XANO

XANO Bevaka tråd

Startad av Gordini

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Gordinis bild

XANO
Efter den senaste tidens börsnedgång går det att hitta en del bra exempel på aktier som har trillat ned på fyndnivåer för den som inte tror på en fullständig Eurokollaps. Ett av dem är det välskötta lilla verkstadsbolaget Xano, listat på OMX smallcap-lista.

Koncernen består av tre affärsområden:

Industrial solutions som levererar kundspecifika automationslösningar till livsmedels- och medicinteknisk industri samt förpackningsmaskiner för dryckes- och livsmedelsförpackningar.

Precision Technology som tillverkar industrikomponenter genom avancerad skärande bearbetning av metall och plast.

Rotational Moulding som tillverkar plastkomponenter till båtar och fordonsindustrin samt industritankar och flytelement med en teknik som gör att produkterna är fria från formskarvar.

Bolagets affärsidé är att ” utveckla, förvärva och driva tillverkande verksamheter med unika eller marknadsledande produkter och system med tillhörande tjänster. XANO ska äga nischade teknikföretag med industrin i norra Europa som huvudmarknad”.
De senaste tillskotten är Kungsörs Mekaniska Verkstad AB och Albins Mekaniska Verkstad AB som båda ingår i affärsområdet Precision Technology från och med januari 2012. Sammantaget blir man delägare i ett dussintal olika dotterföretag om man investerar i XANO-aktien.

XANO har fört en lite undanskymd tillvaro efter avknoppningen från ITAB men spännande affärsmöjligheter inför framtiden saknas inte. Bland annat bearbetar de den amerikanska marknaden sedan ett par år tillbaka vilket har resulterat i att dotterbolaget NPB har tagit flera stora order hos en ”världsledande amerikansk kund”. Och eftersom de lyckats ta flera order från samma kund, i konkurrens med såväl amerikanska som europeiska tillverkare dessutom, så tyder det ju på att de har lyckats bygga upp ett förtroende.
Efter den senaste krisen har man även effektiviserat organisationen och når nu en rörelsemarginal på goda 10 %. Det egna kapitalet är 76,80 Kr per aktie och soliditeten 46 % enligt den senaste kvartalsrapporten.

Trots dessa fina siffror har kursen nu trillat ned under 85 Kr vilket känns mycket överdrivet, speciellt med tanke på att det är norra Europa som är deras huvudsakliga marknad. Stängningskursen i fredags (120629) var 83,50 Kr vilket motsvarar ett P/E-tal på 7,1 med en rullande 12-månadersvinst på 11,80 Kr per aktie.

Vad krävs då för att räkna hem en investering i XANO på 12 månaders sikt? Inte mycket enligt min mening. Man behöver inte hoppas på någon ny jätteorder eller stora uppgångar i försäljnings- och vinstillväxt, det räcker gott med oförändrat resultat och utdelning jämfört med förra året. Det behövs alltså en VPA på ca 12 Kr och en utdelning på 3,50 Kr samt att man ger bolaget en värdering på P/E 10, viket jag anser vara fullt rimligt, för att få en helt okej avkastning.
Så med antagandet att vinsten och utdelningen blir densamma i år som förra året så kan man räkna med en avkastning på c a. 45 % vid en kurs på 85Kr ((120-85+3,50)/85). Det behövs med andra ord inga större mirakel för att få en riktigt bra avkastning på ett års sikt.
Även på en kurs upp till 90 Kr så är risk/reward-förhållandet helt klart fördelaktigt, avkastningen blir då c a. 37 % på 12 månaders sikt.
Skulle sedan konjunkturen börja ta lite fart och solen börja lysa över börsen kan det snabbt bli mycket mer en så. Skulle exempelvis värderingen stiga upp till ett P/E-tal på 15 så har vi helt plötsligt en avkastning på över 115 % om man lyckas köpa aktien för 85 Kr :)
Nästa kvartalsrapport kommer den 10/7.

Gordinis bild

Bra rapport från XANO. Stabil försäljning och helårsprognosen om en VPA på 12 Kr ser ut att hålla än så länge. Men aktien handlas fortfarande på fyndnivåer under 90 KR, frågan är hur länge till :)

2012-07-10 13:30

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2012


Delårsperioden
» Nettoomsättningen var 658 MSEK (630)
» Resultat efter skatt uppgick till 42 MSEK (39)
» Resultat per aktie var 6,20 SEK (5,75)
» Förvärv av Kungsörs Mekaniska Verkstad AB och Albins Mekaniska Verkstad AB

Andra kvartalet
» Nettoomsättningen var 349 MSEK (321)
» Resultat efter skatt uppgick till 21 MSEK (19)
» Resultat per aktie var 3,10 SEK (2,75)

Efter balansdagen har dotterbolaget EMEK avyttrats.

VDs kommentar
Den osäkerhet som rådde inför andra kvartalet speglas inte i koncernens utfall. Bolagen redovisar fortsatt bra fakturering med i stort sett bibehållna marginaler. Oron kring koncernens generella orderläge har dämpats något och under de senaste månaderna har försäljningen inte fallit ytterligare utan stabiliserats på en nivå något under föregående års. En viss återhållsamhet i orderläggningen märks fortfarande från kunderna men antalet förfrågningar ökar. Bolagens marknadspositioner har stärkts successivt och nya affärer ger tillförsikt inför framtiden. Kortsiktigheten på marknaden kvarstår men situationen framstår som mer kontrollerad nu än vid föregående kvartals slut.

Gordini skrev 10 jul, 14:07

Bra rapport från XANO. Stabil försäljning och helårsprognosen om en VPA på 12 Kr ser ut att hålla än så länge. Men aktien handlas fortfarande på fyndn...
Pil nerSe hela citeringen

Gordini skrev 10 jul, 14:07

Bra rapport från XANO. Stabil försäljning och helårsprognosen om en VPA på 12 Kr ser ut att hålla än så länge. Men aktien handlas fortfarande på fyndnivåer under 90 KR, frågan är hur länge till :)

2012-07-10 13:30

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2012


Delårsperioden
» Nettoomsättningen var 658 MSEK (630)
» Resultat efter skatt uppgick till 42 MSEK (39)
» Resultat per aktie var 6,20 SEK (5,75)
» Förvärv av Kungsörs Mekaniska Verkstad AB och Albins Mekaniska Verkstad AB

Andra kvartalet
» Nettoomsättningen var 349 MSEK (321)
» Resultat efter skatt uppgick till 21 MSEK (19)
» Resultat per aktie var 3,10 SEK (2,75)

Efter balansdagen har dotterbolaget EMEK avyttrats.

VDs kommentar
Den osäkerhet som rådde inför andra kvartalet speglas inte i koncernens utfall. Bolagen redovisar fortsatt bra fakturering med i stort sett bibehållna marginaler. Oron kring koncernens generella orderläge har dämpats något och under de senaste månaderna har försäljningen inte fallit ytterligare utan stabiliserats på en nivå något under föregående års. En viss återhållsamhet i orderläggningen märks fortfarande från kunderna men antalet förfrågningar ökar. Bolagens marknadspositioner har stärkts successivt och nya affärer ger tillförsikt inför framtiden. Kortsiktigheten på marknaden kvarstår men situationen framstår som mer kontrollerad nu än vid föregående kvartals slut.

Riktigt stark rapport må jag säga! Härligt att Xano lyckas leverera under rådande omständigheter och konjunkturläge, precis som du lyfter fram så finns det en betydande uppsida i bolaget då värderingen i nuläget verkligen inte är avskräckande.

Bra case som jag äger indirekt genom Svolder, men AQ group är fortsättningsvis mitt top-pick i sektorn. XANOs starka rapport bör bana vägen även för AQ, men den som lever får se!

Med vänlig hälsning,

Christoffer

Gordinis bild

Gordini skrev 10 jul, 14:07

Bra rapport från XANO. Stabil försäljning och helårsprognosen om en VPA på 12 Kr ser ut att hålla än så länge. Men aktien handlas fortfarande på fyndn...
Pil nerSe hela citeringen

Gordini skrev 10 jul, 14:07

Bra rapport från XANO. Stabil försäljning och helårsprognosen om en VPA på 12 Kr ser ut att hålla än så länge. Men aktien handlas fortfarande på fyndnivåer under 90 KR, frågan är hur länge till :)

2012-07-10 13:30

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2012


Delårsperioden
» Nettoomsättningen var 658 MSEK (630)
» Resultat efter skatt uppgick till 42 MSEK (39)
» Resultat per aktie var 6,20 SEK (5,75)
» Förvärv av Kungsörs Mekaniska Verkstad AB och Albins Mekaniska Verkstad AB

Andra kvartalet
» Nettoomsättningen var 349 MSEK (321)
» Resultat efter skatt uppgick till 21 MSEK (19)
» Resultat per aktie var 3,10 SEK (2,75)

Efter balansdagen har dotterbolaget EMEK avyttrats.

VDs kommentar
Den osäkerhet som rådde inför andra kvartalet speglas inte i koncernens utfall. Bolagen redovisar fortsatt bra fakturering med i stort sett bibehållna marginaler. Oron kring koncernens generella orderläge har dämpats något och under de senaste månaderna har försäljningen inte fallit ytterligare utan stabiliserats på en nivå något under föregående års. En viss återhållsamhet i orderläggningen märks fortfarande från kunderna men antalet förfrågningar ökar. Bolagens marknadspositioner har stärkts successivt och nya affärer ger tillförsikt inför framtiden. Kortsiktigheten på marknaden kvarstår men situationen framstår som mer kontrollerad nu än vid föregående kvartals slut.

Christoffer Ahnemark skrev 10 jul, 15:07

Riktigt stark rapport må jag säga! Härligt att Xano lyckas leverera under rådande omständigheter och konjunkturläge, precis som du lyfter fram så finn...
Pil nerSe hela citeringen

Christoffer Ahnemark skrev 10 jul, 15:07

Riktigt stark rapport må jag säga! Härligt att Xano lyckas leverera under rådande omständigheter och konjunkturläge, precis som du lyfter fram så finns det en betydande uppsida i bolaget då värderingen i nuläget verkligen inte är avskräckande.

Bra case som jag äger indirekt genom Svolder, men AQ group är fortsättningsvis mitt top-pick i sektorn. XANOs starka rapport bör bana vägen även för AQ, men den som lever får se!

Med vänlig hälsning,

Christoffer

Ja det känns skönt att ha stabila bolag i portföljen som kan leverera trots en lite svajig marknad.

AQ är absolut ett bra alternativ till XANO. Problemet är bara att deras vinstmarginal har fallit lite för mycket de senaste åren, de skulle behöva trimma sig lite innan de blir intressanta igen. XANO har ju gått åt motsatt håll och höjt sin rörelsemarginal till nära 10 % men å andra sidan har de ju ingen vidare tillväxt i försäljningen. Men det ska de ju satsa desto hårdare på i år med utbildningar och hårdlansering i USA.
Summa summarum tror jag att det är en smaksak vilket bolag man väljer om man ser det på lite längre sikt, båda är välskötta och bra bolag. Men för stunden värders ju XANO lite lägre med ett PE-tal på 7,6 vid kurs 89,50 Kr mot 9,4 vid kurs 42,50 Kr för AQ. Så med dagens kurser anser jag att XANO är ett bättre fynd :)
Men det blir i alla fall spännande att se AQ:s rapport den 18/7.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG