Om Våra Experter

Om våra experter

En bild på våraexperter

Det är viktigt för oss och för våra kunder att experterna håller hög kvalité. Som kund ska man känna sig trygg med sin expert. Därför har vi tagit fram nedan expertpolicy:

  • Expertportföljerna och alla utskickade order ska spegla verkligheten och verkliga pengar.
  • OrderSMS ska skickas ut till anhängarna så fort som möjligt efter varje orderavslut.
  • Experterna ska kontinuerligt arbeta med sin portfölj. Med arbete avses analysering, kommunikation med anhängare, tips/råd, orderläggning och porföljuppdateringar.
  • Experterna agerar oberoende och styrs inte av utomstående intressen.
  • Innehavstiden för experternas införskaffade aktier och fonder ska överstiga minst en dag.

Vi ställer även ut en kundgaranti. För mer information om kundgarantin klicka här.

STÄNG