BÖRSBUBBLOR OCH BÖRSKRASCHER

BÖRSBUBBLOR OCH BÖRSKRASCHER Bevaka tråd

Startad av Urs Hofer

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Magnus skrev 30 aug, 19:08

Jag vill i sammanhanget slå ett slag för den fria marknaden. Jag håller inte riktigt med om allt som sagts tidigare. Jag vill påstå att till största d...
Pil nerSe hela citeringen

Magnus skrev 30 aug, 19:08

Jag vill i sammanhanget slå ett slag för den fria marknaden. Jag håller inte riktigt med om allt som sagts tidigare. Jag vill påstå att till största delen har den senaste krisen uppstått pga inskränkningar i den fria marknanden.

Vi kan börja med att stater har monopol på pengar och styr kostnaden för pengar via centralbanker. Detta tilllsammans med fractional reserve banking är en sällsynt dålig kombination för stabilitet. Utan centralbank så hade vi inte heller behövt lyssna på statsekonomer som bevisligen inte förstår hur systemet fungerar.

Vidare så finns det statliga eller statligt garanterade bolåneinstitut som lånar ut pengar lite mer vidlyftigt än vad de borde till husköpare. I Sverige är det SBAB och i USA heter de Fannie Mae och Freddie Mac. I USA är det praktiskt taget ingen som inte lånar till sin bostad från dessa nuförtiden. När dessutom utlåningen är utan kontroll och bonusbaserad så är det dömt att gå riktigt fel.

Ytterligare en faktor är att ratinginstituten som ska betygssätta bostadsobligationerna har monopol. Moody's, Fitch och S&P, fler finns det inte på de stora arenorna. Som monopolist så behöver du inte oroa dig för att göra ett riktigt jobb utan klarar dig ändå och sällan har det varit så uppenbart som under den senaste krisen.

Den som sen köper ovan nämda obligation är en förvaltare på ett pensionsbolag. Eftersom det inte är hans egna pengar han förvaltar, och hans ersättning är assymmetrisk, dvs hans bonus faller ut om det går bra men han straffas inte om det går dåligt så är han beredd att köpa de mest riskabla och därmed högavkastande obligationerna. Till stor del är också detta en marknad fri från konkurrens och med stora avstånd mellan pengarna och deras ägare.

För mig är det rätt så uppenbart att detta inte är den fria marknadens misslyckande utan att det är ett misslyckande för statlig inblandning och reglering samt storslagna men vansinniga politiska idéer.

Teorin att den fria marknaden alltid och utan undantag leder till bästa möjliga resultat och att alla statliga ingrepp i den fria marknadens funktioner är skadliga respektive ju mindre staten blandar sig i ekonomin desto bättre kommer den att fungera, härstammar från ekonomins Frankenstein, Milton Friedman, som för några år sedan gick i graven. Tyvärr tog han inte sina läror med sig i gruften utan de togs redan för 25 år tillbaka i bruket av USA. De styrde sedan Amerika och än värre delvis också oss på grund av att vi är oförmögna att tänka självständigt. I allmänhet kopierar vi allting från USA, oberoende om det är klokt eller inte. Det är tack Friedmans teorier den Amerikanska ekonomi nu bevisligen håller på med det sista ryckningarna i sin dödskamp. Som tack för eländet som Friedman ställde till så fick han nobelpriset, fast alla vet att ett samhälle utan övervakning (statlig inblandning) tidigare eller senare leder till anarki på grund av människans omätliga hunger efter mera.
Ekonomiska kriser beror på att de övervakande myndigheterna inte har fungerat eller inte fanns. Den själv - mörderiska risktagningen på den amerikanska bolånemarknaden som var utlösningen till dagens ekonomiska kris hade aldrig uppstått om det hade funnits en fungerande övervakning! Ekonomiska kriser är systemkriser. Före en ekonomisk kris kan uppstå utvecklas det alltid först en bubbla. Sådana kriser är därför förutsebara för alla som inte är fart blinda . Allmänt kan man säga när majoriteten av tillgångarna väsentligt överskrider sina långsiktiga värden håller fatet på att explodera ! Före elände far i luften krävs dock felbedömningar av alla marknadsaktörer som långivare, låntagare, tillsynsmyndigheter, centralbanker och politiker. Alla tror sig handla rationellt men handlar i verkligheten orationellt. Hur sådant är möjligt med världens alla hög utbildade finansexperter, professorer, nationalekonomer osv. kan man bara förklara med att man i allmänhet mera tror på scharlataner än på seriösa ekonomer

Urs Hofers bild
aktieexpert

Johan Didron skrev 27 aug, 10:08

Instämmer i underhållningsvärdet och håller med i det du säger Urs.

Jag kom just på ett genialiskt lockande namn för en artikelrubrik i tidningarna....
Pil nerSe hela citeringen

Johan Didron skrev 27 aug, 10:08

Instämmer i underhållningsvärdet och håller med i det du säger Urs.

Jag kom just på ett genialiskt lockande namn för en artikelrubrik i tidningarna. "Salamirepubliken" =)

Ser vi en insändare från dig Urs i någon svensk dagstidning om detta?

Jag skrev redan mycket i Finlandsvenska dagstidningar. I Sverige är jag dock inte känt.

Johan Didrons bild

Johan Didron skrev 27 aug, 10:08

Instämmer i underhållningsvärdet och håller med i det du säger Urs.

Jag kom just på ett genialiskt lockande namn för en artikelrubrik i tidningarna....
Pil nerSe hela citeringen

Johan Didron skrev 27 aug, 10:08

Instämmer i underhållningsvärdet och håller med i det du säger Urs.

Jag kom just på ett genialiskt lockande namn för en artikelrubrik i tidningarna. "Salamirepubliken" =)

Ser vi en insändare från dig Urs i någon svensk dagstidning om detta?

Urs Hofer skrev 31 aug, 07:08

Jag skrev redan mycket i Finlandsvenska dagstidningar. I Sverige är jag dock inte känt.

Dags för svensk premiär då kanske?

Urs Hofers bild
aktieexpert

Johan Didron skrev 27 aug, 10:08

Instämmer i underhållningsvärdet och håller med i det du säger Urs.

Jag kom just på ett genialiskt lockande namn för en artikelrubrik i tidningarna....
Pil nerSe hela citeringen

Johan Didron skrev 27 aug, 10:08

Instämmer i underhållningsvärdet och håller med i det du säger Urs.

Jag kom just på ett genialiskt lockande namn för en artikelrubrik i tidningarna. "Salamirepubliken" =)

Ser vi en insändare från dig Urs i någon svensk dagstidning om detta?

Urs Hofer skrev 31 aug, 07:08

Jag skrev redan mycket i Finlandsvenska dagstidningar. I Sverige är jag dock inte känt.

Johan Didron skrev 31 aug, 09:08

Dags för svensk premiär då kanske?

Problemet är att jag inte har kontakter till den Svenska pressen

Urs Hofers bild
aktieexpert

Magnus skrev 30 aug, 19:08

Jag vill i sammanhanget slå ett slag för den fria marknaden. Jag håller inte riktigt med om allt som sagts tidigare. Jag vill påstå att till största d...
Pil nerSe hela citeringen

Magnus skrev 30 aug, 19:08

Jag vill i sammanhanget slå ett slag för den fria marknaden. Jag håller inte riktigt med om allt som sagts tidigare. Jag vill påstå att till största delen har den senaste krisen uppstått pga inskränkningar i den fria marknanden.

Vi kan börja med att stater har monopol på pengar och styr kostnaden för pengar via centralbanker. Detta tilllsammans med fractional reserve banking är en sällsynt dålig kombination för stabilitet. Utan centralbank så hade vi inte heller behövt lyssna på statsekonomer som bevisligen inte förstår hur systemet fungerar.

Vidare så finns det statliga eller statligt garanterade bolåneinstitut som lånar ut pengar lite mer vidlyftigt än vad de borde till husköpare. I Sverige är det SBAB och i USA heter de Fannie Mae och Freddie Mac. I USA är det praktiskt taget ingen som inte lånar till sin bostad från dessa nuförtiden. När dessutom utlåningen är utan kontroll och bonusbaserad så är det dömt att gå riktigt fel.

Ytterligare en faktor är att ratinginstituten som ska betygssätta bostadsobligationerna har monopol. Moody's, Fitch och S&P, fler finns det inte på de stora arenorna. Som monopolist så behöver du inte oroa dig för att göra ett riktigt jobb utan klarar dig ändå och sällan har det varit så uppenbart som under den senaste krisen.

Den som sen köper ovan nämda obligation är en förvaltare på ett pensionsbolag. Eftersom det inte är hans egna pengar han förvaltar, och hans ersättning är assymmetrisk, dvs hans bonus faller ut om det går bra men han straffas inte om det går dåligt så är han beredd att köpa de mest riskabla och därmed högavkastande obligationerna. Till stor del är också detta en marknad fri från konkurrens och med stora avstånd mellan pengarna och deras ägare.

För mig är det rätt så uppenbart att detta inte är den fria marknadens misslyckande utan att det är ett misslyckande för statlig inblandning och reglering samt storslagna men vansinniga politiska idéer.

Urs Hofer skrev 31 aug, 07:08

Teorin att den fria marknaden alltid och utan undantag leder till bästa möjliga resultat och att alla statliga ingrepp i den fria marknadens funktione...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 31 aug, 07:08

Teorin att den fria marknaden alltid och utan undantag leder till bästa möjliga resultat och att alla statliga ingrepp i den fria marknadens funktioner är skadliga respektive ju mindre staten blandar sig i ekonomin desto bättre kommer den att fungera, härstammar från ekonomins Frankenstein, Milton Friedman, som för några år sedan gick i graven. Tyvärr tog han inte sina läror med sig i gruften utan de togs redan för 25 år tillbaka i bruket av USA. De styrde sedan Amerika och än värre delvis också oss på grund av att vi är oförmögna att tänka självständigt. I allmänhet kopierar vi allting från USA, oberoende om det är klokt eller inte. Det är tack Friedmans teorier den Amerikanska ekonomi nu bevisligen håller på med det sista ryckningarna i sin dödskamp. Som tack för eländet som Friedman ställde till så fick han nobelpriset, fast alla vet att ett samhälle utan övervakning (statlig inblandning) tidigare eller senare leder till anarki på grund av människans omätliga hunger efter mera.
Ekonomiska kriser beror på att de övervakande myndigheterna inte har fungerat eller inte fanns. Den själv - mörderiska risktagningen på den amerikanska bolånemarknaden som var utlösningen till dagens ekonomiska kris hade aldrig uppstått om det hade funnits en fungerande övervakning! Ekonomiska kriser är systemkriser. Före en ekonomisk kris kan uppstå utvecklas det alltid först en bubbla. Sådana kriser är därför förutsebara för alla som inte är fart blinda . Allmänt kan man säga när majoriteten av tillgångarna väsentligt överskrider sina långsiktiga värden håller fatet på att explodera ! Före elände far i luften krävs dock felbedömningar av alla marknadsaktörer som långivare, låntagare, tillsynsmyndigheter, centralbanker och politiker. Alla tror sig handla rationellt men handlar i verkligheten orationellt. Hur sådant är möjligt med världens alla hög utbildade finansexperter, professorer, nationalekonomer osv. kan man bara förklara med att man i allmänhet mera tror på scharlataner än på seriösa ekonomer

För att undvika missförstånd så tycker jag att det borde tillämpas så lite regleringar som möjlig men dock så mycket att börsskojarna blir eliminerad, det finns nämligen ingenstans så mycket skojare som i finansvärlden och i politiken.

Magnuss bild

Magnus skrev 30 aug, 19:08

Jag vill i sammanhanget slå ett slag för den fria marknaden. Jag håller inte riktigt med om allt som sagts tidigare. Jag vill påstå att till största d...
Pil nerSe hela citeringen

Magnus skrev 30 aug, 19:08

Jag vill i sammanhanget slå ett slag för den fria marknaden. Jag håller inte riktigt med om allt som sagts tidigare. Jag vill påstå att till största delen har den senaste krisen uppstått pga inskränkningar i den fria marknanden.

Vi kan börja med att stater har monopol på pengar och styr kostnaden för pengar via centralbanker. Detta tilllsammans med fractional reserve banking är en sällsynt dålig kombination för stabilitet. Utan centralbank så hade vi inte heller behövt lyssna på statsekonomer som bevisligen inte förstår hur systemet fungerar.

Vidare så finns det statliga eller statligt garanterade bolåneinstitut som lånar ut pengar lite mer vidlyftigt än vad de borde till husköpare. I Sverige är det SBAB och i USA heter de Fannie Mae och Freddie Mac. I USA är det praktiskt taget ingen som inte lånar till sin bostad från dessa nuförtiden. När dessutom utlåningen är utan kontroll och bonusbaserad så är det dömt att gå riktigt fel.

Ytterligare en faktor är att ratinginstituten som ska betygssätta bostadsobligationerna har monopol. Moody's, Fitch och S&P, fler finns det inte på de stora arenorna. Som monopolist så behöver du inte oroa dig för att göra ett riktigt jobb utan klarar dig ändå och sällan har det varit så uppenbart som under den senaste krisen.

Den som sen köper ovan nämda obligation är en förvaltare på ett pensionsbolag. Eftersom det inte är hans egna pengar han förvaltar, och hans ersättning är assymmetrisk, dvs hans bonus faller ut om det går bra men han straffas inte om det går dåligt så är han beredd att köpa de mest riskabla och därmed högavkastande obligationerna. Till stor del är också detta en marknad fri från konkurrens och med stora avstånd mellan pengarna och deras ägare.

För mig är det rätt så uppenbart att detta inte är den fria marknadens misslyckande utan att det är ett misslyckande för statlig inblandning och reglering samt storslagna men vansinniga politiska idéer.

Urs Hofer skrev 31 aug, 07:08

Teorin att den fria marknaden alltid och utan undantag leder till bästa möjliga resultat och att alla statliga ingrepp i den fria marknadens funktione...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 31 aug, 07:08

Teorin att den fria marknaden alltid och utan undantag leder till bästa möjliga resultat och att alla statliga ingrepp i den fria marknadens funktioner är skadliga respektive ju mindre staten blandar sig i ekonomin desto bättre kommer den att fungera, härstammar från ekonomins Frankenstein, Milton Friedman, som för några år sedan gick i graven. Tyvärr tog han inte sina läror med sig i gruften utan de togs redan för 25 år tillbaka i bruket av USA. De styrde sedan Amerika och än värre delvis också oss på grund av att vi är oförmögna att tänka självständigt. I allmänhet kopierar vi allting från USA, oberoende om det är klokt eller inte. Det är tack Friedmans teorier den Amerikanska ekonomi nu bevisligen håller på med det sista ryckningarna i sin dödskamp. Som tack för eländet som Friedman ställde till så fick han nobelpriset, fast alla vet att ett samhälle utan övervakning (statlig inblandning) tidigare eller senare leder till anarki på grund av människans omätliga hunger efter mera.
Ekonomiska kriser beror på att de övervakande myndigheterna inte har fungerat eller inte fanns. Den själv - mörderiska risktagningen på den amerikanska bolånemarknaden som var utlösningen till dagens ekonomiska kris hade aldrig uppstått om det hade funnits en fungerande övervakning! Ekonomiska kriser är systemkriser. Före en ekonomisk kris kan uppstå utvecklas det alltid först en bubbla. Sådana kriser är därför förutsebara för alla som inte är fart blinda . Allmänt kan man säga när majoriteten av tillgångarna väsentligt överskrider sina långsiktiga värden håller fatet på att explodera ! Före elände far i luften krävs dock felbedömningar av alla marknadsaktörer som långivare, låntagare, tillsynsmyndigheter, centralbanker och politiker. Alla tror sig handla rationellt men handlar i verkligheten orationellt. Hur sådant är möjligt med världens alla hög utbildade finansexperter, professorer, nationalekonomer osv. kan man bara förklara med att man i allmänhet mera tror på scharlataner än på seriösa ekonomer

Jag tror man får gå lite längre tillbaka än till Friedman för att hitta källan till den fria marknadens förespråkare. Ludvig von Mieses, Friedrich Hayek eller någon annan i österrikeskolan är lämpligare förebilder om än inte de första.

Jag tror man ska skilja på den fria marknaden och anarki. På en fri marknad så konkurrerar alla på lika villkor efter givna spelregler. Vid anarki saknas spelregler. Självklart måste det finnas lagar och dessa ska följas och det är statens uppgift att skapa dem. Däremot tror jag inte på att staten ska blanda sig i marknaden tex genom valutamonopol, räntestyrning, konkurrens med privata företag, pensionssparande eller rädda banker som inte kan klara sig på egen hand. Allt detta klarar marknaden bättre själv, det enda staten kan göra är att förvärra genom att förskjuta balansen i marknanden till någons fördel.

Ekonomiska kriser behöver inte alls bero på att statens styre, övervakning eller oförmåga därav. Dotcombubblan är ett exempel på detta. Bevis på motsatsen finns också. Men att påstå att USAs bolånekris beror på bristande övervakning är att göra det lite lätt för sig. Visst, de statliga ratinginstituten misslyckades rejält. I en marknadsekonomi hade sådana gått under och ersatts med institut som var duktigare på sitt jobb.

En väldigt mycket större anledning är att regeringen straffade de bolåneinstitut som inte lånade ut till fattiga, och att Fannie Mae och Freddie Mac kunde ignorera risk tack vare statens garanter för deras obligationer. När sedan staten löser ut de banker som satsat fel under förevändningen att det är en systemrisk så är det inte längre i närheten av en marknadsekonomi. Med tanke på hur täta banden är mellan finansdepartementet i USA och Goldman Sachs så är korruption ett inte alltför starkt ord att ta till. Notera att i alla ovanstående fall hade krisen kunnat mildras om staten inte blandat sig i. Dels genom att USAs underskott nu varit betydligt mindre, dels genom att de som hade haft rätt, banker som ratinginstitut, hade tillåtits att växa på de felandes bekostnad. Därmed hade okså alla ekonomischarlataner sorterats bort. Inget av detta har skett på grund av statens inblandning.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Magnus skrev 30 aug, 19:08

Jag vill i sammanhanget slå ett slag för den fria marknaden. Jag håller inte riktigt med om allt som sagts tidigare. Jag vill påstå att till största d...
Pil nerSe hela citeringen

Magnus skrev 30 aug, 19:08

Jag vill i sammanhanget slå ett slag för den fria marknaden. Jag håller inte riktigt med om allt som sagts tidigare. Jag vill påstå att till största delen har den senaste krisen uppstått pga inskränkningar i den fria marknanden.

Vi kan börja med att stater har monopol på pengar och styr kostnaden för pengar via centralbanker. Detta tilllsammans med fractional reserve banking är en sällsynt dålig kombination för stabilitet. Utan centralbank så hade vi inte heller behövt lyssna på statsekonomer som bevisligen inte förstår hur systemet fungerar.

Vidare så finns det statliga eller statligt garanterade bolåneinstitut som lånar ut pengar lite mer vidlyftigt än vad de borde till husköpare. I Sverige är det SBAB och i USA heter de Fannie Mae och Freddie Mac. I USA är det praktiskt taget ingen som inte lånar till sin bostad från dessa nuförtiden. När dessutom utlåningen är utan kontroll och bonusbaserad så är det dömt att gå riktigt fel.

Ytterligare en faktor är att ratinginstituten som ska betygssätta bostadsobligationerna har monopol. Moody's, Fitch och S&P, fler finns det inte på de stora arenorna. Som monopolist så behöver du inte oroa dig för att göra ett riktigt jobb utan klarar dig ändå och sällan har det varit så uppenbart som under den senaste krisen.

Den som sen köper ovan nämda obligation är en förvaltare på ett pensionsbolag. Eftersom det inte är hans egna pengar han förvaltar, och hans ersättning är assymmetrisk, dvs hans bonus faller ut om det går bra men han straffas inte om det går dåligt så är han beredd att köpa de mest riskabla och därmed högavkastande obligationerna. Till stor del är också detta en marknad fri från konkurrens och med stora avstånd mellan pengarna och deras ägare.

För mig är det rätt så uppenbart att detta inte är den fria marknadens misslyckande utan att det är ett misslyckande för statlig inblandning och reglering samt storslagna men vansinniga politiska idéer.

Urs Hofer skrev 31 aug, 07:08

Teorin att den fria marknaden alltid och utan undantag leder till bästa möjliga resultat och att alla statliga ingrepp i den fria marknadens funktione...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 31 aug, 07:08

Teorin att den fria marknaden alltid och utan undantag leder till bästa möjliga resultat och att alla statliga ingrepp i den fria marknadens funktioner är skadliga respektive ju mindre staten blandar sig i ekonomin desto bättre kommer den att fungera, härstammar från ekonomins Frankenstein, Milton Friedman, som för några år sedan gick i graven. Tyvärr tog han inte sina läror med sig i gruften utan de togs redan för 25 år tillbaka i bruket av USA. De styrde sedan Amerika och än värre delvis också oss på grund av att vi är oförmögna att tänka självständigt. I allmänhet kopierar vi allting från USA, oberoende om det är klokt eller inte. Det är tack Friedmans teorier den Amerikanska ekonomi nu bevisligen håller på med det sista ryckningarna i sin dödskamp. Som tack för eländet som Friedman ställde till så fick han nobelpriset, fast alla vet att ett samhälle utan övervakning (statlig inblandning) tidigare eller senare leder till anarki på grund av människans omätliga hunger efter mera.
Ekonomiska kriser beror på att de övervakande myndigheterna inte har fungerat eller inte fanns. Den själv - mörderiska risktagningen på den amerikanska bolånemarknaden som var utlösningen till dagens ekonomiska kris hade aldrig uppstått om det hade funnits en fungerande övervakning! Ekonomiska kriser är systemkriser. Före en ekonomisk kris kan uppstå utvecklas det alltid först en bubbla. Sådana kriser är därför förutsebara för alla som inte är fart blinda . Allmänt kan man säga när majoriteten av tillgångarna väsentligt överskrider sina långsiktiga värden håller fatet på att explodera ! Före elände far i luften krävs dock felbedömningar av alla marknadsaktörer som långivare, låntagare, tillsynsmyndigheter, centralbanker och politiker. Alla tror sig handla rationellt men handlar i verkligheten orationellt. Hur sådant är möjligt med världens alla hög utbildade finansexperter, professorer, nationalekonomer osv. kan man bara förklara med att man i allmänhet mera tror på scharlataner än på seriösa ekonomer

Magnus skrev 31 aug, 20:08

Jag tror man får gå lite längre tillbaka än till Friedman för att hitta källan till den fria marknadens förespråkare. Ludvig von Mieses, Friedrich Hay...
Pil nerSe hela citeringen

Magnus skrev 31 aug, 20:08

Jag tror man får gå lite längre tillbaka än till Friedman för att hitta källan till den fria marknadens förespråkare. Ludvig von Mieses, Friedrich Hayek eller någon annan i österrikeskolan är lämpligare förebilder om än inte de första.

Jag tror man ska skilja på den fria marknaden och anarki. På en fri marknad så konkurrerar alla på lika villkor efter givna spelregler. Vid anarki saknas spelregler. Självklart måste det finnas lagar och dessa ska följas och det är statens uppgift att skapa dem. Däremot tror jag inte på att staten ska blanda sig i marknaden tex genom valutamonopol, räntestyrning, konkurrens med privata företag, pensionssparande eller rädda banker som inte kan klara sig på egen hand. Allt detta klarar marknaden bättre själv, det enda staten kan göra är att förvärra genom att förskjuta balansen i marknanden till någons fördel.

Ekonomiska kriser behöver inte alls bero på att statens styre, övervakning eller oförmåga därav. Dotcombubblan är ett exempel på detta. Bevis på motsatsen finns också. Men att påstå att USAs bolånekris beror på bristande övervakning är att göra det lite lätt för sig. Visst, de statliga ratinginstituten misslyckades rejält. I en marknadsekonomi hade sådana gått under och ersatts med institut som var duktigare på sitt jobb.

En väldigt mycket större anledning är att regeringen straffade de bolåneinstitut som inte lånade ut till fattiga, och att Fannie Mae och Freddie Mac kunde ignorera risk tack vare statens garanter för deras obligationer. När sedan staten löser ut de banker som satsat fel under förevändningen att det är en systemrisk så är det inte längre i närheten av en marknadsekonomi. Med tanke på hur täta banden är mellan finansdepartementet i USA och Goldman Sachs så är korruption ett inte alltför starkt ord att ta till. Notera att i alla ovanstående fall hade krisen kunnat mildras om staten inte blandat sig i. Dels genom att USAs underskott nu varit betydligt mindre, dels genom att de som hade haft rätt, banker som ratinginstitut, hade tillåtits att växa på de felandes bekostnad. Därmed hade okså alla ekonomischarlataner sorterats bort. Inget av detta har skett på grund av statens inblandning.

Jag tycker att staten skall huvudsakligen koncentrera sig på att skapa vettiga lagar så att finansmarknaden inte urarter emedan företagen skall idka företagsamhet. Visst får staten också idka företagsverksamhet men då under lika villkor som privatföretag. Det gynnar konkurrensen.
Fridman är väll den som förespråkade den absolut fria marknad utan all inblandning från staten.
Hade staterna i sin tid inte stödd bankerna så tror jag att så många privatpersoner hade blivit utan sina tillgånger att detta hade ledd till så stora sociala oroligheter att vi hade fått en hög av anarkier. Inte sist på grund av alla som inte mera kunde betala sina räckningar på grund av de bankerna som for omkull. Kaoset hade varit total.
Däremot tycker jag att staten inte skall stöda verksamhet av olönsamma företag.

Magnuss bild

Jag håller självklart med om att staten ska stifta lagar, däremot inte om att staten ska vara med och konkurrera. Anledningen till de tär att det aldrig kan bli konkurrens på lika villkor. Staten kommer alltid att ha fördelar i form av billigare lånemöjligheter vilket snedvrider konkurrensen.

Bankstödsproblemet är lite mer komplicerat än bara stöd eller inte stöd. Förr i tiden valde man den bank som man litade på, dvs den som man kunde få tillbaka sina pengar ifrån. Räntan spenade här en underordnad roll. (I sammanhanget kan nämnas att p den tiden var inflationen begränsad tack vara guldmyntfoten.) I takt med att staten tagit över individens ansvar för att välja bank, i form av bankgarantier mm så är det helt plötsligt inte längre så viktigt att välja en säker bank. Numera väljer vi den bank som ger bäst ränta utan att fundera en sekund över varför den banken ger så bra ränta. I många fall beror det på att sagda bank inte kan låna pengar alls av andra banker, eftersom de inte är kreditvärdiga. Ytterligare en effekt av detta blir att staten känner sig tvingad att utöka sitt ansvar då banker går under, genom stöd och rädddningspaket. Nu har vi dock kommit ganska långt ifrån vad som är marknadsekonomi.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Magnus skrev 2 sep, 09:09

Jag håller självklart med om att staten ska stifta lagar, däremot inte om att staten ska vara med och konkurrera. Anledningen till de tär att det aldr...
Pil nerSe hela citeringen

Magnus skrev 2 sep, 09:09

Jag håller självklart med om att staten ska stifta lagar, däremot inte om att staten ska vara med och konkurrera. Anledningen till de tär att det aldrig kan bli konkurrens på lika villkor. Staten kommer alltid att ha fördelar i form av billigare lånemöjligheter vilket snedvrider konkurrensen.

Bankstödsproblemet är lite mer komplicerat än bara stöd eller inte stöd. Förr i tiden valde man den bank som man litade på, dvs den som man kunde få tillbaka sina pengar ifrån. Räntan spenade här en underordnad roll. (I sammanhanget kan nämnas att p den tiden var inflationen begränsad tack vara guldmyntfoten.) I takt med att staten tagit över individens ansvar för att välja bank, i form av bankgarantier mm så är det helt plötsligt inte längre så viktigt att välja en säker bank. Numera väljer vi den bank som ger bäst ränta utan att fundera en sekund över varför den banken ger så bra ränta. I många fall beror det på att sagda bank inte kan låna pengar alls av andra banker, eftersom de inte är kreditvärdiga. Ytterligare en effekt av detta blir att staten känner sig tvingad att utöka sitt ansvar då banker går under, genom stöd och rädddningspaket. Nu har vi dock kommit ganska långt ifrån vad som är marknadsekonomi.

Finns det banker som man kan lita på trots risken av en dominoeffekt som en bankkonkurs av en annan bank skulle medföra? Ett annat risiko i Sverige är att Svenska banker tidigare gav bostadslån utan att låntagaren saknar eget kapital för en insats. Det lär trots bolånedak fortsätta
För säkerhetsskull anlitar jag tre banker i tre olika länder.

Eiras bild

Magnus skrev 2 sep, 09:09

Jag håller självklart med om att staten ska stifta lagar, däremot inte om att staten ska vara med och konkurrera. Anledningen till de tär att det aldr...
Pil nerSe hela citeringen

Magnus skrev 2 sep, 09:09

Jag håller självklart med om att staten ska stifta lagar, däremot inte om att staten ska vara med och konkurrera. Anledningen till de tär att det aldrig kan bli konkurrens på lika villkor. Staten kommer alltid att ha fördelar i form av billigare lånemöjligheter vilket snedvrider konkurrensen.

Bankstödsproblemet är lite mer komplicerat än bara stöd eller inte stöd. Förr i tiden valde man den bank som man litade på, dvs den som man kunde få tillbaka sina pengar ifrån. Räntan spenade här en underordnad roll. (I sammanhanget kan nämnas att p den tiden var inflationen begränsad tack vara guldmyntfoten.) I takt med att staten tagit över individens ansvar för att välja bank, i form av bankgarantier mm så är det helt plötsligt inte längre så viktigt att välja en säker bank. Numera väljer vi den bank som ger bäst ränta utan att fundera en sekund över varför den banken ger så bra ränta. I många fall beror det på att sagda bank inte kan låna pengar alls av andra banker, eftersom de inte är kreditvärdiga. Ytterligare en effekt av detta blir att staten känner sig tvingad att utöka sitt ansvar då banker går under, genom stöd och rädddningspaket. Nu har vi dock kommit ganska långt ifrån vad som är marknadsekonomi.

Urs Hofer skrev 2 sep, 09:09

Finns det banker som man kan lita på trots risken av en dominoeffekt som en bankkonkurs av en annan bank skulle medföra? Ett annat risiko i Sverige är...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 2 sep, 09:09

Finns det banker som man kan lita på trots risken av en dominoeffekt som en bankkonkurs av en annan bank skulle medföra? Ett annat risiko i Sverige är att Svenska banker tidigare gav bostadslån utan att låntagaren saknar eget kapital för en insats. Det lär trots bolånedak fortsätta
För säkerhetsskull anlitar jag tre banker i tre olika länder.

Först till jag säga tack till alla tidigare inläggsförfattare på tråden, det är stimulerande och lärorikt att läsa era åsikter.
Jag är vare sig aktieexpert eller väl insatt i makroekonomi men funderar mycket kring dessa frågor, speciellt innan och under finanskrisen. Räntepolitik och social företagsamhet är det jag känner starkt för.
Jag förstår att det är många faktorer som spelar in som jag inte känner till men detta är vad jag grubblat på:
Det första tecknet på missförhållande som jag la märke till med ett ganska okunnigt öga, innan finanskrisen slog till med dunder och brak, var hur de svenska och amerikanska biljättarnas utveckling inte följde efterfrågan på mindre, energisnålare bilar... Eller rättare sagt omställningen var på väg, men 10 år för sent, utvecklingen lågt långt efter andra tillverkare. Som boende i Göteborg med Volvo som en av de större arbetsgivarna så oroade jag mig för detta, tyckte det var oansvarigt att inte satsa när allt pekar på höjda CO2 skatter och så småningom högre oljepriser, iom att råvaruuttaget på längre sikt kommer bli mindre och troligtvis dyrare per fat. Min gissning är att de har ett så nära samarbete med oljeindustrin att en annan utveckling inte gjorts möjlig, alternativt ren okunskap i företagsledningen.
Sen började biljättarna falla en efter en, kvar fanns en massa avställda arbetare med lån på sina hus (i USA främst), och faktumet att utan den stora arbetsgivaren, medräknat alla underleverantörer i beroendeställning, i bygden så var husen värda intet eller en bråkdel av köpesumman.
Detta är ett problem på mindre orter, i större städer finns mycket större arbetsmarknad och i fallet med min hemstad så är det även stor inflyttning, dvs priserna kommer inte sjunka dramatiskt, köptrycket är för högt och ombildning av hyresrätter till bostadsrätter fortsätter.
Varför blir vissa bostäder så felvärderade av bankerna? I en kommun med en stor arbetsgivare så kommer självklart huspriserna störtdyka så fort företaget flyttar eller går i konkurs. Idag är tillverkningsindustrin extremt rörlig, borde inte bankerna och företagen i fråga ta större ansvar?
Mina enda konkreta förslag på en lösning för de mindre städerna är inte upplyftande: att företagen flyttar till större städer, att de subventionerar eller hyr ut bostäder till sina anställda (kanske i samarbete med kommunen), eller att bankerna inte lånar ut pengar till bostäder med så hög risk för värdeminskning.
Hur kan man få dessa marknader att fungera på små orter?
Tacksam för svar och tankar kring detta!

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG