Min portfölj

Min portfölj

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Panoro Energy

Även en gammal favorit hittar tillbaka efter att ha fått ordning på sina affärer. Panoro Energy har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 2.79 kroner. Objektivet ved 3.16 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt ned gjennom støtten ved ca 3.36 kroner. Videre nedgang er dermed signalisert, og det er nå motstand ved 3.36 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

American Shipping Company melder om et resultat etter skatt på 13,1 millioner dollar i 2. kvartal 2013, mot 11,8 millioner dollar i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 0,47 dollar, mot 0,43 dollar ved samme korsvei i fjor.

Driftsresultatet ble 12,6 millioner dollar, mot 12,4 millioner dollar året før.

Driftsinntektene beløp seg til 21,8 millioner dollar, sammenlignet med 21,7 millioner dollar i 2. kvartal 2012.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

American Shipping Company

Dagens kurs kan var en bra ingångskurs.

American Shipping Company ASA ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen tester støtten ved ca 39.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Nyckeltalen ser inte så tokiga ut . Vinst per aktie löpande 12 månader 2 USD , aktiens pris 6 USD , ger ett icke analyserat p/e tal på 3.

Kan förstå dom som sätter ett framtida pris på aktien både på 15 och 30 USD ....,

Däremot så är EMS Seven Seas extremt billigt . 125 miljoner för en rörelse som finns i 60 olika hamnar och som nu i ett bättre klimat försörjer stor delar av den flotta som kör på de olika haven . Har långtidskontrakt med bla NATO .

För att inte tala om Wentworth Resources , världens billigaste aktie , som när gasledningen är färdig 2014 förväntas göra en vinst per aktie motsvarande dagens börskurs.

Nu är det ju så att allt detta kommer inte att infrias , men en lagom portion av lite av varje kan ge ett bra genomsnitt framöver

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Rocksource ASA

Berge Gerdt Larsen kjøpte seg rett inn på tiende plass på topplisten i Rocksource ASA gjennom sitt Petrolia Invest AS. Med totalt 588.916 aksjer, er eierandelen på 0,68 prosent.
Larsens Larsen Oil & Gas AS gjennomførte imidlertid ingen handler i selskapet, og er fortsatt største aksjonær med 27,91 prosent av aksjene i Rocksource.

Totalt sitter de to Larsen-kontrollerte selskapene på 24.887.965 Rocksource-aksjer

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Handler i Thin

Investoren Runar Forsland hanket inn 50.000 aksjer i Thin Film Electronic sist uke, og økte dermed eierandelen til 2,58 prosent. Forsland er forstatt niende største eier i Thin.

Maritim Kompetanse AS hentet inn 520.000 aksjer i samme selskap, og tok dermed steget fra 17. til 16. plass på topp 30-listen. Det ga kontroll over 1,45 prosent av selskapet.

Knut Larsen Wattum solgte samtidig 100.300 aksjer i Thin og har etter transaksjonen 0,82 prosent eierandel. Totalt sitter han på 2,99 millioner aksjer.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Sevan Drilling ASA


I Sevan Drilling ASA solgte derimot Skagen-fondet Skagen Vekst unna 1,9 millioner aksjer. Fondet, som forvaltes av Geir Tjetland, falt dermed fra 7. til 8. plass på topplisten, med en eierandel på 2,23 prosent.
Wenaasgruppen AS hentet på sin side 381.144 aksjer i samme selskap, og byttet plass med Skagen Vekst som syvende største eier med kontroll over 2,56 prosent av Sevan Drilling.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

American Shipping Company melder om et resultat etter skatt på 13,1 millioner dollar i 2. kvartal 2013, mot 11,8 millioner dollar i samme periode året før.
Resultat per aksje ble 0,47 dollar, mot 0,43 dollar ved samme korsvei i fjor.

Driftsresultatet ble 12,6 millioner dollar, mot 12,4 millioner dollar året før.

Driftsinntektene beløp seg til 21,8 millioner dollar, sammenlignet med 21,7 millioner dollar i 2. kvartal 2012.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

American Shipping Company ASA lång målkurs 100 kronor

American Shipping Company ASA har falt tilbake mot gulvet i en tilnærmet horisontal trendkanal. Videre utvikling innenfor trendkanalen indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har brutt ned gjennom støtten ved ca 40.00 kroner. Videre nedgang er dermed signalisert, og det er nå motstand ved 40.00 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker aksjen og øker muligheten for et brudd opp. RSI er oversolgt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon opp snart bør komme. Aksjen anses samlet sett teknisk nøytral på kort sikt.


American Shipping Company ASA har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har brutt ned gjennom støtten ved ca 43.00 kroner og videre nedgang er dermed signalisert. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

EMS Seven Seas ASA , första delmålet 10 kronor


EMS Seven Seas ASA har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Aksjen har støtte ved ca 3.64 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.


EMS Seven Seas ASA har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, og signaliserer med dette enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for kortsiktige korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Aksjen har støtte ved ca 4.50 kroner og motstand ved ca 10.00 kroner. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.


Interoil Exploration & Production målkurs 10 kronor

Interoil Exploration & Production ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har støtte ved ca 1.82 kroner og motstand ved ca 2.26 kroner. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.

Interoil Exploration & Production ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har støtte ved ca 1.35 kroner og motstand ved ca 10.00 kroner. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.


Onsdag 28. august: Lämnar bolaget delårsrapportPanoro Energy målkurs 5,50


Panoro Energy har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen har støtte ved ca 3.02 kroner og motstand ved ca 3.27 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette svekker trendbruddet. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.

Panoro Energy har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen har tatt ut objektivet ved 3.16 kroner etter brudd på en dobbel-bunn-formasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 2.40 kroner og motstand ved ca 3.34 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.


Rocksource kort målkurs 1,90 kronor


Rocksource ligger i en tilnærmet horisontal trend og videre utvikling i samme retning indikeres. Aksjen har støtte ved ca 1.23 kroner og motstand ved ca 1.46 kroner. Aksjen anses teknisk nøytral på kort sikt.

Rocksource ligger i en tilnærmet horisontal trend og videre utvikling i samme retning indikeres. Aksjen har støtte ved ca 1.17 kroner og motstand ved ca 1.90 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker aksjen og øker muligheten for et brudd opp. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

Tirsdag 27. august: Lämnar bolaget delårsrapport
Thin Film Electronics när 2,74 passeras antas 3,50 nästa målnivå

Thin Film Electronics ligger i en tilnærmet horisontal trend og videre utvikling innenfor denne indikeres. Kursen har nå falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen har støtte ved ca 2.47 kroner og motstand ved ca 2.60 kroner. Aksjen anses teknisk svakt positiv på kort sikt.


Thin Film Electronics ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 2.40 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.Wentworth Resources Ltd.

Wentworth Resources Ltd. Kan bli en längre historia än förväntat , dock efter att gasledningen är klar 2014 så förväntas ett driftsresultat motsvarande dagens aktiekurs och därmed lågt räknat med ett p/e tal på 6 ger det en aktiekurs på 30 kronor


Wentworth Resources Ltd. har brutt ned gjennom gulvet i den fallende trendkanalen, noe som åpner for en sterkere falltakt. Kursen har falt kraftig etter salgssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet ned gjennom støtten ved 5.10 kroner. Objektivet ved 4.32 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har motstand ved ca 5.00 kroner. RSI er oversolgt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon opp snart bør komme. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som understøtter det negative trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk negativ på kort sikt.

Wentworth Resources Ltd. ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Kursen har falt kraftig etter salgssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet ned gjennom støtten ved 5.10 kroner. Objektivet ved 4.32 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 4.00 kroner og motstanden ved ca 4.50 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. RSI er oversolgt. Aksjen kan likevel gjerne falle videre, og vi bør se en stigning i RSI-kurven før dette brukes som et kjøpsargument. Aksjen anses samlet sett teknisk nøytral på middels lang sikt.Tigran Technologies AB , här vet vi alla som följer aktiekursen att en avnotering kommer att ske i slutet på månaden och teknisk analys fungerar ej i detta fallet . Med stor sannolikhet beroende på hur bolaget lyckas i närtid kan vi se en fördubbling av kursen inom ett år


Tigran Technologies AB har brutit den fallande trenden, vilket i första skedet indikerar en svagare nedgångstakt. Aktien närmar sig stödet vid ca 18.70 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Negativ volymbalans försvagar aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt neutral på kort sikt.Tigran Technologies AB ligger i en stigande trend och vidare uppgång inom den indikeras. Kursen har nu dessutom fallit tillbaka mot golvet i trendkanalen, vilket bör ge en reaktion upp. Aktien har stöd vid ca 13.60 kronor. Negativ volymbalans försvagar aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Målkurser , riktkurser finns många olika namn, är ju ett sätt att utvärdera olika aktier mot varandra och att se en möjlig potential. Det är ytterst sällan som de uppnås , men ett bra sätt att utvärdera alternativ som komplement med annat .

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

NORGE?

Den norska kronan har sedan våren 2012 fallit från 1,21 kr till 1,09 kr eller med 10% (den stod i 1,26 år 2009 = SEK + 16%)

Då min portfölj i huvudsak består av norska aktier får detta tas med i beräkningen. Men som alltid med valutor , det går upp och det går ned.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG