna när de själv inte tror på varann?.

Hur kan man tro på företagssystem som använder statsstöd för att kunna betala ut megabonusar fantasilöner och avgångsvederlag i mångmiljonsklass?

Kan man tro på våra beslutsfattare som godkänner sådant?

Hur kan man tro på ratingagenturerna när de inte kan skilja mellan skräp-
och bra papper?

Hur kan man tro på övervakningsmyndigheterna när de inte märker någonting fast det brinner bakom knutarna?

Hur kan man tro på analytikerna när den ena säger behåll, den andra köp och den tredje sälj?

Hur kan man tro på statsekonomerna när de alltid:
1.Först förnekar alla problem.
2.Sedan medger att det möjligtvis finns lite problem.
3.Därefter förklarar att det finns problem.
4.Som följande steg förklarar att problemet är allvarligt men snabbt övergående.
5.Sedan äntligen kommer fram till att läget är allvarligt och att problemen inte kan lösas så fort.
6.Till sist förklarar att allt lutar åt helvete men samtidigt försöka få folket att tro att man absolut inte kunde veta att problemen är så väldigt stora då läget var så komplicerat .
7. I detta skede börjar man redan försiktigt förklara att problemen är så stora att de inte kan lösas inom överskådlig framtid och man hoppas att det ekonomiska systemet inte kollapsar.
8. Sedan börjar man förklara att systemet med 50 % säkerhet inte kollapsar.

Det klassiska uttrycket för detta förfarande kallar man salamitaktik (den borde vara straffbar).
Orsaken att man använder sig av den är att fast man vet sanningen så vågar man inte komma ut med den på en gång. De ansvariga räknar med att de kan på detta sätt behålla sina arbetsplatser och privilegier!

Allt detta är orsaken till att marknaden och privatpersonerna inte mera tror på beslutsfattarna som påstår att allt är inte deras utan spekulanternas fel. Felet är dock att man inte är kapabel att övervaka marknaden på ett vettig sätt

Hej Urs

Letade fram ovan inlägg som du postade för nästan exakt ett års sedan då detta forumet startades. Din redogörelse om finansvärlden känns ganska aktuell idag, eller vad tycker du?

Är vi kanske på steg 4 nu? =)

Urs Hofers bild
aktieexpert

Johan Didron skrev 21 aug, 18:08

Man får känslan av att denna krisen är uppbyggd till stor del av rädsla och spekulationer. Framför allt när börsen reagerar på minsta lilla nyhet.

D...
Pil nerSe hela citeringen

Johan Didron skrev 21 aug, 18:08

Man får känslan av att denna krisen är uppbyggd till stor del av rädsla och spekulationer. Framför allt när börsen reagerar på minsta lilla nyhet.

Detta får en att undra om alla krisens räddningspaket som tagits fram, inverkat till en direkt förändring, eller om förändringen i själva verket beror på att människor psykologiska inställning? Dvs. man har lugnats av nyheten att det finns en räddning som löser den djupa krisen? Eller är det en kombination av båda dessa faktorer tro?

Urs Hofer skrev 23 aug, 09:08

Jag tror att finanskrisen har efter allt som har hänt övergått till en total förtroandekris. Man kan med rätt fråga sig:
Hur kan man tro på bankerna ...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 23 aug, 09:08

Jag tror att finanskrisen har efter allt som har hänt övergått till en total förtroandekris. Man kan med rätt fråga sig:
Hur kan man tro på bankerna när de själv inte tror på varann?.

Hur kan man tro på företagssystem som använder statsstöd för att kunna betala ut megabonusar fantasilöner och avgångsvederlag i mångmiljonsklass?

Kan man tro på våra beslutsfattare som godkänner sådant?

Hur kan man tro på ratingagenturerna när de inte kan skilja mellan skräp-
och bra papper?

Hur kan man tro på övervakningsmyndigheterna när de inte märker någonting fast det brinner bakom knutarna?

Hur kan man tro på analytikerna när den ena säger behåll, den andra köp och den tredje sälj?

Hur kan man tro på statsekonomerna när de alltid:
1.Först förnekar alla problem.
2.Sedan medger att det möjligtvis finns lite problem.
3.Därefter förklarar att det finns problem.
4.Som följande steg förklarar att problemet är allvarligt men snabbt övergående.
5.Sedan äntligen kommer fram till att läget är allvarligt och att problemen inte kan lösas så fort.
6.Till sist förklarar att allt lutar åt helvete men samtidigt försöka få folket att tro att man absolut inte kunde veta att problemen är så väldigt stora då läget var så komplicerat .
7. I detta skede börjar man redan försiktigt förklara att problemen är så stora att de inte kan lösas inom överskådlig framtid och man hoppas att det ekonomiska systemet inte kollapsar.
8. Sedan börjar man förklara att systemet med 50 % säkerhet inte kollapsar.

Det klassiska uttrycket för detta förfarande kallar man salamitaktik (den borde vara straffbar).
Orsaken att man använder sig av den är att fast man vet sanningen så vågar man inte komma ut med den på en gång. De ansvariga räknar med att de kan på detta sätt behålla sina arbetsplatser och privilegier!

Allt detta är orsaken till att marknaden och privatpersonerna inte mera tror på beslutsfattarna som påstår att allt är inte deras utan spekulanternas fel. Felet är dock att man inte är kapabel att övervaka marknaden på ett vettig sätt

Johan Didron skrev 29 aug, 16:08

Hej Urs

Letade fram ovan inlägg som du postade för nästan exakt ett års sedan då detta forumet startades. Din redogörelse om finansvärlden känns gan...
Pil nerSe hela citeringen

Johan Didron skrev 29 aug, 16:08

Hej Urs

Letade fram ovan inlägg som du postade för nästan exakt ett års sedan då detta forumet startades. Din redogörelse om finansvärlden känns ganska aktuell idag, eller vad tycker du?

Är vi kanske på steg 4 nu? =)

Dagens finanskrisen beror helt klart åter på en systemfel som den gång är helt politiskt och därför långvarig. Tills man enar sig politiskt inom EU och i de enskilda länderna är en lång väg och problemet löser sig antagligen förhoppningsvis kort före totalkollapsen är ett faktum!

Johan Didrons bild

Urs Hofer skrev 23 aug, 09:08

Jag tror att finanskrisen har efter allt som har hänt övergått till en total förtroandekris. Man kan med rätt fråga sig:
Hur kan man tro på bankerna ...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 23 aug, 09:08

Jag tror att finanskrisen har efter allt som har hänt övergått till en total förtroandekris. Man kan med rätt fråga sig:
Hur kan man tro på bankerna när de själv inte tror på varann?.

Hur kan man tro på företagssystem som använder statsstöd för att kunna betala ut megabonusar fantasilöner och avgångsvederlag i mångmiljonsklass?

Kan man tro på våra beslutsfattare som godkänner sådant?

Hur kan man tro på ratingagenturerna när de inte kan skilja mellan skräp-
och bra papper?

Hur kan man tro på övervakningsmyndigheterna när de inte märker någonting fast det brinner bakom knutarna?

Hur kan man tro på analytikerna när den ena säger behåll, den andra köp och den tredje sälj?

Hur kan man tro på statsekonomerna när de alltid:
1.Först förnekar alla problem.
2.Sedan medger att det möjligtvis finns lite problem.
3.Därefter förklarar att det finns problem.
4.Som följande steg förklarar att problemet är allvarligt men snabbt övergående.
5.Sedan äntligen kommer fram till att läget är allvarligt och att problemen inte kan lösas så fort.
6.Till sist förklarar att allt lutar åt helvete men samtidigt försöka få folket att tro att man absolut inte kunde veta att problemen är så väldigt stora då läget var så komplicerat .
7. I detta skede börjar man redan försiktigt förklara att problemen är så stora att de inte kan lösas inom överskådlig framtid och man hoppas att det ekonomiska systemet inte kollapsar.
8. Sedan börjar man förklara att systemet med 50 % säkerhet inte kollapsar.

Det klassiska uttrycket för detta förfarande kallar man salamitaktik (den borde vara straffbar).
Orsaken att man använder sig av den är att fast man vet sanningen så vågar man inte komma ut med den på en gång. De ansvariga räknar med att de kan på detta sätt behålla sina arbetsplatser och privilegier!

Allt detta är orsaken till att marknaden och privatpersonerna inte mera tror på beslutsfattarna som påstår att allt är inte deras utan spekulanternas fel. Felet är dock att man inte är kapabel att övervaka marknaden på ett vettig sätt

Johan Didron skrev 29 aug, 16:08

Hej Urs

Letade fram ovan inlägg som du postade för nästan exakt ett års sedan då detta forumet startades. Din redogörelse om finansvärlden känns gan...
Pil nerSe hela citeringen

Johan Didron skrev 29 aug, 16:08

Hej Urs

Letade fram ovan inlägg som du postade för nästan exakt ett års sedan då detta forumet startades. Din redogörelse om finansvärlden känns ganska aktuell idag, eller vad tycker du?

Är vi kanske på steg 4 nu? =)

Urs Hofer skrev 29 aug, 17:08

Dagens finanskrisen beror helt klart åter på en systemfel som den gång är helt politiskt och därför långvarig. Tills man enar sig politiskt inom EU oc...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 29 aug, 17:08

Dagens finanskrisen beror helt klart åter på en systemfel som den gång är helt politiskt och därför långvarig. Tills man enar sig politiskt inom EU och i de enskilda länderna är en lång väg och problemet löser sig antagligen förhoppningsvis kort före totalkollapsen är ett faktum!

Verkar som att vi befinner oss i fas 5 just nu?

"5. Sedan äntligen kommer fram till att läget är allvarligt och att problemen inte kan lösas så fort."

Ekonomer spår nu gemensamt en avsevärt minskad tillväxt 2011.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Johan Didron skrev 29 aug, 16:08

Hej Urs

Letade fram ovan inlägg som du postade för nästan exakt ett års sedan då detta forumet startades. Din redogörelse om finansvärlden känns gan...
Pil nerSe hela citeringen

Johan Didron skrev 29 aug, 16:08

Hej Urs

Letade fram ovan inlägg som du postade för nästan exakt ett års sedan då detta forumet startades. Din redogörelse om finansvärlden känns ganska aktuell idag, eller vad tycker du?

Är vi kanske på steg 4 nu? =)

Urs Hofer skrev 29 aug, 17:08

Dagens finanskrisen beror helt klart åter på en systemfel som den gång är helt politiskt och därför långvarig. Tills man enar sig politiskt inom EU oc...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 29 aug, 17:08

Dagens finanskrisen beror helt klart åter på en systemfel som den gång är helt politiskt och därför långvarig. Tills man enar sig politiskt inom EU och i de enskilda länderna är en lång väg och problemet löser sig antagligen förhoppningsvis kort före totalkollapsen är ett faktum!

Johan Didron skrev 8 sep, 22:09

Verkar som att vi befinner oss i fas 5 just nu?

"5. Sedan äntligen kommer fram till att läget är allvarligt och att problemen inte kan lösas så fort...
Pil nerSe hela citeringen

Johan Didron skrev 8 sep, 22:09

Verkar som att vi befinner oss i fas 5 just nu?

"5. Sedan äntligen kommer fram till att läget är allvarligt och att problemen inte kan lösas så fort."

Ekonomer spår nu gemensamt en avsevärt minskad tillväxt 2011.

I början av fas 5.
Den tar antagligen till Jul 2011.
Sedan börjar fas 6
Kan bli intressant att köpa till mot jultiden eller före dividenderna betalas ut.
Firmorna kommer antagligen att betala bra dividender då räkenskapsperioden går bra. På grund av den osäkra läget görs de inte heller mycket nyinvesteringar. Det finns således pengar för dividender.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG